Tapahtumia

Torstaina 22. helmikuuta 2024 klo 8.00 – 9.00 johtava kehittämisasiantuntija Eleni Mizaras KEHA-keskuksesta kertoo muutosturvan palvelusta ja kehittämisestä. Muutosturva siirtyy 2024 TE-palvelujen uudistuksessa kunnille. Muutosturvan on kuitenkin lakisääteisten velvoitteiden lisäksi laaja palvelu, jota toteutetaan valtakunnallisen muutosturva-asiantuntijoiden verkoston voimalla. Tule kuuntelemaan muutosturvan palvelusta, verkostosta ja tehdystä kehittämistyöstä. Vie mukaasi valmistelutyöhön kehittämisen parhaita paloja ja ratkaistavia kysymyksiä omalle alueellesi.

Voit esittää kysymyksiä sekä etukäteen että tilaisuuden aikana Tervetuloa mukaan!

Haluamme edistää ja kehittää osaamista yhdessä, joten kutsumme tulevat työllisyysalueet yhteistyöhön kanssamme! 

Yhteistyötä varten perustamme työvoimapalveluosaamisen verkoston. Verkoston tehtäviä ovat aluksi muun muassa valtakunnallisten osaamistarpeiden arviointi ja priorisointi sekä vertaisoppiminen parhaista osaamisen kehittämisen käytännöistä. Verkosto mahdollistaa myös ajankohtaisen, kaksisuuntaisen viestinnän. Kutsumme verkostoomme osallistujia jokaiselta työllisyysalueelta. Toivomme, että osallistujalla on mahdollisuus vaikuttaa oman työllisyysalueensa työvoimapalveluosaamisen kehittämiseen. Olemme lähettäneet verkostokutsun työllisyysalueiden yhteyshenkilöille. Olethan yhteydessä, jos verkostoon osallistuminen ja valtakunnallinen vaikuttaminen kiinnostaa, mutta kutsu ei ole tavoittanut sinua!

Aloituskokous pidetään keskiviikkona 13. maaliskuuta 2024 klo 13.00 – 14.00.

Ota yhteyttä: kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi 

Keskiviikkona 13. maaliskuuta 2024 klo 14.00 – 15.30 pidettävän webinaarin on tarkoitettu tulevien työllisyysalueiden johtajille, esihenkilöille ja kehittäjille. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kohderyhmään kuuluvat tai siihen hakeutumista suunnittelevat henkilöt niin nykyisistä TE-toimistoista ja työllisyyden kuntakokeiluista kuin kuntakokeilujen ulkopuolisistakin kunnista. Webinaarista toivotaan olevan hyötyä työllisyysalueiden käynnistymiseen valmistautumisessa ja TE24-uudistuksen jälkeistä organisoitumista pohdittaessa. 

Tavoite ja sisältö:

Webinaarissa väitöskirjassaan aihetta tutkinut Marika Tammeaid avaa julkiseen johtamiseen liittyviä metataitoja.  Tammeaidin mukaan metataitoisuus toimii vastalääkkeenä haitalliselle byrokratisoitumiselle ja vie uudelle tasolle, jossa onnistutaan yhdessä yli siilojen.

”Metataidot ovat tärkeäitä organisaatioiden ihmisille, mutta myös politiikan onnistumiselle, jotta löydetään uusia ratkaisuja, pystytään luomaan niitä moninäkökulmaisesti ja antamaan parastamme. Kyse ei ole vain kivasta työhyvinvointilisästä, vaan metataidoilla on erittäin suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia”, Tammeaid toteaa. Webinaarissa käydään läpi kuusi metataitoa, joiden hyödyntämisestä johtamisessa voi seurata parempaa johtamista, uudistumiskyvykkyyttä ja lopulta kansalaisten näkökulmasta parempia palveluja julkiselle sektorille.

Toteutus:

Webinaari ei vaadi ennakkoilmoittautumista ja se järjestetään Teamsin välityksellä. Osallistu tilaisuuteen tämän linkin kautta:

Vastuuhenkilöt ja kouluttajat:

Kouluttajana toimii organisaatiokehittäjä ja johtamiskouluttaja Marika Tammeaid.

Lisätietoja tilaisuudesta: kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi.

Liity kokoukseen  (teams.microsoft.com)

Torstaina 14.3.2024 klo 8-9 projektipäällikkö Maiju Hyttinen esittelee Tuutti-palvelua, joka tulee tarjoamaan uusien työllisyysalueiden ja kuntien kotoutumisen asiantuntijoille yhteisen tietopankin, koulutusta valtakunnallisesti, nykyaikaiset viestintätoiminnallisuudet sekä foorumit yhteistyölle. Projektipäällikkö Jenna Ruotsalainen esittelee Valne-asiakas- ja neuvontapalveluprojektia, jossa KEHA-keskuksen tieto-, neuvonta ja ohjaustehtävät järjestetään uudeksi asiakaspalvelukokonaisuudeksi.

Tilaisuus tallennetaan ja tallenne sekä muut materiaalit ovat katsottavissa jälkikäteen TE24-tietopankin materiaaleista.
Voit esittää kysymyksiä sekä etukäteen että tietoiskun aikana.Tervetuloa mukaan!

Keskiviikkona 20. maaliskuuta 2024 klo 8.00 – 9.00 KEHA-keskuksen Pauliina Smolander kertoo tietoiskussa työllisyysalueille siirtyvistä maksajaresursseista ja maksatuksesta tehtävänä.

Voit esittää kysymyksiä sekä etukäteen että tilaisuuden aikana. Tervetuloa mukaan! 

Osallistumislinkki ja ennakkokysymysmahdollisuus tulossa pian!

Keskiviikkona 20.3.2024 klo 9-11 osana TE2024 -uudistuksen muutosvalmennusta tarjotaan muutosviestinnän webinaarisarja esihenkilötehtävissä toimiville, sekä kaikille niille, joiden tehtäviin sisältyy muutosviestintää.

Muutosviestinnän syventävät webinaarit pureutuvat teema kerrallaan muutosviestinnän tärkeisiin aiheisiin, joita ymmärtämällä ja toteuttamalla muutoksen onnistumiseen voi vaikuttaa. Muutostilanteissa viestinnällä ja vuorovaikutuksella on tärkeä rooli, koska muutoksen onnistuminen on ihmisistä kiinni.

Muutosviestintä ei ole mystinen ismi, vaan systemaattista viestinnän tekemistä. Usein ajatellaan, että muutosviestintä kuuluu vain viestinnän ammattilaisille, mutta sen onnistumiseksi tarvitaan niin ylimmän johdon, esihenkilöiden kuin työntekijöidenkin viestintävastuuta. Digitaalinen toimintaympäristö asettaa muutokselle myös omat haasteensa. Tässä valmennuksessa keskitytään aktiiviseen muutosviestintäotteeseen, viestintäkulttuurin vaikutukseen muutoksessa ja digitaaliseen toimintaympäristöön muutoksen alustana - kuinka viestiä muutoksesta etänä.

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua.

Osallistu Muutosviestintä arjessa -tilaisuuteen (teams.microsoft.com)

Lisätietoja: valmennukset.keha@ely-keskus.fi