Arbetsmarknadens användare har utvärderat innehållen relaterat till partiell arbetsförmåga och stöd för sysselsättning

Nyheter

I slutet av maj genomförde vi en undersökning där vi bad användarna av Jobbmarknad att utvärdera innehåll relaterat till partiell arbetsförmåga, jobbsökning och stöd till arbetsförmåga. Användarfeedback är viktigt för oss eftersom tjänsten utvecklas enligt dem.

osatyokyky

Bland de användare som deltog i utvärderingen fanns arbetsgivare, samordnare för arbetsförmåga på arbets- och näringsbyråerna och sådana arbetssökande som behöver stöd i arbetssökning eller i ärenden som hänger ihop med arbetsförmågan.

Innehållen relaterat till partiell arbetsförmåga och alternativen för stöd till arbetssökning och arbetsförmåga är inte centraliserat på ett ställe, utan information finns i avsnitten Jobbsökning, Karriär och anställning, Arbetslöshet, Rekrytering och Arbetsgemenskap:

Utvecklingsidéer från användarna

Enligt svararna kunde innehåll relaterat till partiell arbetsförmåga hittas i egna helheter för både arbetssökande och arbetsgivare och företagare. Informationen som riktar sig till arbetssökande finns främst på sidan En funktionsnedsättnings eller sjukdoms inverkan på arbetsförmågan (partiell arbetsförmåga). Användarna tyckte att information de sökte efter hittades enklast där och tyckte att sidan var mest användbar.

För arbetsgivare finns ingen liknande sida, informationen finns mest på sidorna som gäller rekrytering och arbetsgemenskap. Behovet av tydlig vägledning togs upp för att göra det lättare att hitta och anställa en person med partiell arbetsförmåga och få information om de olika former av stöd som erbjuds. Enligt undersökningen saknades också en detaljerad vägledning om hur man ska agera i situationen då arbetsförmågan försämras.

Å andra sidan kom det fram önskemål om en enda helhet som fokuserar på ämnet. Dessa sidor kunde användas för att förklara frågor som yrkesrehabilitering och servicestigen inom den. Enligt undersökningen är en del av innehållet utmanande att hitta eftersom de är delar av en bredare helhet. Hälften av användarna ansåg dock att de hittade svaren på deras frågor och att det fanns tillräckligt med information.

Vi fortsätter att utveckla Jobbmarknad

87 procent av de tillfrågade ansåg att det språk som användes på Jobbmarknad var tydligt och 75 procent ansåg att innehållet också var lätt att förstå. Dessutom fick det visuella utseendet och den mångsidiga informationen beröm.

Att hitta innehåll med ordsökningsfunktionen var enligt undersökningen utmanande. Vi har identifierat dessa utmaningar på Jobbmarknad och strävar att förbättra sökfunktionen i samband med vårt utvecklingsarbete.

Allt som allt var användarna glada över att de hade möjlighet att ge feedback och att vi gör utvecklingsarbete baserat på användarfeedback och utvecklingsidéer. Vi kommer att berätta om de kommande förändringarna på Jobbmarknad i vårt nyhetsavsnitt. Du hittar instruktioner och svar på vanliga frågor på sidan Anvisningar och vanliga frågor.

• Aktuella nyheter