Ukrainalaisten ammatillinen osaaminen on voimavara – kielikoulutus edistää työelämään sijoittumista

Uutinen

Suomeen on saapunut kuluvan vuoden aikana ukrainalaisia, joiden joukossa on monipuolisesti eri alojen ammattilaisia. Työnantajilla onkin nyt tilaisuus palkata arvokasta osaamista käyttöönsä. Ukrainalaisten työllistymistä ja työelämässä toimimista helpottaa huomattavasti se, jos he hallitsevat ainakin suomen kielen alkeet. Kielen alkeistason opiskeluun on kielikursseja tarjolla, mutta myös työnantajat voivat panostaa työntekijöidensä kielitaidon kehittämiseen.

Tiina Prauda.

Tilapäistä suojelua saavilla ukrainalaispakolaisilla on oikeus tehdä työtä ja opiskella heti, kun he ovat rekisteröineet tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla tai rajaviranomaisella. Jos työtä ei itsenäisesti löydä, voivat ukrainalaiset ilmoittautua työnhakijoiksi TE-toimistoon ja saada työllistymistä tukevia palveluita sen jälkeen, kun he ovat saaneet päätöksen oleskeluluvasta. Oikeutta työttömyysturvaan ei kuitenkaan ole.

Varsinais-Suomen TE-toimiston kotouttamispalveluissa asiantuntijana toimiva Anna Malanchyna oli ottamassa vastaan ukrainalaisia työnhakijoita RekryExpo-rekrytointitapahtumassa, joka järjestettiin Turun Messukeskuksessa 15. marraskuuta. Itsekin Ukrainasta kotoisin olevalla Malanchynalla on selkeä näkemys siitä, mistä tie kohti työllistymistä kannattaa aloittaa.

– Jos on vieraskielinen ja etsii työtä Suomesta, on tärkeää ihan ensimmäisenä ryhtyä opiskelemaan suomen kieltä. Työn saattaa toki löytää ja sitä voi tehdä joissakin tapauksissa myös ilman suomen kielen taitoa, mutta se on huomattavasti helpompaa, jos osaa kieltä, hän opastaa.    

Kielen oppimista ja tutustumista suomalaiseen työelämään

RekryExpo-messuilla esittäytyi koulutuspalveluita valtakunnallisesti tarjoava Galimatias Concept Oy Ab, jonka toimintaan kuuluu esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Helsingissä, Turussa, Kuopiossa ja Joensuussa. Galimatias on tuottanut suomen kielen opetusta ukrainalaisille Suomea työtä varten -verkkokoulutuksena.

– Olemme järjestäneet kurssimme kaksi kertaa, ensimmäisen heinä–syyskuussa ja toisen loka–joulukuussa. Opetusta on kolme tuntia neljänä päivänä viikossa, ja kurssin kokonaiskesto on kymmenen viikkoa. Opettajina toimivat pätevät ja kokeneet Suomi toisena kielenä -kouluttajat. Käytämme opetuksessa apuna venäjän kieltä, koska se on ukrainalaisille tuttu kieli. Opiskelu on mahdollista niillekin, joilla ei ole tietokonetta tai internetyhteyttä käytössään, koska lainaamme tarvittavat välineet, koulutuspäällikkö Tiina Prauda (kuvassa) taustoittaa.

Ennen kurssin alkua Galimatias selvittää osallistujien koulutustaustan ja työkokemuksen. Olennainen tieto on myös se, osaako kurssille haluava henkilö latinalaiset kirjaimet, koska ilman tätä taitoa osallistuminen ei ole mahdollista.

Suomeen saapuneiden ukrainalaisten keskuudessa eri ammattiryhmät ovat kattavasti edustettuina. Joukosta löytyy esimerkiksi lääkäreitä, insinöörejä, ravintolapäälliköitä, tehdastyöntekijöitä, myyjiä, kirjanpitäjiä ja lastentarhanopettajia. Jotkut ovat vasta aloittaneet uraansa Ukrainassa ja toisilla saattaa olla jo usean kymmenen vuoden työkokemus. Osa ukrainalaisista on myös työllistynyt esimerkiksi marjanpoiminnan kaltaisiin sesonkitöihin nopeasti sen jälkeen, kun ovat saapuneet Suomeen.

Ukrainalaiset ovat myös suhteellisen koulutettuja. 20–24-vuotiaista ukrainalaisista lähes kaikilla on toisen asteen tutkinto, ja esimerkiksi 30–34-vuotiaista ukrainalaisnaisista kahdella kolmesta on myös kolmannen asteen tutkinto. 

– Molemmilla kursseilla on ollut kaksi ryhmää, joista toisessa ovat työtä hakevat ja toisessa työssä olevat. Tavoitteena kursseilla on oppia suomen kieltä työelämää varten ja auttaa löytämään työpaikka tai ohjata jatkokoulutukseen. Käymme läpi työnhakukanavat, työnhakuasiakirjat ja yhteydenotot työnantajiin sekä harjoittelemme työhaastattelutilanteita. Lisäksi tutustumme työmarkkinatilanteeseen, suomalaisen työelämän pelisääntöihin, koulutusjärjestelmään, yhteiskunnan perustoimintoihin ja viranomaisasiointiin. Työssä olevien kohdalla parannamme heidän edellytyksiään työskennellä nykyisessä työpaikassaan tai hakea uutta työpaikkaa, jos he ovat esimerkiksi sesonkitöissä, Prauda kertoo.

Jokaisella osallistujalla on koulutuksen aikana lisäksi henkilökohtaista ohjausta, eikä kurssin päättymisen jälkeenkään tarvitse jäädä yksin. Syyskuussa kurssin päättäneen ryhmän on ollut mahdollista saada tarvittaessa lisäohjausta, koska palvelu on edelleen käynnissä.

Tavoitteena työ- tai opiskelupaikka

Galimatiaksen toinen ukrainalaisille suunnattu suomen kielen verkkokoulutus on parhaillaan käynnissä, mutta miten ensimmäiselle kurssille osallistuneiden 29 opiskelijan polku työelämää kohti jatkui?

– Koulutuksen keskeytti kymmenen osallistujaa, koska viisi heistä pääsi töihin ja viisi sai jatkokoulutuspaikan. Koulutuksen loppuun suorittaneista 19 opiskelijasta seitsemän jatkaa työssä tai on työllistynyt esimerkiksi kauppa-, logistiikka ja pakkaustyöhön. Kolme osallistunutta vielä etsii työtä sähkö-, siivous- ja teatterialoilta. Kahdeksan hakee suomen kielen jatko-opintoihin ja yksi aloitti korkeakouluopinnot. Kurssillamme osallistujat saavuttivat suomen kielen ylemmän alkeistason. Opiskelijapalaute kurssistamme asteikolla 1–5 oli 4,67, eli erinomainen, koulutuspäällikkö Prauda luettelee.  

Turussa järjestetyillä RekryExpo-messuilla ukrainalaisilla työnhakijoilla oli mahdollisuus osallistua opastetuille kierroksille eri osastoilla. Toinen kierros keskittyi koulutuksiin ja toinen työpaikkoihin. Osallistujien määrä ylitti järjestäjien odotukset, jolloin yksi ryhmä täytyikin jakaa kahteen osaan.

– Koulutuksia on tarjolla hyvin, ja ukrainalaiset saivat muodostettua kontakteja oppilaitoksiin heti. Halutessaan he voivat ottaa yhteyttä koulutusohjaajiin ja kysyä lisätietoa. Myös työnantajat tuntuvat olevan kiinnostuneita ukrainalaisten osaamisesta. Ukrainalaiset ovat motivoituneita tekemään työtä ja kiinnostuneet erilaisista työtehtävistä. Esimerkiksi siivous- ja ravintola-ala ovat suosittuja. Miehiä kiinnostaa erityisesti myös kuljetus- ja logistiikka-ala, kotouttamispalvelujen asiantuntija Anna Malanchyna kertoo.

Osaamisesta kaikki irti kielikoulutukseen panostamalla

Galimatiaksen toteuttamien verkkokurssien kaltaisissa koulutuksissa ukrainalaiset oppivat siis suomen kielen alkeet.

– Työnantajat voivat hyödyntää ukrainalaisten osaamista vielä enemmän, jos he päättävät panostaa työntekijän kielitaidon kehittämiseen. Mahdollisuuden tähän tarjoaa ELY-keskuksen ja TE-hallinnon Työpaikkasuomi-hanke, jossa myös Galimatias toimii puitesopimustoimittajana. Hankkeen kautta yritykset voivat tukea maahanmuuttajataustaista henkilöstöään tarjoamalla suomen tai ruotsin kielen koulutusta tuetusti, Tiina Prauda kertoo.

Vaihtoehtoina Työpaikkasuomen tai -ruotsin toteutusmuodoiksi ovat Täsmä-, Muutos- ja RekryKoulutus. TäsmäKoulutus on tarkoitettu yritykseen jo palkatuille työntekijöille. MuutosKoulutus taas on suunnattu työntekijöille, jotka on lomautettu tai irtisanottu, mutta joiden jatkokoulutusta yritys haluaa tukea. RekryKoulutus on tarkoitettu sellaisille yrityksille, jotka haluavat rekrytoida työntekijöitä, joilla on jo alan osaaminen kotimaasta, mutta kielitaito puuttuu.

Tiina Praudan mukaan Työpaikkasuomen ja -ruotsin hyötynä on, että se sitouttaa työntekijää, tukee osaamista, auttaa työssä ja arjessa sekä edistää yhdessä työskentelyä.

Lue lisää

Aiheesta muualla

Webinaari: Mitä ottaa huomioon ukrainalaisia työllistettäessä? (youtube.com)