Alustatyö yleistyy ja muuttaa työelämää

Uutinen

Digitaaliset alustat muuttavat yhteiskuntaa ja työelämää. Alustatyöstä puhutaan silloin, kun työtehtävä on vastaanotettu digitaalisen alustan kautta. Alustataloudessa jokainen voi tuoda muiden käyttöön aikaansa tai osaamistaan joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan.

Digitaalinen alusta tarkoittaa internetin välityksellä toimivaa virtuaalista paikkaa, jossa tarjotaan palveluja, joiden avulla ihmiset voivat kohdata tai jossa palvelut tai tuotteet voivat vaihtaa omistajaa. Alustatyö on usein lyhytkestoista tai keikkaluonteista, ja sitä voi tehdä joko paikallisesti tai virtuaalisesti. Alustatyönä voi tehdä esimerkiksi siivoustyötä tai graafista suunnittelua.

Suomessa alustatyötä tehdään vielä vähän, mutta kansainvälisesti alustatyön määrä kasvaa nopeasti. Aihepiirinä alustatyö ja siihen liittyvä käsitteistö ovat vakiintumattomia, ja alustatyö tarvitsee myös yhteiskunnan sääntelyä.

Digitaalisten alustojen toiminta perustuu suurilta osin algoritmeihin. Algoritmeilla tarkoitetaan sääntöjoukkoa, jonka mukaan digitaalisissa palveluissa valikoidaan, mitä sisältöä palvelun käyttäjälle näytetään tai suositellaan. Sääntöjoukko koostuu tiedoista, joita käyttäjän kiinnostuksenkohteista on kerätty, kun hänen alustalla tapahtuvaa toimintaansa on seurattu.

Lue lisää

Kevytyrittäjä

Aiheesta muualla