Tulkki

Ammatit Julkaistu

Tulkin tehtävänä on kääntää yhdellä kielellä puhuttu tai muilla keinoilla välitetty viesti toiselle kielelle. Tulkkaustehtävät vaihtelevat arkisista asioinneista konferensseihin ja oikeuden istuntoihin. Tulkit toimivat usein ammatinharjoittajina yksittäisten toimeksiantojen pohjalta. Ammatissa tarvitaan erinomaista kielitaitoa ja tulkkaustekniikan hallintaa sekä selkeää ilmaisua, hyvää tilannetajua ja vuorovaikutustaitoja.

Ammatinharjoittajina ja feelancereina sekä tulkki- ja käännöspalveluita tarjoavissa yrityksissä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tulkki

Tulkilta edellytetään tulkkauksen ja tulkkaustekniikan hallintaa sekä erittäin hyvää kielitaitoa kaikissa työkielissään ja äidinkielen täydellistä hallintaa. Työ edellyttää kulttuurien tuntemusta. Tulkkaus edellyttää hyvää tilannetajua ja kielellisten tyylien tajua sekä nopeaa reagointikykyä, sillä miettimisaikaa on vain vähän.

Tulkin on osattava ottaa huomioon tulkkaustilanteen luonne ja osapuolten väliset kulttuurierot. Tulkin on pystyttävä selkeään suulliseen ilmaisuun. Tulkki tarvitsee hyvää keskittymiskykyä ja muistia. Ammatissa tarvitaan palveluhenkisyyttä, vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja myös itsevarmuutta.

Työ edellyttää tulkattavien aihepiirien tuntemusta, laajaa yleissivistystä sekä aktiivista ajankohtaisten tapahtumien seuraamista ja tiedonhakutaitoja. Ammatissa on noudatettava tulkkausetiikkaa. Tulkki ei esimerkiksi saa jättää kääntämättä eikä myöskään lisätä omiaan.

Ammatissa tarvitaan hyvää stressinsietokykyä, koska kaikkea ei voi ennakoida ja tulkkauksen on yleensä tapahduttava nopeasti.

Freelance-tulkin on oltava nopeasti tavoitettavissa. Työssä on osattava käyttää tietotekniikkaa. Työ edellyttää jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä ja täydennyskouluttautumista.

Yliopistoissa voi opiskella käännöstiedettä ja vieraita kieliä. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella asioimistulkkausta ja suorittaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon tulkki (AMK). Koulutusta järjestetään Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Koulutusta annetaan niin sanotuissa maahanmuuttajakielissä. Ammattikorkeakoulussa voi opiskella viittomakielen ja puhevammaisten tulkkausta suorittaen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon tulkki (AMK). Kirjoitustulkkauksen erikoistumisopintoja järjestetään Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. 

Toisella asteella voi suorittaa asioimistulkkauksen ammattitutkinnon sekä puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon. Tulkeille järjestetään myös erikoistumis- ja täydennyskoulutusta eri tahoilla. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Tulkeille ei ole määritelty kelpoisuuden antavia pätevyysvaatimuksia. Esimerkiksi EU:n toimielimissä toimivilta konferenssitulkeilta edellytetään pääsääntöisesti ylempää korkeakoulututkintoa kääntämisen ja tulkkauksen tai vieraiden kielten alalta sekä äidinkielen täydellistä osaamista ja vähintään kahden muun kielen erittäin hyvää osaamista.

Mediaanipalkka

3533 €/kk

Yksityinen sektori

3481 €/kk

Julkinen sektori

3754 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut