Anvisningar och vanliga frågor

På Jobbmarknadens handledningscenter hittar du hjälp med att använda vår service! Du kan läsa anvisningarna för de olika funktionerna, läsa de nyaste meddelandena om de nya funktionerna och bläddra bland svaren på vanliga frågor.

Du kan bekanta dig med de närmare instruktionerna om hur du skapar en jobbsökningsprofil eller publicerar en arbetsplatsannons. Att använda Jobbmarknaden som arbetsgivare kan kräva fullmakt. Bekanta dig också med de landsomfattande rådgivningstjänsterna.

Vanliga frågor

Allmänt

Jobbmarknaden är riktad till arbetssökande, arbetsgivare och företagare – i praktiken hela befolkningen som är i arbetsför ålder. Sannolikt alltså även till dig.   

För närvarande kan användarna söka arbetsplatser eller arbetstagare samt få information om arbetslivet och olika yrken.

Tjänsten är öppen för alla utan inloggning. För att logga in och på så sätt få tillgång till tilläggstjänsterna behöver man kunna göra en stark autentisering. För en stark autentisering behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om du är en europeisk privatperson eller representant för ett företag kan du bli kund i enlighet med EiDAS-autentiseringsprinciperna. Du kommer identifieras när du registrerar dig och när du använder tjänsten.

Att använda Jobbmarknaden är helt avgiftsfritt.

Tjänsten kan användas då du fyllt 13 år.

Responsblanketten är avsedd för att ge respons. Det kan gälla till exempel ett tekniskt problem eller brister i innehållet på Jobbmarknaden. Det är inte möjligt att sköta sina egna ärenden via responsblanketten. Vid behov kan du skicka filer till AN-byrån via tjänsten Sekretessbelagt meddelande.

Turvaviesti-tjänsten (turvaviesti.te-toimisto.fi)


Tekniska krav för användning av tjänsten

Jobbmarknaden kan användas på dator och mobila enheter, såsom smarttelefon och surfplatta. Vår tjänst har utvecklats så att den är smidig att använda oberoende av enhet.

Det kan dock finnas enstaka undantag och för en del av de äldsta enheterna fungerar Jobbmarknaden inte nödvändigtvis på bästa möjliga sätt.

Webbplatsen kan användas med de vanligaste webbläsarna, till exempel Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge och Safari. För att få bästa resultat vid användningen av webbplatsen bör du ha uppdaterat din webbläsare till den senaste versionen. Tjänstens utseende kan vara annorlunda och alla funktioner fungerar inte nödvändigtvis om du använder en mer sällsynt webbläsare eller en äldre version av en mer allmän webbläsare.  

Problem har upptäckts i användningen av tjänsten med webbläsarna Safari 11 och Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder andra webbläsare.

Om webbplatsen fungerar felaktigt lönar det sig att tömma din webbläsares cacheminne.

Vi strävar efter att göra uppdateringarna på Jobbmarknaden så att de inte orsakar avbrott i användningen av tjänsten. Korta störningar är dock möjliga under uppdateringarna och vi informerar dig om dessa i förväg på framsidan av tjänsten. Vissa uppdateringar kan också kräva längre driftstopp eller påverka i synnerhet aktiviteter som kräver inloggning. Under avbrotten kan du inte använda tjänsten. Du kan alltså inte bestämma själv när du vill göra uppdateringen.

Du kan bekanta dig med de senaste uppdateringarna längst nere på Handledningscentret. Om tjänsten inte fungerar normalt efter uppdateringen, töm webbläsarens cache.


Jobbsökningsprofil

De publicerade jobbsökningsprofilerna är anonyma, dvs. de innehåller inte profilupprättarens namn eller kontaktuppgifter, om hen inte själv lägger till dem eller till exempel en länk till en LinkedIn-profil i de öppna fälten.

En arbetsgivare som loggat in på Jobbmarknaden kan skapa en arbetsplatsannons eller bläddra bland publicerade jobbsökningsprofiler med olika sökvillkor. Arbetsgivaren kan kontakta den arbetssökande med hjälp av Jobbmarknadens Ta kontakt-funktion. Då skickar systemet ett e-postmeddelande till den arbetssökande, men arbetsgivaren ser inte heller i detta skede den arbetssökandes e-postadress. Den som upprättat jobbsökningsprofilen får ett e-postmeddelande från adressen noreply@tyomarkkinatori.fi.

Terminologin i jobbrekommendationerna baserar sig på en europeisk yrkes- och kompetensordlista, som tyvärr inte innehåller alla yrken som är kända i Finland eller kompetens i anslutning till dem. Välj då yrkesbeteckningar och kompetenstermer som lämpar sig bäst. Du kan också bekanta dig med dessa termer på ESCO-yrkesordlistans webbplats.

De rekommenderade arbetsplatserna grundar sig på nyckelorden i jobbsökningsprofilen och arbetsplatsannonsernas yrken och kompetens. Dessutom beaktas bland annat jobbsökningsprofilens arbetsönskemål, utbildningsuppgifter och språkkunskaper. Av uppgifterna sammanställs de slutliga resultaten som presenteras för användaren.

De rekommenderade arbetsplatsernas träffsäkerhet påverkas också av platsannonsernas datainnehåll, som kan vara bristfälligt. Lediga arbetsplatser hämtas till Jobbmarknad från flera olika datasystem.

