Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Om du håller på att återvända till arbetslivet, inleda din karriär eller återhämta dig från sjukdom eller svåra tider, kan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte vara en lämplig lösning för dig. 

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte riktas till personer som varit arbetslösa under en lång tid, som erhållit utkomstskydd för arbetslösa eller utkomststöd under en viss tid och som inte kan delta i de tjänster som AN-byrån eller kommunförsöket erbjuder.  

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är verksamhet som ordnas av välfärdsområdet och som hjälper dig att komma tillbaka till arbetslivet. Verksamheten hjälper dig att hitta dina styrkor och få en rytm i vardagen. 

Det kan till exempel vara fråga om en workshop som ordnas av välfärdsområdet, en förening eller en stiftelse, eller om församlingens verksamhet. Syftet med verksamheten är att förbättra dina möjligheter att få arbete eller komma in på en utbildning samt att ge dig verktyg för att hantera ditt liv. 

Mängden arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och verksamhetens innehåll dimensioneras enligt dina behov. Perioden varar minst tre månader och antalet gånger i veckan är mellan en och fyra. Under arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte har du rätt till utkomstskydd för arbetslösa och dessutom kan du få kostnads- eller reseersättning. 

Du måste ha en aktiveringsplan för att få delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Du gör upp planen tillsammans med arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket och socialväsendet vid välfärdsområdet. Om du vill delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska du kontakta arbets- och näringsmyndigheterna på området där du bor. 

Mer information

Uppdaterad: