Haluan kehittää omaa yritystäni

Onko sinun aika rekrytoida, hakea rahoitusta, hankkia tietoa tai konsultoida muita ammattilaisia yrityksesi seuraavista askeleista? Työmarkkinatorilta löydät tietoa yrityksen kehittämiseen liittyvistä palveluista.

Yrittäjyys on yksi perinteisimmistä tavoista työllistää itsensä. Yrittäjyydestä kiinnostuneille on tarjolla paljon tietoa ja tukea.

Tästä osiosta löydät tietoa yrittäjyyden aloittamisesta ja siitä, miten voit työllistää itsesi yrittäjänä joko kokoaikaisesti tai sivutoimisesti. Jos sinua kiinnostaa työttömyysturva yrittäjänä, tutustu Työttömyysturva-osioon.

Jos olet yrittäjä ja ryhtymässä työnantajaksi, tutustu muihin Työnantajien ja yrittäjien kohderyhmän osioihin.

Esimerkiksi yritysmuotoihin tai yrityksen kehittämiseen liittyvää tietoa ja palveluita on sen sijaan koottu Suomi.fi-verkkopalveluun.

Kun harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet perustanut yrityksen, voit osallistua yrittäjäkoulutukseen, uravalmennukseen tai työvoimakoulutukseen.

Yrittäjäkoulutukset tarjoavat sinulle tietoa yrittämisen arjesta ja auttavat liiketoiminnan suunnittelussa.

Uravalmennus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen palkkatyön vaihtoehtona.

Yrityksen perustamiskoulutuksessa voit syventää tietojasi esimerkiksi markkinoinnista ja yrittämisen riskeistä. Voit myös perehtyä laajemmin yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä kehittää yritysideaasi ja liiketoimintasuunnitelmaasi.

Lyhytkestoisena työvoimakoulutuksena järjestettävässä yrittäjäkoulutuksessa voit kehittää yritysideaasi ja saat tukea liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Voit myös suorittaa erilaisia yrittäjäkoulutuksia ja yrittäjyyskursseja omaehtoisina opintoina. Lisäksi työvoimakoulutuksena järjestetään koulutusta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkinnon tai sen osan suorittamiseen.

Voit käynnistää yritystoiminnan samalla, kun osallistut yrittäjäkoulutukseen.

Palvelut

Tarvitsetko työyhteisöösi uuden työntekijän? Kun etsit avoimeen tehtävään sopivaa osaajaa, voit hyödyntää omia verkostojasi, erilaisia työnhakusivustoja, sosiaalista mediaa tai julkisia työvoimapalveluita.

Kun etsit uutta työntekijää, kannattaa ensin käydä läpi omat sekä tuttujesi ja työntekijöidesi verkostot. Voit löytää sopivan tekijän helposti tällä tavalla. Aina verkostoista ei kuitenkaan löydy vaadittua osaamista, joten silloin sinun kannattaa ilmoittaa avoimesta työpaikasta julkisesti.

Nykyään verkossa on paljon erilaisia työnhaku- ja työpaikkailmoitussivustoja, joiden avulla voit helposti etsiä uusia työntekijöitä. Ilmoita avoimesta työpaikasta myös omalla verkkosivullasi. Olethan jo jättänyt työpaikkailmoituksesi Työmarkkinatorille?

Työnantajana sinun kannattaa hyödyntää myös sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia. Esimerkiksi LinkedInistä löytyy monipuolisesti eri alojen asiantuntijoita, jotka etsivät uutta työpaikkaa. Monet työnantajat ilmoittavat Twitterissä vapaista paikoistaan #rekry-asiatunnisteella. Lisäksi Facebookin ja Instagramin kautta voi löytyä sopivia osaajia. Maksullisella markkinoinnilla saat enemmän näkyvyyttä työpaikkailmoituksillesi sosiaalisessa mediassa. Edelleen myös sanomalehdissä julkaistaan työpaikkailmoituksia.

