Työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpito

Työhyvinvointi on sitä, että voit tehdä työtä terveenä, turvallisesti ja tuottavasti. Hyvinvoivana työntekijänä koet työn tekemisen mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Työntekijänä vaikutat omaan ja työyhteisösi hyvinvointiin.

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille työyhteisössä, sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan vastuulla on tarjota turvallinen ja toimiva työympäristö. Työntekijänä sinulla on vastuu oman työkykysi ja osaamisesi ylläpitämisestä.

Työhyvinvointi muodostuu sekä henkilökohtaisesta hyvinvoinnista että työyhteisön ilmapiiristä. Kun voit töissä hyvin, työnteko sujuu ja työ on sopivan haastavaa. Arki sujuu, pääset tavoitteisiin, saat tukea työhösi ja tunnet osaavasi.

Mitä voit tehdä työntekijänä?

  • Sovi työnantajasi kanssa selkeät tavoitteet työllesi.   
  • Kehitä osaamistasi esimerkiksi työnantajan tarjoamissa koulutuksissa.
  • Noudata ohjeita ja ilmoita työnantajallesi mahdollisista vioista ja puutteista.
  • Kohtele kaikkia työyhteisösi jäseniä tasa-arvoisesti.
  • Pidä huolta palautumisestasi ja terveydestäsi.
  • Pyydä tai hae apua haastaviin tilanteisiin hyvissä ajoin.
Aiheesta muualla

Työkyvyn ylläpito

Edellytyksenä sille, että voitte työyhteisössänne hyvin, on työkyvystä huolehtiminen. Työkyvyn ylläpitoon on olemassa erilaisia keinoja ja käytäntöjä.

Työnantajalla on velvollisuus järjestää vähintään ehkäisevän työterveyshuollon palvelut, esimerkiksi terveystarkastukset, jokaiselle työ- ja virkasuhteessa olevalle työntekijälleen.

Työterveyshuolto toimii yhteistyössä työnantajasi kanssa terveytesi ja työkykysi edistämiseksi.

Jos sairaus tai vamma estää sinua tekemästä työtäsi, työpaikalla voidaan tehdä työn mukautuksia. Mukautuksilla tarkoitetaan työssä tehtäviä muutoksia, joilla työnkuvaasi ja tehtäviäsi muokataan vastaamaan ja tukemaan paremmin osaamistasi ja työkykyäsi.

Keinoja työn mukauttamiseen työntekijälle

Työssä pysymisesi voi edellyttää muutoksia työpaikalla. Saatat myös tarvita apua joissakin työtehtävissä.

Työnantajalle voidaan myöntää tukea työolosuhteiden järjestelyyn. Jos työpaikallasi pitäisi tehdä muutoksia työkykysi tukemiseksi, keskustele asiasta työterveyshuollon ja työnantajasi kanssa.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Kuntoutuksesta voi olla sinulle apua, kun vamma tai sairaus vaikeuttaa työskentelyäsi tai tarvitset tukea työkykysi ylläpitämiseen tai työelämään palaamiseen.

Tukea työkyvyn ylläpitoon

Sairaus tai vamma voi alentaa työ- ja toimintakykyäsi, mutta se ei tarkoita välttämättä sitä, että olisit täysin työkyvytön. Työkyvyn ylläpitoon on tarjolla monipuolisesti apua ja palveluita.

Aiheesta muualla

Päivitetty: