Olen työtön tai jäämässä työttömäksi

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Tutustu työnhaun vinkkeihin ja työttömyysturvan hakemisen sääntöihin Työmarkkinatorilla. Kirjaudu ja luo oma työnhakuprofiili, jonka avulla saat juuri sinulle sopivia työpaikkasuosituksia.

Kun tiedät joutuvasi työttömäksi, ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi Oma asiointi -verkkopalvelussa. Sen jälkeen voit hakea työttömyysturvaa Kelasta tai työttömyyskassastasi.

Uusi työnhakijan asiakaspalvelumalli on otettu käyttöön TE-toimistoissa ja kuntakokeiluissa 2.5.2022. Työnhakijana saat tiiviisti tukea heti työnhakusi alusta alkaen henkilökohtaisissa ja säännöllisissä tapaamisissa.

Tutustu työnhaun vinkkeihin ja ohjeisiin Työmarkkinatorilla. Kirjaudu ja luo oma työnhakuprofiili, jonka avulla saat juuri sinulle sopivia työpaikkasuosituksia, minkä lisäksi työnantajat voivat ottaa sinuun yhteyttä. 

Ilmoittaudu työnhakijaksi Oma asioinnissa

Voit ilmoittautua työnhakijaksi helposti TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa. 

Oma asiointi
Lue lisää

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Jos sinua ollaan irtisanomassa tuotannollisista ja taloudellisista syistä, saat tukea muutosturvasta.

Muutosturva on palvelu, joka antaa sinulle tukea työnhakuun ja uudelleen työllistymiseen mahdollisimman nopeasti irtisanomisen jälkeen. Irtisanomistilanteessa TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija tekee yhteistyötä työnantajasi ja henkilöstön edustajien kanssa sekä järjestää muun muassa infotilaisuuksia TE-palveluiden asiakkuudesta ja palveluista.

Sinulla on oikeus työllistymissuunnitelmaan jo irtisanomisaikanasi. Työllistymissuunnitelmassa sovitaan tehtävistä ja palveluista, jotka parhaiten edistävät työllistymistäsi. Irtisanottuna sinulla on oikeus palkalliseen vapaaseen, kun laadit työllistymissuunnitelmaa tai osallistut siinä sovittuun työnhakuvalmennukseen, työvoimakoulutukseen tai uudelleensijoittumisvalmennukseen.

TE-toimistoissa työskentelee nimettyjä muutosturva-asiantuntijoita, jotka auttavat sekä työnantajia että työntekijöitä muutosturvaan liittyvissä asioissa. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi neuvoo sinua muutosturva-asioissa. Sen lisäksi alueesi TE-toimiston muutosturva-asiantuntijat auttavat sinua muutosturvatilanteissa. Käytössäsi ovat myös puhelinpalvelut.

Pidä huolta oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi työsuhteesi poikkeuksellisissa tilanteissa.

Aiheesta muualla

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi, sinulta kysytään työttömyysturvan saamiseen vaikuttavista asioista. Kun saat työttömyysturvaa, sinun pitää ilmoittaa, jos tilanteesi muuttuu.

Ilmoita työllisyystilanteesi muutoksista Oma asiointi -verkkopalvelussa, puhelinpalvelussa tai TE-toimiston tai kuntakokeilun toimipaikassa.

Tee ilmoitus esimerkiksi silloin, kun

 • aloitat työnteon, työsi päättyy tai työaikasi muuttuu,
 • harjoitat yritystoimintaa yli kaksi viikkoa (yritystoimintana voidaan pitää oman yritystoimintasi lisäksi työskentelyä perheyrityksessä),  
 • työskentelet ja saat korvausta muuten kuin palkansaajana tai yrittäjänä, esimerkiksi omaishoitajana,  
 • aloitat opiskelun,
 • kansalaisuutesi muuttuu tai oleskelulupaasi tulee muutoksia,   
 • keskeytät työllistymistä edistävän palvelun (ilmoita yksittäisistä poissaoloista vain työttömyyskassalle tai Kelalle päiväraha- tai työmarkkinatukihakemuksessa) tai  
 • yhteystietosi muuttuvat.  

Huomaathan, että edellä on listattu yleisimpiä muutoksia, joista sinun tulee ilmoittaa TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Jos olet epävarma, miten oman tilanteesi muutos vaikuttaa oikeuteesi saada työttömyysturvaa, kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon, kuntakokeiluun tai työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalveluun. Asiantuntija antaa sinulle tarkemmat ohjeet myös työn alkamisesta ja päättymisestä ilmoittamiseen silloin, kun teet säännöllisesti esimerkiksi keikkatyötä.

 

Lue lisää

Ilmoita muutoksista Oma asioinnissa

Työttömyysturvan saajana sinun pitää ilmoittaa, jos tilanteesi muuttuu. Voit ilmoittaa muutoksista TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa. 

Oma asiointi

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu työnhakijaksi mahdollisimman pian.

Voit ilmoittautua työnhakijaksi etukäteen ennen kuin työttömyys tai lomautus alkaa, mutta tee se viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi, koska voit saada työttömyysturvaa vasta ilmoittautumispäivästä alkaen.

Voit ilmoittautua työnhakijaksi Oma asiointi -verkkopalvelussa. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia tai et ole EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen, voit ilmoittautua työnhakijaksi TE-palveluiden puhelinpalvelussa tai TE-toimiston toimipaikassa.

Lue lisää
Aiheesta muualla

Jos haet työttömyysturvaa, työnhaun aloittamisen jälkeen saat työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysturvaan. Näet sinulle annetut lausunnot Oma asiointi -verkkopalvelussa. Työttömyysturvaa maksetaan vain siltä ajalta, kun olet työttömänä työnhakijana. Oikeuteesi saada työttömyysturvaa vaikuttaa moni asia. Lue niistä tarkemmin "Työttömyysturva"-sisällöistä.

Jos olet osallistunut työvoimakoulutukseen tai ollut työssä palkkatuella ja jäät uudelleen työttömäksi, ilmoittaudu työnhakijaksi.

Lue lisää

Sovi oman asiantuntijasi kanssa jatkoasioinnista  

Työnhaun aloituksen yhteydessä sovit TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa, miten asiakkuutesi TE-palveluissa etenee.

Oma asiointi -verkkopalvelun kautta voit pitää yhteyttä asiantuntijaasi. Sieltä näet myös kaikki avoinna olevat tehtäväsi.

Oma asiointi -verkkopalvelussa

 • näet työllistymissuunnitelmassasi sovitut työnhakuvelvoitteesi eli työllistymistäsi edistävät tehtävät, ja voit merkitä ne tehdyiksi määräpäiviin mennessä,
 • näet omat työttömyysturvaasi liittyvät tiedot, kuten lausunnot ja avatut selvityspyynnöt,
 • voit päivittää muutokset työnhakutilanteessasi tai ilmoittaa työllistymisestä,
 • voit ylläpitää yhteystietojasi ja
 • voit jättää yhteydenottopyynnön omalle asiantuntijallesi.
Lue lisää

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Kun olet työtön työnhakija, työttömyysturva varmistaa taloudellisesti mahdollisuutesi hakea työtä sekä parantaa edellytyksiäsi päästä tai palata työmarkkinoille. 

Ilmoittaudu työnhakijaksi ja aloita työnhaku jo ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi, jotta saat työttömyysturvaa heti työttömyytesi alusta lähtien.

Ilmoittautumisen jälkeen saat työvoimapoliittisen lausunnon, jossa kerrotaan, onko sinulla oikeutta työttömyysturvaan. Jos haet työttömyysturvaa, voit saada lisäselvityspyynnön lausunnon antamista varten. 

Voit saada työttömyysturvaasi korotusosan, jos osallistut työllistymistä edistäviin palveluihin. Sinun pitää sopia palveluun osallistumisesta asiantuntijasi kanssa joko työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa.

Lue lisää

Työttömyysturvan maksaa joko työttömyyskassa tai Kela

Kun haet työttömyysturvaa, selvitä ensin, maksaako työttömyysturvasi työttömyyskassa vai Kela. Eri työttömyysturvan muotoja ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

 • Jos kuulut työttömyyskassaan esimerkiksi ammattiliittosi kautta, hae ansiopäivärahaa kassastasi.
 • Jos et kuulu työttömyyskassaan, hae peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta.  

Jos sinulla on kysyttävää työttömyysturvasta, työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalvelun asiantuntijat auttavat sinua.

Aiheesta muualla

Ilmoittaudu työnhakijaksi Oma asioinnissa

Voit ilmoittautua työnhakijaksi helposti TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa. 

Oma asiointi

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammattikoulutusta? Sinua koskevat osittain muista työnhakijoista poikkeavat ehdot työttömyysturvaan liittyen. Tilanteesi muuttuu, kun hankit ammatillisen koulutuksen tai osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Työttömyysturva ja työmarkkinatuki alle 18-vuotiaille

Oppivelvollisuus laajentui 1.8.2021 alkaen, mikä vaikuttaa alle 18-vuotiaiden työttömyysturvaan. 

Jos olet alle 18-vuotias, etkä ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, ei sinulla yleensä ole oikeutta työttömyyden perusteella maksettavaan työmarkkinatukeen.

Jos olet 17-vuotias työnhakija, voit saada  

 • työttömyysturvaa eli peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, jos olet suorittanut oppivelvollisuutesi eli hankkinut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon tai
 • työmarkkinatukea työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta, jos olet suorittanut oppivelvollisuutesi ylioppilastutkinnolla, vaikka sinulla ei olisi lukion jälkeistä ammatillista koulutusta.

Oikeus työttömyysturvaan voi olla myös alle 18-vuotiaalla, joka on keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen oppivelvollisuuslaissa mainitun painavan syyn vuoksi. Niitä ovat esimerkiksi pitkäaikainen sairaus, vanhempainvapaa tai ulkomailla olo.

Alle 25-vuotiailla on velvollisuus hakea koulutukseen   

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta? Jotta saisit työttömyysturvaa, sinun pitää hakea keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen, joiden opiskelijaksi ottamisen edellytykset täytät.

 • Koulutuksen ei tarvitse kuulua perusopetuksen jälkeiseen yhteishakuun. Voit hakea myös yliopistoon tai ammattikorkeakouluun.   
 • Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös opiskelupaikkoja nuorille tarkoitetuista lukioista, joiden opetuksen laajuus on vähintään 150 opintopistettä.
 • Jos olet kevään abiturientti, sinun täytyy hakea abikeväänä koulutukseen, joka alkaa syksyllä ja antaa ammatillisia valmiuksia. Sinun pitää hakea koulutukseen myös, jos aiot suorittaa ase- tai siviilipalveluksen heti lukion jälkeen.
 • Jos saat kutsun pääsykokeisiin, sinun on osallistuttava niihin sekä muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin.   
 • Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.   

Jos esimerkiksi terveydentilaasi tai kielitaitoosi liittyvät syyt estävät sinua hakemasta koulutukseen, keskustele asiasta TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa. Voitte sopia hakuvelvollisuuden täyttämisestä myös jollain muulla tavalla.

Aiheesta muualla

Työttömyysturvan saamisen edellytykset  

Jos olet syyslukukauden alussa eli 1.9. edelleen työtön työnhakija, TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija tiedustelee sinulta, mihin koulutuksiin olet hakenut.

Menetät oikeutesi työttömyysturvaan syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen toistaiseksi, jos 

 • olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta vähintään kahteen koulutukseen, 
 • aiheutat sen, ettei sinua valita koulutukseen tai 
 • ilman pätevää syytä kieltäydyt koulutuksesta tai et aloita koulutusta.

Jos keskeytät opinnot ilman pätevää syytä, menetät oikeuden työttömyysturvaan keskeyttämispäivästä alkaen.    

Työttömyysturvan saaminen ei edellytä, että haet syksyllä keväällä alkavaan koulutukseen. Jos kuitenkin haet koulutukseen syksyllä ja saat opiskelupaikan, mutta ilman pätevää syytä jätät aloittamatta koulutuksessa keväällä, menetät oikeuden työttömyysturvaan toistaiseksi.   

Oikeutesi työttömyysturvaan palautuu, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy.

 • Olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.
 • Olet ollut yhteensä vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä eli työskennellyt vähintään 18 h/vko, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä.   
 • Täytät 25 vuotta.

Kela voi määrätä sinulle työmarkkinatuen odotusajan, jota ennen et saa työmarkkinatukea. Odotusajan kesto on enintään 21 viikkoa. Odotusajan ratkaisee Kela.

Työllistymistä edistävät palvelut 

Jos et voi saada työttömyysturvaa, koska et hakeutunut koulutukseen, voit kuitenkin saada työttömyysturvaa siltä ajalta, kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun. 

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, työnhakuvalmennus, uravalmennus, työkokeilu ja työvoimakoulutus.

Aiheesta muualla

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Päätoimisena opiskelijana saat yleensä toimeentulosi opintotuesta. Joissakin tapauksissa voit saada opiskelun aikana työttömyysturvaa.

Opintotuki ja työttömyysturva 

Päätoimisena opiskelijana saat ensisijainen toimeentulosi opintotuesta. Opintotuesta vastaa Kela.  

Et voi saada opintotukea ja työttömyysturvaa samaan aikaan.

Opiskelu työttömyysturvalla

Jos olet työtön ja haluat aloittaa opinnot, sinun kannattaa tutustua työvoimakoulutuksiin, lyhytkestoisten tai sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella (ei alle 25-vuotiaille). Kun opiskelet näillä tavoilla, sinun voi olla mahdollista saada työttömyysturvaa opiskelusi aikana.

Päätoimiset opinnot  

Päätoimisena opiskelijana et yleensä ole oikeutettu työttömyysturvaan. Tämä koskee myös opiskelun loma-aikoja.    

Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on suorittaa

 • ammattikorkeakoulututkinto,
 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto,  
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa tai 
 • lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus on vähintään 150 opintopistettä eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.

Päätoimisia ovat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiset opinnot, joiden tavoitteena on suorittaa

 • ammatillinen perustutkinto tai tutkinnon osa,
 • ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus tai  
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus.  

Päätoimisia ovat myös muut opinnot silloin, kun

 • opintosuunnitelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa tai
 • opetusohjelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, jollei sitä ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina tai osaamispisteinä.

TE-toimisto tai kuntakokeilu selvittää opintojesi pää- tai sivutoimisuuden.

Opintojen päättyminen  

Opiskeluasi pidetään päätoimisena, kunnes osoitat sen päättyneen. Jos suoritat perusopetuksen tai lukion koko oppimäärää, pidetään sinua aina päätoimisena opiskelijana lukukauden loppuun asti.  

Voit tarvittaessa osoittaa, että opintosi ovat päättyneet esimerkiksi  

 • tutkintotodistuksella,
 • erotodistuksella tai
 • selvityksellä siitä, että näyttökokeeseen valmistava koulutus on päättynyt.  

Opintojesi päättymisen osoittaa myös se, että opintosi ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Opintojen keskeytyneenä olo tarkoittaa sitä, ettet ole tehnyt opintosuorituksia, osallistunut opetukseen tai valmistellut ohjatusti esimerkiksi lopputyötäsi.

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Jos sinut on lomautettu, voit olla oikeutettu työttömyysturvaan lomautuksen ajan.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu työnhakijaksi, jotta TE-toimisto tai kuntakokeilu voi tehdä työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysturvaan. Tämän jälkeen voit hakea työttömyysturvaa joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Tarkemmat ohjeet työnhakijaksi ilmoittautumiseen ja työttömyysturvan hakemiseen löydät "Näin haet työttömyysturvaa" -sivulta.

Työttömyysturvan näkökulmasta lomautuksella tarkoitetaan aina työnantajan suorittamaa lomautusta tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä (toisin sanoen kurinpidollisilla syillä lomautetut eivät ole oikeutettu työttömyysturvaan).

Lue lisää

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Jos olet EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen, tämän perheenjäsen tai sinulla on oleskelulupa ja jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, voit saada työttömyysturvaa.

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työnhakijaksi. Voit tehdä sen Oma asiointi -verkkopalvelussa, puhelinpalvelussa tai TE-toimiston tai kuntakokeilun toimipaikassa.

Jotta voit ilmoittautua työnhakijaksi, sinun pitää olla EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen, tämän perheenjäsen tai sinulla pitää olla oleskelulupa. Jos oleskeluluvassasi lukee, että saat työskennellä vain yhdellä, tietyllä työnantajalla, et voi ilmoittautua työnhakijaksi. Muut oleskelulupaan kirjatut rajoitukset, kuten lupa työskennellä vain tietyllä alalla, eivät estä sinua ilmoittautumasta työnhakijaksi.

Kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi, sinulla voi olla oikeus työttömyysturvaan, jos

 • olet valmis hakemaan ja ottamaan vastaan kokoaikaista työtä,
 • olet valmis osallistumaan työllistymistä ja kotoutumista edistäviin palveluihin ja
 • sinulla on työkokemusta Suomesta.

Jotta saat työttömyysturvaa, sinun on osallistuttava alkukartoitukseen ja suunnitelmassasi sovittuihin palveluihin, esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen.

Sinulla ei ole oikeutta työttömyysturvaan, jos olet päätoiminen opiskelija tai et voi ottaa vastaan kokoaikatyötä esimerkiksi lapsen hoitamisen takia. Toimintasi yrittäjänä voi myös vaikuttaa työttömyysturvan saamiseen.

Jos olet liittynyt työttömyyskassaan ja työssäoloehto täyttyy, työttömyyskassa maksaa työttömyysturvan. Jos et kuulu työttömyyskassaan tai työssäoloehto ei täyty, työttömyysturvan maksaa Kela. Voit hakea Kelasta työmarkkinatukea myös silloin, kun sinulla ei ole vielä riittävästi työkokemusta Suomesta. Huomaathan kuitenkin, että et voi saada työmarkkinatukea, jos sinulla on tilapäinen B-oleskelulupa. Lisäksi sinulla voi olla oikeus Kelasta haettavaan toimeentulotukeen.

Työttömyysturvan saamiseen vaikuttaa myös se, onko sinulla oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan päättää Kela.

Lue lisää
Aiheesta muualla

Ilmoittaudu työnhakijaksi Oma asioinnissa

Voit ilmoittautua työnhakijaksi helposti TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa. 

Oma asiointi

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Jos työnantajasi on tehnyt konkurssin tai ei muusta syystä voi maksaa palkkaasi, voit hakea maksamatta jäänyttä palkkaa tai muita maksuja palkkaturvana.

Palkkaturvajärjestelmä turvaa mahdollisuutesi saada palkan ja muut maksut, jos työnantajasi on kyvytön maksamaan niitä. Sinulle korvataan palkkaturvana maksuja, joiden peruste ja määrä on saatu selvitettyä.

Yksityishenkilönä voit hakea palkkaturvaa ELY-keskuksen sähköisessä asioinnissa. Tarvitset palvelun käyttöön pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai tunnistautumiseen sopivan sirullisen henkilökortin. Ohjeet palkkaturvan hakemiseen löydät ELY-keskuksen verkkosivulta.

Aiheesta muualla