Kaikki työikäiset saavat palvelua ammatinvalinta- ja uraohjauksesta

Uutinen

Olipa elämäntilanteesi millainen tahansa, ammatinvalinta- ja uraohjeuksesta saat apua erilaisten uravaihtoehtojen pohtimiseen. Palvelu räätälöidään tarpeidesi mukaiseksi.

Ammatinvalinta- ja uraohjaus on lakisääteinen palvelu, jota on tarjolla kaikissa Suomen TE-toimistoissa. Vastaava palvelu on saatavilla myös työllisyyden kuntakokeiluissa.

Ammatinvalinta- ja uraohjaus auttaa koulutus- ja uravaihtoehtojen pohtimisessa sekä suunnitelmien selkeyttämisessä eri elämänvaiheissa.

– Ohjaamme kaikkia työikäisiä eli 18–65-vuotiaita. Lisäksi opinto-ohjaajat saattavat ohjata palveluumme jonkin verran alaikäisiä. Meiltä saavat palvelua sekä työnhakijaksi ilmoittautuneet että he, jotka eivät ole työvoimapalveluiden asiakkaana, ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologi Eeva Tanskanen Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta kertoo.  

Apua erilaisiin elämäntilanteisiin

Ammatinvalinta- ja uraohjaukseen osallistuminen on maksutonta. Ohjausta saa hyvin monenlaisiin elämäntilanteisiin.

– Autamme esimerkiksi tuoreita ylioppilaita, jotka eivät heti valmistumisensa jälkeen ole päässeet opiskelemaan. Joskus palvelullemme saattaa olla tarvetta jo peruskoulun jälkeen, kun nuori on tekemässä ensimmäisiä ammatinvalintaan liittyviä päätöksiään. Erityisen paljon asiakkainamme on alanvaihtajia. Ihminen on saattanut käydä esimerkiksi ammattikoulun ja todennut, ettei ala olekaan sopiva. Meillä on paljon 30–40-vuotiaita asiakkaita, joilla on jo kokemusta työelämästä ja jotka kaipaavat vaihtelua tai haluavat edetä urallaan, Eeva Tanskanen luettelee.   

Alanvaihto saattaa olla edessä myös silloin, kun työntekoa haittaa jokin terveyteen tai oppimiskykyyn liittyvä ongelma. Toisaalta terveysongelmat ovat saattaneet haitata elämää sen verran paljon, ettei ihminen ole koskaan päässyt työelämään kunnolla, vaan hän ollut paljon sairauslomalla ja kuntoutuksessa tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Hän saattaa kuitenkin ajatella, että voisi tehdä töitä tai opiskella edes jonkin verran.

– Pitkällä sairauslomalla tai perhevapaalla olleista saattaa tuntua, etteivät he halua palata työpaikkaansa. Aiempi työ voi olla esimerkiksi lasten syntymän jälkeen vaikeaa yhdistää perhe-elämään, joten halutaan uuteen elämäntilanteeseen paremmin sopiva ammatti. Joskus työpaikka on saattanut myös lopettaa toimintansa poissaolon aikana.

Lisäksi psykologien asiakaskuntaan kuuluvat irtisanotut ja lomautetut, jotka pohtivat, pitäisikö osaamista täydentää tai kannattaako jatkaa enää samalla alalla. Suunnitelmissa saattaa olla hakeutuminen paremmin työllistävälle alalle.

Palvelutarve kartoitetaan yksilöllisesti

Ensimmäisellä tapaamiskerralla ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologin vastaanotolla selvitetään, millainen asiakkaan tilanne on ja millaista ohjausta hän kaipaa.

– Joskus asiakkaalla saattaa olla mielessä kaksi vaihtoehtoa, ja hän pohtii, kumpi olisi parempi. Tällaisessa tilanteessa yksi tapaamiskerta saattaa riittää. Usein keskusteluja kuitenkin jatketaan useammassa tapaamisessa, joissa annamme lisätietoa esimerkiksi eri aloista, ammateista, koulutuksista ja opiskelun rahoittamisesta. Jos asiakkaan edellisistä opinnoista on kulunut kauan, hän ei välttämättä ole selvillä lahjakkuutensa tasosta. Saatamme tehdä erilaisia kyky- ja persoonallisuustestejä, joiden avulla selvitämme, onko asiakkaalla esimerkiksi oppimisvaikeuksia ja pärjäisikö hän vaikkapa korkeakoulussa. Palvelun aikana asiakas saattaa käydä myös työkokeilussa kokeilemassa uutta alaa, Eeva Tanskanen kertoo.

