Ohjeita ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen

Milloin työntekijän oleskelulupa tarvitaan?

Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan.

EU-kansalaiset, samoin kuin Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset, saavat työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Yli kolme kuukautta kestävä oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä Maahanmuuttovirastolle. Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröityä Digi- ja väestötietovirastossa. Hakija on itse vastuussa oleskelunsa rekisteröimisestä. Schengen-maan myöntämä oleskelulupa tai viisumi ei oikeuta Suomessa työskentelyyn lukuun ottamatta ulkomaalaislain 79 §:ssä erikseen nimetyissä töissä.

Työntekijä, joka on jonkun muun kuin edellä mainitun maan kansalainen eli ns. kolmannen maan kansalainen, tarvitsee työntekoa varten yleensä joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Työntekijän oleskelulupaa haetaan silloin, kun työntekijällä ei ole muuta ansiotyöhön oikeuttavaa oleskelulupaa, eikä kyseiseen työtehtävään voida myöntää muuta oleskelulupaa ansiotyötä varten tai työtä ei voi tehdä ilman oleskelulupaa.

Aiheesta muualla

Sinun tulee varmistaa työntekijän työnteko-oikeus

Sinulla on työnantajana velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa. Työnteko-oikeuden voi tarkistaa oleskelulupakortista. Jos työntekijällä ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa tai hänen työnteko-oikeutensa on rajoitettu koskemaan esimerkiksi toisella ammattialalla työskentelyä, et voi ottaa häntä palvelukseesi ennen kuin hänelle on myönnetty asianmukainen oleskelulupa.

Maahanmuuttovirasto antaa tietoa ulkomaalaisen työnteko-oikeudesta ja siitä, millainen oleskelulupa työntekoa varten tarvitaan tai voiko työtä tehdä ilman oleskelulupaa.

Aiheesta muualla

Työnteko-oikeus työntekijän oleskeluluvalla

Jos hakemus on työntekijän ensimmäinen oleskelulupahakemus tai hakemus on eri alalle kuin työntekijälle aiemmin myönnetty työnteko-oikeus, ei työntekoa voi aloittaa ennen kuin työntekijän oleskelulupa on myönnetty.

Työntekijän oleskelulupa myönnetään ammattialakohtaisesti. Työntekijän oleskelulupakortissa on mainittu ammattialat, joilla hän voi työskennellä. 

Työntekoa voi jatkaa jatkolupahakemuksen käsittelyn ajan, jos jatkolupaa haetaan ennen edellisen luvan päättymistä ja työ jatkuu samalla työnantajalla tai ammattialalla.

Aiheesta muualla

Ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä

Sinun pitää tehdä ilmoitus, kun palkkaat työntekijän, joka ei ole EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijä on EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen.

Tee ilmoitus työnantajan Enter Finland -verkkopalvelussa.

Voit tehdä ilmoituksen myös TEM055 -liitelomakkeella. Lähetä TE-toimistoon täytetty lomake ja kopio työntekijän passista tai oleskelulupakortista.

Sinun tulee ilmoittaa ulkomaalaisesta työntekijästä työpaikan luottamushenkilöille ja säilyttää tiedot työsuhteesta kaksi vuotta palvelussuhteen päättymisestä.

Palvelut
Aiheesta muualla

Työntekijän oleskeluluvan hakuprosessi

Hakemuksen vireyttäminen

Oleskelulupahakemuksen voi panna vireille vain työntekijä itse. Oleskelulupaa haetaan sähköisesti Enter Finland -verkkopalvelussa tai paperisella hakemuksella, joka jätetään Suomen edustustoon ulkomailla. Jos työntekijä on Suomessa, voi hakemuksen jättää Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Jos hakemus on jätetty sähköisessä asiointipalvelussa, tulee hakijan käydä Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä Suomessa todistamassa henkilöllisyytensä ja esittämässä hakemuksen liitteiden alkuperäiset kappaleet. Jos jatkolupaa on haettu Enter Finland -palvelussa, hakijan ei tarvitse käydä todistamassa henkilöllisyyttään ja jättämässä sormenjälkiään palvelupisteessä, jos hakiessa on käytetty vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Aiheesta muualla

Työntekijän oleskelulupahakemukseen on liitettävä Työehdot-lomake ja lomakkeella pyydetyt liitteet.

TE-toimiston osapäätös

Työntekijän oleskelulupahakemus käsitellään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee asiassa osapäätöksen, minkä jälkeen asian lopullinen ratkaisu siirtyy Maahanmuuttovirastolle.

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta on varmistuttava. TE-toimistoissa on käytettävissä tulorekisteri.

Aiheesta muualla

Maahanmuuttoviraston päätös ja tiedoksianto

Maahanmuuttovirasto antaa päätöksen tiedoksi. Tiedoksi annetaan sekä oleskelulupapäätös että TE-toimiston  osapäätös. Päätös lähetetään tiedoksi myös sinulle työnantajana. Saat aina tiedoksi vähintään osapäätöksen.

Valitusoikeus

Muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen voi hakea valittamalla hallinto-oikeuteen. Valituksen voi tehdä sekä hakija että työnantaja. Sinä työnantajana voit valittaa vain osapäätöksestä. Jos aiot valittaa työntekijän oleskelulupapäätöksestä, sinulla pitää olla työntekijän sitä varten antama kirjallinen valtakirja.

Ohje valituksen tekemisestä, eli valitusosoitus, on päätöksen liitteenä. Siitä selviää, mihin hallinto-oikeuteen valitus tehdään, missä ajassa se on tehtävä, mitä liitteitä tarvitaan ja miten valitus toimitetaan hallinto-oikeudelle.

Aiheesta muualla

Päivitetty: