Ohjeita ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen

Milloin työntekijän oleskelulupa tarvitaan?

Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan.

EU-kansalaiset, samoin kuin Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset, saavat työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Yli kolme kuukautta kestävä oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä Maahanmuuttovirastolle. Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröityä Digi- ja väestötietovirastossa. Hakija on itse vastuussa oleskelunsa rekisteröimisestä. Schengen-maan myöntämä oleskelulupa tai viisumi ei oikeuta Suomessa työskentelyyn lukuun ottamatta ulkomaalaislain 79 §:ssä erikseen nimetyissä töissä.

Työntekijä, joka on jonkun muun kuin edellä mainitun maan kansalainen eli ns. kolmannen maan kansalainen, tarvitsee työntekoa varten yleensä joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Työntekijän oleskelulupaa haetaan silloin, kun työntekijällä ei ole muuta ansiotyöhön oikeuttavaa oleskelulupaa, eikä kyseiseen työtehtävään voida myöntää muuta oleskelulupaa ansiotyötä varten tai työtä ei voi tehdä ilman oleskelulupaa.

Aiheesta muualla

Sinun tulee varmistaa työntekijän työnteko-oikeus

Sinulla on työnantajana velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa. Työnteko-oikeuden voi tarkistaa oleskelulupakortista. Jos työntekijällä ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa tai hänen työnteko-oikeutensa on rajoitettu koskemaan esimerkiksi toisella ammattialalla työskentelyä, et voi ottaa häntä palvelukseesi ennen kuin hänelle on myönnetty asianmukainen oleskelulupa.

Maahanmuuttovirasto antaa tietoa ulkomaalaisen työnteko-oikeudesta ja siitä, millainen oleskelulupa työntekoa varten tarvitaan tai voiko työtä tehdä ilman oleskelulupaa.

Aiheesta muualla

Työnteko-oikeus työntekijän oleskeluluvalla

Jos hakemus on työntekijän ensimmäinen oleskelulupahakemus tai hakemus on eri alalle kuin työntekijälle aiemmin myönnetty työnteko-oikeus, ei työntekoa voi aloittaa ennen kuin työntekijän oleskelulupa on myönnetty.

Työntekijän oleskelulupa myönnetään ammattialakohtaisesti. Työntekijän oleskelulupakortissa on mainittu ammattialat, joilla hän voi työskennellä. 

Työntekoa voi jatkaa jatkolupahakemuksen käsittelyn ajan, jos jatkolupaa haetaan ennen edellisen luvan päättymistä ja työ jatkuu samalla työnantajalla tai ammattialalla.

Aiheesta muualla

Ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä

Sinun pitää tehdä ilmoitus, kun palkkaat työntekijän, joka ei ole EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijä on EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen.

Tee ilmoitus työnantajan Enter Finland -verkkopalvelussa.

Voit tehdä ilmoituksen myös TEM055 -liitelomakkeella. Lähetä TE-toimistoon täytetty lomake ja kopio työntekijän passista tai oleskelulupakortista.

Kun olet ilmoittanut työehdot työperusteisen oleskelulupahakemuksen yhteydessä, sinun ei tarvitse tehdä työntekijäilmoitusta.

Ilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä, jos olet ilmoittanut työehdot kausityöoleskelulupahakemuksen, kausityötodistuksen tai kausityöviisumin yhteydessä.

Sinun tulee ilmoittaa ulkomaalaisesta työntekijästä työpaikan luottamushenkilöille ja säilyttää tiedot työsuhteesta kaksi vuotta palvelussuhteen päättymisestä.

Palvelut
Aiheesta muualla

Päivitetty: