TE24- ja KOTO24 -uudistukset - mistä tietoa valmistelusta?

Uutinen

Mittavat työvoimahallinnon ja kotoutumisen uudistuksen valmistelut etenevät vauhdilla kohti ensi vuotta. Sekä valmistelussa mukana olevat henkilöt että kuntien, kuntakokeilujen sekä TE-toimistojen asiantuntijat joutuvat päivittäin kohtaamaan uudistukseen ja muutoksiin liittyviä kysymyksiä, joihin olisi tarve löytää vastauksia ja lisätietoa. Eri tietolähteitä ja kanavia, jotka ovat tarkoitettu kaikille uudistuksessa mukana oleville asiantuntijatahoille, on useita.

TE24-tietopankki

Tietopankissa jaetaan eri TE24-toimeenpanoryhmissä tuotettuja materiaaleja ja KEHA-keskuksen tunnistamia tiedonjakotarpeita sekä tietopyyntöjen kautta tulleita kysymyksiä ja toiveita, jotka auttavat tulevia työllisyysalueita valmistautumaan muutokseen. Lisäksi kuntien lähettämät kysymykset ja tietopyynnöt julkaistaan tietopankissa, jotta näkyväisyys olisi mahdollisimman laaja.

Materiaalit ovat tarkoitettu sisäiseen käyttöön valmistelun tueksi. Tietopankin sisältö päivittyy ja kasvaa sitä mukaa, kun toimeenpanotyö eri työryhmissä edistyy ja tunnistetut tietotarpeet muodostuvat sekä KEHA-keskuksen että kuntien osalta.

Tietopankista löytyy myös tapahtumakalenteri, johon on kerätty tiedot tulevista KEHA-keskuksen tietoiskuista ja muista keskeisistä uudistukseen liittyvistä tapahtumista.

Tietopankissa on myös Kysyttävää TE24- ja KOTO24-uudistuksesta? -sivu, jonka kautta voi lähettää kysymyksen tai tietopyynnön uudistukseen liittyen. Kysymykset vastauksineen kerätään tietopankin Usein kysytyt kysymykset -sivulle.

Käyttöoikeuden TE24-tietopankkiin saavat tulevien työllisyysalueiden valmistelussa mukana olevat ja tulevien työllisyysalueiden asiantuntijat.


Lue lisää

TE24-tietopankki (tyomarkkinatori.fi)

Työmarkkinatorin TE24- ja KOTO24 -uudistuksen sivut

Työmarkkinatorille on kootusti kerätty tietoa uudistuksesta. Sieltä löytyy ajankohtaiset toimeenpanoon liittyvät uutiset, tapahtumat sekä valmisteluun liittyvät ohjeistukset ja TE24-tietopankki. Työmarkkinatorilta ohjataan myös muiden valmistelussa olevien tahojen verkkosivuille.

Lue lisää

TE24, KOTO24, KEHA24 – kolme mittavaa uudistusta (tyomarkkinatori.fi)

Tuutti - valtion ja kuntien yhteinen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyöalusta

Uusille työvoimaviranomaisille tarkoitettua yhteistyö- ja palvelualustaa Tuuttia valmistellaan siten, että se olisi käytössä vuoden 2024 loppupuolella. Tuutti tarjoaa asiantuntijoille valtakunnallista tietoa ja koulutusta esimerkiksi lakien tulkinnasta, työttömyysturvasta ja tietojärjestelmistä.

Palvelun konseptiin kuuluu

  • yhteinen kirjasto,
  • osaamisen kehittämiseen liittyvä tarjonta,
  • mahdollisuus reaaliaikaiseen viestintään ja neuvontaan valtion, kuntien sekä yhteistyöverkostojen sisällä,
  • mahdollisuus valtion, kuntien ja muiden sidosryhmien yhteistyön, avoimen ja vuorovaikutteisen keskustelun sekä toimintaympäristö valtakunnallisille kehittämis- ja yhteistyöverkostoille.

Tuutti-palvelun kehittämisryhmässä on mukana noin 40 henkilöä kunnista, kuntakokeiluista, TE-toimistoista ja sidosryhmistä. Näin varmistetaan, että Tuutista tulee asiakastyötä hyödyntävä ja että vältetään päällekkäistä tekemistä työllisyysalueiden, kuntien ja KEHA-keskuksen välillä. Lisätietoa Tuutin kehittymisestä voi lukea TE24-tietopankin uutisvirrasta, KEHA-keskuksen ja TEM:n uutiskirjeestä sekä Työmarkkinatorilta.

Tuutti aiheena TE24-infossa 14.3.2024

Tuutti-palvelu on aiheena KEHA-keskuksen TE24-infossa 14.3.2024 klo 8–9. Tilaisuuteen on mahdollisuus jättää kysymyksiä sekä ennakkoon että lähetyksen aikana.TE24-infon liittymislinkin löydät TE24-tietopankin tapahtumakalenterista (vaatii kirjautumisen).
TE24-tietopankki (tyomarkkinatori.fi)

Lue lisää

Työvoimaviranomaisten ja kotoutumisen asiantuntijoiden uusi palvelualusta Tuutti (tyomarkkinatori)

Työ- ja elinkeinoministeriön TE2024 -uudistuksen sivusto

TE-palvelut 2024-uudistuksen vankka tietopaketti on koottu tem.fi -sivustolle. Muun muassa Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla on laajasti nostettu esiin yleisimpiä kysymyksiä.

Lue lisää

TE-palvelut 2024 -uudistus (tem.fi)

Kuntaliitto & TE-palvelut 2024 -uudistus

Kuntaliiton verkkosivuilla on myös TE-palvelut 2024-uudistussivusto. Muun muassa muutostukitoimiston palvelut ja yhteystiedot sekä ajankohtaisinfot löytyvät sieltä asiantuntijoiden tueksi.

Lue lisää

TE-palvelut 2024-uudistus (kuntaliitto.fi)

Kotoutuminen.fi ja KOTO24 -uudistus

KOTO24-uudistukseen liittyvät lakimuutokset sekä ajankohtaiset on koostettu selkeäksi kokonaisuudeksi kotoutuminen.fi -sivustolle.

Lue lisää

Kotoutumislain kokonaisuudistus (koto24)