Työn ja eläkkeen voi yhdistää, ja työelämässä voi pysyä myös eläkeiän jälkeen

Uutinen

Sinun on mahdollista jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jo ennen varsinaista eläkeikääsi, jolloin voit tehdä työtä osa-aikaisesti. Työn tekeminen on mahdollista myös varsinaisen eläkeiän jälkeen.

Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jos olet täyttänyt 61 vuotta. Eläkkeen aikana voit työskennellä ilman rajoituksia, eikä sinun tarvitse ilmoittaa ansioistasi eläkelaitokselle.

Jos olet jo saavuttanut eläkeiän, sinulla ei ole velvollisuutta irtisanoutua. Ikää ei työlainsäädännön mukaan voi myöskään käyttää perusteluna työsuhteen ehtojen heikentämiselle tai irtisanomiselle.

Löydät tietoa työn ja eläkkeen yhdistämisestä sekä työskentelystä varsinaisen eläkeiän jälkeen Työmarkkinatorilta. Lisäksi Työsuojeluhallinto on avannut verkkopalveluunsa uuden sisällön, joka tarjoaa eläkeikäisen työsuhdetta koskevaa tietoa.

Lue lisää

Työuran lopulla

Aiheesta muualla

Eläkeikäinen työntekijä (tyosuojelu.fi)