Työuran lopulla

Eläkeiän lähestyessä voit tehdä oman näköisesi ratkaisun: voit jatkaa työskentelyä, jäädä osa-aikaeläkkeelle tai jäädä nauttimaan eläkepäivistä. Kerromme myös mitä tehdä, jos sinun tarvitsee jäädä työkyvyttömyys- tai työuraeläkkeelle tai jäät työttömäksi juuri eläkeiän kynnyksellä. Eläkkeeltä voit myös palata työelämään.

Työskentely eläkeiässä  

Työnteon jatkaminen alimman eläkeiän jälkeen  

Työnteko voi motivoida sinua edelleen, vaikka olet saavuttamassa eläkeiän. Saat sitä suuremman eläkkeen, mitä vanhempana päätät työurasi. Sinun tulee kuitenkin solmia uusi työsopimus, vaikka jatkaisitkin samassa työssä.  

Työpaikalla tehtävät työjärjestelyt, ammatillinen kuntoutus tai osatyökyvyttömyyseläke voivat auttaa sinua jatkamaan työssäsi, jos sinulla on esimerkiksi työkykyä heikentävä sairaus tai elämäntilanne. Myös silloin, kun et pysty jatkamaan nykyistä työtäsi, sinulla voi olla vielä paljon työkykyä jäljellä johonkin muuhun tehtävään tai työn jatkamiseen osa-aikaisena. 

Lue lisää
Aiheesta muualla

Osa-aikaeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke 

Eläkeuudistuksen myötä osa-aikaeläke poistui vuoden 2017 alussa. Jo alkaneisiin osa-aikaeläkkeisiin eläkeuudistus ei vaikuttanut, vaan osa-aikaeläkkeesi jatkuu normaalisti, kunnes jäät vanhuuseläkkeelle. Uudistuksen myötä osa-aikaeläkkeen tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke. 

Aiheesta muualla

Työttömäksi työuran loppupuolella 

Jos joudut työttömäksi työurasi loppupuolella, voit olla oikeutettu työttömyysturvaan. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden Oma asioinnin kautta viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. 

Palvelut
Lue lisää

Eläkkeelle työurasi päätyttyä 

Kun olet jäämässä eläkkeelle, kannattaa tarkistaa eläkelaskurilla, kuinka suurta eläkettä tulet saamaan. Kun olet tehnyt päätöksen eläkkeelle jäämisestä, päätä työsuhteesi ja täytä eläkehakemus. Eläkehakemus on hyvä jättää noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä.

Aiheesta muualla

Vanhuuseläke 

Voit hakea vanhuuseläkettä aikaisintaan oman ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä. Samalla hakemuksella voit hakea eläkettä sekä Kelasta että työeläkelaitoksesta. 

Aiheesta muualla

Työuraeläke 

Jos työkykysi on heikentynyt pysyvästi ja olet syntynyt vuonna 1955 tai myöhemmin, voit hakea työuraeläkettä. Se on eläkeuudistuksen uusi vaihtoehto, joka on tarkoitettu pitkän ja raskaan työuran tehneille. 

Aiheesta muualla

Työkyvyttömyyseläke 

Työkyvyttömyyseläkettä eli sairauseläkettä voit saada, jos et ole vielä vanhuuseläkeiässä ja työkykysi on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan.  

Aiheesta muualla

Eläke ulkomailta 

Jos asut Suomessa ja haet eläkettä EU- ja ETA-maista tai Sveitsistä, ilmoita eläkehakemuksessasi Kelalle, työeläkelaitokselle tai Eläketurvakeskukselle, että haet eläkettä myös ulkomailta. Muihin maihin, joiden kanssa Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus, tarvitset erillisen hakemuslomakkeen. Eläketurvakeskus (ETK) toimittaa hakemuksesi ulkomaille. 

Sinun tulee itse selvittää eläkeoikeutesi niin sanotuista sopimuksettomista maista. 

Aiheesta muualla

Töihin eläkkeen aikana 

Vaikka olisit jo eläkkeellä, voit halutessasi palata tekemään töitä. Vanhuuseläkkeen, eli iän myötä alkavan eläkkeen aikana voit työskennellä ilman tulorajoja. Edellytyksenä kuitenkin on, että ennen eläkettä ollut työsuhteesi on päättynyt. Voit työskennellä myös osa-aikaeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen aikana. Niissä on tiettyjä rajoituksia, muun muassa tulorajat. Työkyvyttömyyseläkkeellä voit kokeilla työhön paluuta siten, että jätät eläkkeesi lepäämään tietyin ehdoin. 

Aiheesta muualla

Eläkkeellä voit valita elämäntilanteesi mukaan, teetkö töitä vai haluatko mukaan vapaaehtoistoimintaan.  

Aiheesta muualla

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Päivitetty: