Työntekijöiden hyvinvointia tuetaan työpaikoilla entistä paremmin

Uutinen

Vuoden 2021 työolobarometrin loppuraportissa nousi esille työntekijöiden kokemus myönteisemmästä ilmapiiristä työpaikoilla. Kiusaamista esiintyy kuitenkin edelleen.

Suurin osa palkansaajista kokee työpaikkansa ilmapiirin luottamukselliseksi vuoden 2021 työolobarometrin mukaan. Lisäksi työntekijät kokevat, että työyhteisöissä syntyviä ristiriitoja voidaan käsitellä ja ratkaista. Työolobarometri mittaa myös työpaikoilla esiintyvää kiusaamista, häirintää ja syrjintää. Näitä esiintyy yhä, mutta barometrin mukaan pääosin satunnaisesti.

Työsuorituksia arvioidaan etenkin julkisen sektorin työpaikoilla

Työsuoritusten arvioinnit ovat yleistyneet viimeisen 15 vuoden aikana. Arvioinnit ovat yleisimpiä ylempien toimihenkilöiden sekä valtion ja kunnan työntekijöiden keskuudessa. Hyödyllisiksi keskustelut kokivat puolet vastaajista, kun taas puolet koki, että keskustelut eivät olleet hyödyllisiä, mutta eivät hyödyttömiäkään. 

Vuonna 2021 palkansaajista 54 prosenttia koki palkkauksen erittäin tai melko kannustavaksi. Miehet, ylemmät toimihenkilöt ja teollisuudessa työskentelevät kokivat palkkauksensa kannustavimpana. 

Havainnot työpaikkakiusaamisesta pysyneet tasaisina

Vastaajat olivat kokeneet syrjintää ja kiusaamista esihenkilöiden, työkavereiden ja asiakkaiden suunnalta, mutta pääosin satunnaisesti. Vuoden 2021 työolobarometrissä tutkittiin ensimmäistä kertaa seksuaalisen häirinnän esiintymistä työpaikoilla. Vastaajista kaksi prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää kerran ja kaksi prosenttia useita kertoja.

Suurin osa työpaikoista tukee työntekijöidensä hyvinvointia

Työntekijöiden kokemukset työpaikan ilmapiiristä ovat muuttuneet edelleen myönteisemmiksi. Avoimuus sekä tiedon kulku ovat parantuneet. Myös työntekijöiden kohtelu on muuttunut tasapuolisemmaksi. Suurin osa työntekijöistä kokee työpaikan työilmapiirin luottamukselliseksi, minkä lisäksi ristiriitojen käsittelyn ja ratkaisemisen on koettu parantuneen.

Lue lisää

Aiheesta muualla

Työolobarometri 2021 loppuraportti: Hyvinvointia tukeva toiminta yleistä työpaikoilla, havainnot työpaikkakiusaamisesta pysyneet tasaisina (tem.fi)