Rekrytointitilaisuus on hyvä keino löytää työntekijöitä nopeasti, helposti ja tehokkaasti. Kun haluat järjestää rekrytointitilaisuuden, voit käyttää TE-toimiston tai sen yhteistyökumppaneiden tiloja. Saat myös maksutonta asiantuntija-apua tapahtuman suunnitteluun. Ota yhteyttä TE-toimistoon ja sovi tilaisuuden järjestämisestä.

Jos tekijää ei yrityksestä huolimatta löydy, voit hakea tukea TE-toimistosta tai kunnan työllisyyspalveluista.

Jos haluat rekrytoida nuoren työntekijän tai osaajan ulkomailta, tutustu aiheita käsitteleviin sisältöihimme.

Palvelut
Lue lisää
Aiheesta muualla

Taloudellista tukea rekrytointiin ja palveluita uuden tekijän kouluttamiseen

TE-toimiston ja kuntakokeilun myöntämät työllistämisen tuet eli palkkatuki, 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki ja työolosuhteiden järjestelytuki, lähtevät sekä työnhakijan että työnantajan tarpeista. Työnhakija tarvitsee apua työllistymiseen ja sinulla on työnantajana tarve löytää tehtävään osaava tekijä. Uusi sopiva työntekijä voikin löytyä työnhakijasta, jonka työnhakua tuetaan. Myös osatyökykyisellä, pitkään työttömänä olleella tai nuorella voi olla hyödyllistä osaamista ja oikea asenne työhön ja uuden oppimiseen. Kannattaa myös selvittää, tarjoaako kuntasi työllistämispalkkioita.

Saatat myös tietää henkilön, jonka haluaisit palkata palvelukseesi, mutta hänellä ei ole tehtävään vaadittavaa osaamista. Voit kouluttaa organisaatioosi osaavia työntekijöitä esimerkiksi oppisopimuksella, RekryKoulutuksella, työvoimakoulutuksen kautta tai palkkatuen avulla. Joissain tilanteissa voitte kokeilla henkilön soveltuvuutta työhön työkokeilun avulla.

Lue lisää
Palvelut
Aiheesta muualla

Työkykykoordinaattori työnantajan tukena

Työkykykoordinaattorin tehtävänä on luoda käytännöt ja toimintamalli osatyökykyisten työnhakijoiden ja työntekijöiden tilanteen edistämiseksi. Koordinaattori tekee tavoitteellista ja kehittävää yhteistyötä työnantajien ja muiden alueellisten verkostojen kanssa.

Työkykykoordinaattori auttaa sinua löytämään ratkaisuja organisaatiosi työvoimapulaan ja tarjoaa vaihtoehtona osatyökykyisten työnhakijoiden palkkaamista. Koordinaattori auttaa sinua hahmottamaan osatyökykyisten työnhakijoiden työllistämisen mahdollisuudet ja heille sopivat työtehtävät.

Työkykykoordinaattori opastaa sinua myös löytämään oikeat ratkaisut jo olemassa olevan osatyökykyisen henkilökuntasi työkykyasioissa.

Lisäksi työkykykoordinaattori tiedottaa työnantajia erilaisista tukipalveluista, jotka liittyvät osatyökykyisten työllistämiseen.

Aiheesta muualla

Työkanava välittää työnantajille osatyökykyisten työntekijöiden tuottamia palvelukokonaisuuksia

Työkanava Oy on valtion omistama yhtiö, joka työllistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä. Yhtiö palkkaa työntekijät palvelukseensa työsuhteeseen ja välittää heidän työpanostaan asiakkailleen, joita voivat olla yritykset, järjestöt, julkisyhteisöt ja yksityishenkilöt, jotka tarvitsevat työntekijöitä.

Jos olet työnantaja, Työkanava voi myydä sinulle alihankintana palvelukokonaisuuksia, joita sen osatyökykyiset työntekijät tuottavat. Voit myös vuokrata työvoimaa. Henkilön palkkaus Työkanavassa ja muut työehdot määräytyvät työlainsäädännön ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Työkanava vastaa työntekijöidensä työnohjauksesta ja perehdyttämisestä työpaikoilla.

