Työmarkkinatorin käyttäjät arvioivat palvelumme osatyökykyisyyteen ja työllistymisen tukeen liittyviä sisältöjä

Uutinen

Toteutimme toukokuun lopussa kyselyn, jossa pyysimme Työmarkkinatorin käyttäjiä arvioimaan palvelusta löytyviä osatyökykyisyyteen ja työnhaun ja työkyvyn tukemiseen liittyviä sisältöjä. Käyttäjäpalaute on meille tärkeää, sillä sen pohjalta kehitämme palveluamme.

osatyokyky

Arviointiin osallistuneiden käyttäjien joukossa oli työnantajia, TE-toimistojen työkykykoordinaattoreita ja työnhakijoita, jotka tarvitsevat tukea työn hakemiseen tai työkykyyn liittyvissä asioissa.

Osatyökykyisyyteen ja työnhaun ja työkyvyn tukemiseen liittyviä sisältöjä ei Työmarkkinatorilla ole keskitetty omaksi osiokseen, vaan aiheeseen liittyvää tietoa löytyy osioista Työnhaku, Ura ja työsuhde, Työttömyys, Rekrytointi ja Työyhteisö:

Kehittämisideoita käyttäjiltä

Kyselyn vastaajien mukaan osatyökykyisyyteen liittyvät sisällöt voisivat löytyä omista kokonaisuuksistaan sekä työnhakijoille että työnantajille ja yrittäjille. Työnhakijoille suunnattu tieto löytyy pääosin Vamman tai sairauden vaikutus työkykyyn (osatyökykyisyys) -sivulta. Käyttäjät löysivätkin hakemaansa sisältöä helpoiten sieltä ja kokivat sivun hyödyllisimmäksi.

Työnantajille tällaista sivua ei varsinaisesti ole, vaan sisällöt löytyvät yleisemmin rekrytointia ja työyhteisöä käsitteleviltä sivuilta. Esiin nousi tarve selkeälle opastukselle, jotta osatyökykyisen työntekijän löytämistä ja palkkaamista sekä tarjolla olevia tukimuotoja koskevat sisällöt löytyisivät helpommin. Samaan tapaan henkilölle, jonka työkyky heikkenee, voisi kyselyn mukaan olla seikkaperäinen opastus siitä, miten tilanteessa tulee toimia.

Toisaalta ilmeni tarve vain yhteen aiheeseen keskittyville sivuille. Näillä sivuilla voisimme kertoa esimerkiksi ammatillisesta kuntoutuksesta ja siihen liittyvästä palvelupolusta. Kyselyn mukaan osa sisällöistä on haastavaa löytää, koska ne ovat laajemman kokonaisuuden osina. Puolet käyttäjistä oli kuitenkin sitä mieltä, että vastauksia heidän kysymyksiinsä löytyi hyvin ja tietoa oli riittävästi.

Jatkamme Työmarkkinatorin kehittämistä

87 prosenttia vastaajista koki, että Työmarkkinatorilla käytetty kieli on selkeää ja 75 prosenttia koki sisällön myös helposti ymmärrettäväksi. Lisäksi visuaalinen ilme ja aiheiden monipuolisuus saivat kiitosta.

Sisältöjen hakeminen sanahakutoiminnolla oli kyselyn mukaan haastavaa. Olemme Työmarkkinatorilla tunnistaneet nämä haasteet ja pyrimmekin parantamaan hakutoimintoa kehittämistyömme yhteydessä.

Kaiken kaikkiaan käyttäjät olivat tyytyväisiä siihen, että heillä oli mahdollisuus antaa palautetta ja että teemme kehittämistyötä käyttäjäpalautteen ja kehitysideoiden pohjalta. Kerromme Työmarkkinatorin tulevista muutoksista Ajankohtaista-osiossamme. Ohjeita ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset -sivulta.