Om du har finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort kan du logga in på Jobbmarknaden med hjälp av Suomi.fi-identifikation. 

Dessutom kan du logga in på Jobbmarknaden via den europeiska eIDAS-identifikationen. Välj Identifieringssätt för utlänningar/Identification methods for foreigners i Suomi.fi-identifikationen. Därefter kan du välja medborgarskap och fortsätta med eIDAS-identifieringen.

Om du inte kan använda Suomi.fi-identifikationen eller eIDAS-identifikationen, kan du logga in med hjälp av Sinuna tjänsten och skapa en jobbsökningsprofil.

När du för in din jobbsökningsprofil i EURES-portalen ska minst en examen vara synlig för arbetsgivaren i dina utbildningsuppgifter. Om din profil endast innehåller utbildningar som saknar motsvarighet i kodsystemet kan profilen inte publiceras.

Som arbetssökande kan du logga in på Jobbmarknaden och ta bort jobbsökningsprofilen från arbetsgivarnas vy när som helst. Du kan öppna din jobbsökningsprofil och välja Ställ in som opublicerad. Detta alternativ tar genast bort din jobbsökningsprofil.


Arbetsplatsannonser

Uppgifterna i arbetsplatsannonsen ska redigeras i det system där den ursprungligen lämnades in. Om du har öppnat en arbetsplatsannons i arbetsgivarens eget rekryteringssystem ska du redigera den via den. Om du har lämnat in en annons på Jobbmarknad, redigera annonsen på Jobbmarknaden.

Uppdateringen av uppgifterna mellan olika system kan dröja cirka 15 minuter. Om redovisningen redigeras i något annat system än det som ursprungligen användes, avbryts kopplingen mellan redovisningarna och ändringarna uppdateras inte från ett system till ett annat.

När du publicerar en arbetsplatsannons måste du välja det datum då ansökningstiden går ut i kalendern. Den kan preciseras med klockslaget. Om du inte matar in klockslaget visas sluttiden som standard klockan 00. Då går arbetsplatsannonsen ut genast när dygnet byts.

Om du har lagt till information om arbetets längd i fältet för tilläggsuppgifter i AN-tjänsternas arbetsplatsannons, tolkar Jobbmarknaden arbetet som tidsbundet. Om du väljer att arbetet ska vara över 12 månader i arbetsplatsannonsen och skriver till exempel "permanent" i fältet för tilläggsuppgifter, ändras annonsen till tidsbunden på grund av tilläggsuppgiften. Om du vill anmäla en ordinarie arbetsplats, välj att arbetet varar över 12 månader och lämna fältet för tilläggsuppgifter tomt.

I arbetsplatsannonserna på Jobbmarknaden finns endast länkar till AN-tjänsternas webbplats. På så sätt kan man försäkra sig om att arbetsplatsannonser inte länkas till skadliga sidor.

Du kan radera en arbetsplatsannons genom att logga in i det system där annonsen ursprungligen har lämnats in och ta bort annonsen från sökningen. Om du raderar annonsen i något annat system, men den inte raderas från Jobbmarknaden, måste du logga in på Jobbmarknaden och radera annonsen där. Annonsen försvinner när du klickar på Arkivera.

Andra frågor

Genom att kontakta dig berättar arbetsgivaren att han eller hon är intresserad av den kompetens som framgår i din profil. Var i kontakt direkt med arbetsgivaren. Det är inte möjligt att ta kontakt tillbaka via Jobbmarknaden. Den kontaktförfrågan som arbetsgivaren skickar förpliktar dig inte till något.

Du blir kontaktad per e-post från adressen noreply@tyomarkkinatori.fi. Det går inte att svara på e-postmeddelandet. Om du även har angett andra kontaktuppgifter i din profil kan arbetsgivaren också kontakta dig på andra sätt. Arbetsgivarens kontaktuppgifter finns i e-postmeddelandet.

Du kan kontakta intressanta profiler genom knappen Kontakta arbetssökande på Jobbmarknadens profil. Detta meddelande skickas till deras e-post. Avsändaren är noreply@työmarkkinatori.fi.

Om den arbetssökande har angett andra kontaktuppgifter i sin profil kan du även kontakta dessa direkt. I princip är profilerna anonyma.

Företagens basuppgifter kommer till Jobbmarknad från arbets- och näringsministeriets datalager, där uppgifter samlas in från Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) samt från olika aktörer, såsom Business Finland, Tukes, NTM-centralerna och Skatteförvaltningen.

Om uppgifterna syns fel i avsnittet Företagets grundläggande information kan du ändra dem genom att göra en ändring som företagets representant i företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Från FODS återspeglas ändringen i vårt kunddatalager och slutligen direkt i dina uppgifter. Ändringarna uppdateras inte direkt på Jobbmarknad, utan det dröjer några dagar. 

Om du vill göra ändringar i rekryteringens kontaktuppgifter kan du logga in på Jobbmarknad som företagets representant och ändra kontaktuppgifterna under punkten Företagets uppgifter. Du kan behöva en separat Suomi.fi-fullmakt för att ändra företagets kontaktuppgifter.

Uppdaterad: