Yrityksen perustaminen kiinnostaa minua

Haluaisitko ryhtyä yrittäjäksi? Työmarkkinatorilta löydät tietoa ja palveluja, jotka auttavat sinut yrittäjyyden alkuun.

Yritystoiminnan aloittaminen on yksi tapa, jolla voit työllistää itsesi. Jos yrittäjyys kiinnostaa sinua, tutustu aloittaville yrittäjille suunnattuihin palveluihin. Tarjolla on paljon tietoa ja neuvontaa.

Neuvontaa ja tietoa yrittäjyydestä

Saat neuvontaa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa valtakunnallisesta Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta. Kun soitat palveluun, yritysneuvoja kartoittaa tilanteesi nopeasti ja vaivattomasti sekä neuvoo, miten sinun kannattaa edetä.

Jos haluat perehtyä yrittämiseen itsenäisesti, tutustu Suomi.fi-verkkopalvelun yrittäjille ja yrityksen perustajille suunnattuihin sisältöihin.

Maksuttomassa Oma Yritys-Suomi -verkkopalvelussa voit testata yritysideaasi ja soveltuvuuttasi yrittäjäksi sekä tehdä liiketoimintasuunnitelman.

Lue lisää
Aiheesta muualla

TE-palveluista taloudellista tukea yrityksen perustamiseen

Kun olet tehnyt päätöksen yrityksen perustamisesta, sinun kannattaa ottaa mahdollisimman pian yhteyttä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Aloittavana yrittäjänä voit saada starttirahaa tai sinulla voi olla oikeus työttömyysturvaan.

Starttirahan avulla turvaat toimeentulosi yritystoiminnan alkuvaiheessa, kun yrittämisestä saatavat tulot ovat vielä vähäisiä.

Jos olet työtön työnhakija, kun aloitat yritystoiminnan, voit valita, haetko starttirahaa vai työttömyysturvaa yrittäjyyden neljälle ensimmäiselle kuukaudelle, koska TE-toimisto tai kuntakokeilu ei arvioi siltä ajalta yritystoimintasi pää- ja sivutoimisuutta. Arviointi tehdään neljän kuukauden jälkeen.

Huomaathan, että työttömyysturvan saamisen edellytysten tulee kuitenkin täyttyä eli sinun tulee hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä pitää työnhaku voimassa. Työttömyysturva voidaan tarvittaessa sovittaa yhteen yritystoiminnasta saamiesi tulojen kanssa.

Kevytyrittäjyys

Jos sinulla on liikeidea, mutta yrittämiseen liittyvät hallinnolliset asiat, kuten laskutus ja kirjanpito mietityttävät, voi kevytyrittäjyys olla sinulle sopiva vaihtoehto. Kevytyrittäjänä laskutat työsi erillisen laskutuspalvelun kautta, eikä sinun tarvitse hankkia omaa Y-tunnusta. Osa laskutuspalveluista hoitaa laskutuksen lisäksi puolestasi myös yrittäjän lakisääteisiä velvollisuuksia.

Yrittäjästä työnantajaksi

Jos yrityksessäsi riittää töitä ja kaipaisit niiden tekemiseen apua, löydät "Työnantajuus"-osiosta tietoa ja neuvoja ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

Lue lisää

Voit aloittaa yritystoiminnan myös palkkatyösi ohella. Tällöin on kyse sivutoimisesta yrittäjyydestä. Saat tulosi pääosin palkkatyöstäsi, joten voit kokeilla yrittäjänä toimimista turvallisemmin. Sivutoimisena yrittäjänä voit saada lisätuloja tai uutta sisältöä elämääsi.

Sivutoimisena yrittäjänä sinun on hyvä huomioida pienimuotoisenkin yritystoiminnan mahdolliset vaikutukset verotukseen ja työttömyysturvaan. Sivutoimisesta yritystoiminnasta saamiesi lisätulojen vaikutus tulojesi verotukseen on hyvä tarkistaa yhdessä Verohallinnon kanssa.

Jos palkkatyösi päättyy sivutoimisen yrittäjyytesi aikana, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan. Tällöin saamasi työttömyysturvan määrä sovitetaan yrittäjyydestä saamiesi tulojen mukaan.

Jos toimit yrittäjänä tai työllistät itsesi muulla tavalla, työttömyysturvaa koskevat säännökset ovat kohdallasi erilaiset kuin palkansaajalla.

Jos toimit yrittäjänä tai työllistät itsesi muulla tavalla sivutoimisesti, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan, mutta tulosi vaikuttavat sen määrään.

Jos toimit yrittäjänä tai työllistät itsesi muulla tavalla päätoimisesti, säilytät yleensä oikeutesi työttömyysturvaan, jos työskentelysi on kestänyt enintään kaksi viikkoa. Tähän lasketaan yleensä myös esimerkiksi toimeksiantosuhteessa tehtävä työ. Työttömyysturva sovitellaan yritystoiminnasta tai toimeksiantosuhteesta saamasi tulon kanssa.

Yritystoiminta

Yritystoiminnan aloittaminen työttömyyden aikana

Jos olet työtön ja aloitat yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan, ilmoita siitä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Asiantuntijasi selvittää työttömyyden ja yritystoiminnan alkamisajankohdat.

Yritystoimintasi pää- tai sivutoimisuus arvioidaan neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta. Voit saada työttömyysturvaa näiden neljän kuukauden ajan, jos sen saamisen edellytykset täyttyvät. Sinun tulee esimerkiksi hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja pitää työnhakusi voimassa. Yritystoiminta ei ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävästä palvelusta. Kieltäytymisestä voi seurata korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoitteen asettaminen. Näiden neljän kuukauden aikana saamasi tulot voivat vaikuttaa työttömyysturvan määrään. Sinun tulee ilmoittaa yritystoiminnasta saamasi tulot työttömyysturvan maksajalle. Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan.

Jos yritystoiminnan arvioidaan neljän kuukauden jälkeen olevan päätoimista, oikeutesi työttömyysturvaan päättyy. Jos yritystoimintasi katsotaan sivutoimiseksi, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan. Ratkaisu koskee vain ensimmäisen neljän kuukauden jälkeistä aikaa, eikä sillä ole takautuvaa vaikutusta.

Arvioinnissa hyödynnetään tietoa yritystoimintasi tai oman työsi todellisesta työmäärästä, ei yritystoiminnasta tai omasta työstä saatava tuloa tai voittoa neljän ensimmäisen kuukauden ajalta. Jos muuta näyttöä työmäärästä ei ole saatavilla, perusteena voidaan käyttää omaa selvitystäsi työmäärästä. 

Neljän kuukauden kokeilujakso ei ole mahdollinen,

  • jos olet työttömänä, mutta sinulla on jo yritys, jonka toiminnan laajentaisit päätoimiseksi tai jonka yritysmuotoa vaihtaisit tai
  • menisit osakkaaksi jo toimivaan yritykseen.

Neljän kuukauden määräaika voi alkaa alusta, jos kyseessä on alkava yritystoiminta tai omassa työssä työllistyminen, kun olet täyttänyt työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa alusta.

TE-palveluiden työttömyysturvaneuvonta neuvoo sinua, miten tilanteesi vaikuttaa työttömyysturvan saamiseen.

Yrittäjäaseman arviointi

Kun yritystoiminnan tai oman työn aloittamisesta on kulunut neljä kuukautta, TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija selvittää, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä. Arvio ei välttämättä ole samanlainen kuin esimerkiksi verotuksessa. Työttömyysetuuden maksaja eli KELA tai työttömyyskassa arvioi työttömyysturvan maksun edellytykset erikseen.

Arvioinnin alussa sinulle yleensä avataan selvityspyyntö, johon voit vastata Oma asiointi -verkkopalvelussa tai paperilomakkeella. Selvityspyynnössä voit kertoa tarkemmin tilanteestasi sekä liittää mukaan tarvittavat dokumentit.

Kun oikeuttasi työttömyysturvaan arvioidaan, merkitystä on muun muassa

  • YEL- tai MYEL-vakuutuksella,
  • työskentelyllä yrityksessä tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja
  • yrityksen omistusosuudella.

Omistusosuus koskee myös perheenjäsenten omistusosuuksia ja omistamista niin sanotun väliyhtiön kautta.

Itsensä työllistäminen

Jos olet työtön ja työllistyt omassa työssäsi yli kahden viikon ajan, ilmoita siitä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Asiantuntija selvittää työttömyyden ja itsesi työllistämisen alkamisajankohdat.

Itsensä työllistäjiä voivat olla esimerkiksi apurahan saajat, omaishoitajat ja urheilijat. Yritystoiminnan tavoin myös omassa työssä työllistymisen pää- ja sivutoimisuus arvioidaan neljän kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta.

Laskutuspalveluosuuskunnan kautta työskentely 

Laskutuspalveluosuuskunnan kautta tehtyä työtä pidetään työsuhteena, jos olet tehnyt työsopimuksen laskutuspalveluosuuskunnan kanssa. Tällöin osuuskuntaa täytyy voida ylipäätään pitää työnantajan asemassa olevana. Se tarkoittaa sitä, että osuuskunta esimerkiksi tarjoaa omissa nimissään niitä palveluja, joita teet työksesi. Osuuskuntaa ei pidetä työnantajana, jos se ainoastaan välittää tietoa työtilaisuuksista tai huolehtii jäsentensä tekemään työhön liittyvästä laskutuksesta. Näissä tilanteissa työsuhde voi syntyä vain laskutuspalveluosuuskunnan ja laskutuksesta huolehtivan henkilön välille.  

Laskutuspalveluosuuskunnan kautta tehtyä työtä ei yleensä tehdä työsuhteessa. TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija arvioi muun kuin työ- tai virkasuhteessa tehdyn työn vaikutuksen työttömyysturvan saamiseen työttömyysturvalain yrittäjiä koskevien säännösten perusteella.  

Toimeksiantojen tekeminen laskutuspalveluosuuskunnan kautta enintään kahden viikon jaksoissa

Jos työskentelet laskutuspalveluosuuskunnan kautta yrittäjänä enintään kahden viikon kestoisia toimeksiantoja kerrallaan, sinulla on oikeus työttömyysturvaan. Huomaathan, että myös muiden työttömyysturvan saamisen ehtojen tulee täyttyä. Kun työllistyt yritystoiminnassa enintään kaksi viikkoa kerrallaan, sinulta ei selvitetä yrittäjänä tehdyn työjakson vaikutusta oikeuteesi saada työttömyysturvaa, eikä yritystoiminnan mahdollinen päätoimisuus estä työttömyysturvan saamista.

Sinun tulee ilmoittaa työllistymisestä työttömyysturvan maksajalle, joka tekee päätöksen oikeudesta työttömyysturvaan. Soviteltua työttömyysturvaa saadaksesi sinun on oltava työnhakijana. Jos saat työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä, riittää, että haet osa-aikatyötä.

Muodollisten lopettamisedellytysten täyttymisestä huolimatta yritystoiminnan voidaan katsoa jatkuvan esimerkiksi silloin, jos pyrit selvästi kattamaan yritystoimintaan liittyvää taloudellista riskiä työttömyysturvalla. Tällöin sinulla voi olla useita samanaikaisia tai peräkkäisiä toimeksiantoja. Jos toimeksiannot seuraavat toisiaan keskeytyksettä ilman päivänkään katkosta, yritystoiminta ei ole päättynyt työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla.

Jos sinulla on useita enintään kahden viikon kestoisia toimeksiantoja, ole yhteydessä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun.

Palvelut
Lue lisää
Aiheesta muualla

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Kun harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet perustanut yrityksen, voit osallistua yrittäjäkoulutukseen, uravalmennukseen tai työvoimakoulutukseen.

Yrittäjäkoulutukset tarjoavat sinulle tietoa yrittämisen arjesta ja auttavat liiketoiminnan suunnittelussa.

Uravalmennus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen palkkatyön vaihtoehtona.

Yrityksen perustamiskoulutuksessa voit syventää tietojasi esimerkiksi markkinoinnista ja yrittämisen riskeistä. Voit myös perehtyä laajemmin yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä kehittää yritysideaasi ja liiketoimintasuunnitelmaasi.

Lyhytkestoisena työvoimakoulutuksena järjestettävässä yrittäjäkoulutuksessa voit kehittää yritysideaasi ja saat tukea liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Voit myös suorittaa erilaisia yrittäjäkoulutuksia ja yrittäjyyskursseja omaehtoisina opintoina. Lisäksi työvoimakoulutuksena järjestetään koulutusta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkinnon tai sen osan suorittamiseen.

Voit käynnistää yritystoiminnan samalla, kun osallistut yrittäjäkoulutukseen.

Palvelut

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)