Ihminen ei välttämättä osaa ottaa huomioon, miten oma terveydentila soveltuu eri ammateissa työskentelyyn. Ammatinvalinta- ja uraohjauksessa neuvotaan menemään tarvittaessa lääkäriin tai työttömien terveystarkastukseen, jos todetaan jokin terveyteen liittyvä ongelma, joka pitäisi selvittää. Lääkärinlausunnon avulla asiakas saattaa päästä ammatilliseen kuntoutukseen tai Työeläkelaitos tai Kela voi kustantaa hänelle opiskelun.

Jos olet kiinnostunut hakeutumaan ammatinvalinta- ja uraohjaukseen, tarkista alueesi TE-toimiston tai kuntakokeilun verkkosivuilta, miten palveluun voi osallistua. Jos olet työvoimapalveluiden asiakas, voit tehdä TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijalle tai omavalmentajalle ohjauspyynnön ammatinvalinta- ja uraohjaukseen. Useimmilla TE-toimistoilla on myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite, johon voit jättää ohjauspyynnön.

Ainoa kaikille avoin palvelu

Työvoimapalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2025 alusta alkaen. Miksi ammatinvalinta- ja uraohjausta tarjoava palvelu olisi tärkeää säilyttää myös vuodenvaihteen jälkeen?

– Vaikka oppilaitokset, kuntoutuspuoli ja työterveyshuolto tarjoavat omaan toimintaansa liittyvää ohjausta, toista ammatinvalinta- ja uraohjauksen kaltaista, kaikille ihmisille suunnattua palvelua ei tällä hetkellä ole tarjolla. Jos esimerkiksi työssä tai hoitovapaalla oleva tarvitsee ohjausta, muita vaihtoehtoja ei juurikaan ole, Eeva Tanskanen huomauttaa.

Tanskasen mukaan ammatinvalinta- ja uraohjauksen tarpeellisuudesta kertoo se, että asiakkaat eivät ole koskaan loppuneet. Valtakunnallisella tasolla palveluun olisi hakeutumassa enemmän asiakkaita kuin heitä pystytään ottamaan vastaan.

– Yhteiskunnalle tulee kalliiksi, jos ihminen toteaa, että hän on lähtenyt vääränlaiseen koulutukseen ja keskeyttää opinnot. Lisäksi se voi aiheuttaa ihmiselle itselleen suuren pettymyksen. Varsinkin nuorten kohdalla on todettu, että jos opinnot keskeyttää monta kertaa, voi olla vaikeaa motivoitua opiskelemaan uudelleen. Nuori ajattelee, ettei hän kuitenkaan onnistu. On tärkeää, että tällaisia pettymyksiä pystytään välttämään.

Palvelun tavoitteena on siis ehkäistä vääriä valintoja ja epäonnistumisia, mutta tietenkin myös kannustaa.

– Asiakas, jonka viimeisistä opinnoista on kauan, saattaa ajatella, ettei hänen kykynsä riitä enää opiskelemiseen. Kun keskustelemme ja teemme testejä, voimme löytää erilaisia vahvuuksia ja osaamista ja todeta, että ehkä 40–50-vuotiaanakin voi vielä kouluttautua uuteen ammattiin tai täydentää osaamista.

Ammatinvalinta- ja uraohjausta saa joko paikan päällä työvoimapalveluiden palvelupisteessä tai etäyhteydellä. Paikallisten ohjauspalveluiden lisäksi on tarjolla valtakunnallista uraohjausta, johon voivat osallistua niin Suomessa kuin ulkomaillakin asuvat suomalaiset. Palvelu toteutetaan joko puhelimitse tai videoyhteydellä.

Lue lisää