Lue lisää
Aiheesta muualla

Työn tekemisen tavat muuttuvat. Nykyään sinulla on erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia saada organisaatiosi erilaiset työtehtävät tehdyksi.

Voit palkata organisaatioosi työntekijän, mutta perinteisen rekrytoinnin sijaan voit myös ostaa tai tilata työsuorituksen toiselta yrittäjältä tai ammattilaiselta. Sinulla on mahdollisuus hankkia palvelukseesi myös vuokratyövoimaa.

Erilaiset tavat työllistää osaajia tuovat sinulle joustoa työmarkkinoiden muutosten varalta. Olennaista on, että ymmärrät, mitä tarpeita sinulla on, mitä ammatitaitoa työntekijältä kaipaat ja kuinka usein työtehtävä toistuu. Näin sinun on mahdollista löytää avoimeen tehtävään paras mahdollinen työntekijä myös pitkällä aikavälillä.

Kaikesta teetetystä työstä maksetaan joko palkkaa tai työkorvausta. Kun tilaat työtä, sinua koskee yleensä tilaajavastuu. Tämä tarkoittaa, että sinulla on velvollisuus selvittää, onko sopimuskumppani hoitanut lakisääteiset velvollisuutensa. Tilaajavastuu koskee vuokratyö- ja alihankintasopimuksia, mutta se ei sido esimerkiksi kaikkia yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai kotitalouksia.

Elinkeinotoimintaa voi olla mahdollista teettää myös talkootyönä, mutta silloin pitää ottaa huomioon verotus ja muu talkootyöhön liittyvä lainsäädäntö.

Kotitaloutena voit työllistää esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan, siistijän tai remontoijan. 

Jos sinua kiinnostavat erilaiset tavat tehdä töitä työnhakijan näkökulmasta, lue lisää itsesi työllistämisestä. 

Lue lisää
Aiheesta muualla

Onko sinulla tarjolla työtehtävä, johon tarvittava osaaminen on harvinaista tai muuten erityislaatuista?

Kun etsit organisaatioosi erityisosaamista, sopivan työntekijän löytäminen voi olla vaikeaa. Mieti rauhassa, millainen osaaminen on työssä onnistumisen kannalta välttämätöntä ja mistä taidoista voit tarvittaessa joustaa. Tee työpaikkailmoitus huolellisesti, jotta rekrytointi onnistuisi mahdollisimman hyvin. Varaudu siihen, ettei sopivaa osaaja löydy hetkessä. Valmiin erityisosaamisen sijaan voit korostaa rekrytoinnissa valmiutta oppia ja omaksua uutta ammattitaitoa.

Seuraavista vinkeistä voi olla hyötyä, kun rekrytoit erityisosaamista.

  • Pidä vaatimusten lista sopivan pituisena. Liian pitkä lista voi karkottaa hyviä hakijoita. Isosta hakijajoukosta löydät todennäköisimmin osaavan ja sitoutuneen työntekijän. 
  • Varmista, että rekrytointipriosessi on hakijoille sujuva ja miellyttävä kokemus. Pitkittyvä prosessi voi karkottaa hyviä hakijoita. Tällä hetkellä joillakin aloilla kärsitään työvoimapulasta, joten rekrytointitahti on yleisestikin nopeutunut.
  • Näe myös nuorempien työnhakijoiden mahdollisuudet. Voit löytää heidän joukostaan työntekijän, joka on halukas kehittämään ammatillista osaamistaan. 

Voit etsiä tietyn alan erikoisosaajaa, kun kirjaudut Työmarkkinatorille. Voit luoda työpaikkailmoituksen tai selata työnhakijoiden julkaisemia profiileja erilaisten hakurajausten avulla.

Jos sopivaa työntekijää ei löydy, voit esimerkiksi kouluttaa organisaatiosi tarpeisiin sopivan osaajan, ostaa työsuorituksen yrittäjältä tai etsiä sopivaa henkilöä ulkomailta.

Etsitkö jatkajaa yrityksellesi tai yrittäjäkumppania, joka voisi myöhemmin toimia yrityksesi toiminnan jatkajana?

TE-palveluiden Avoimet työpaikat -sivustolta voit löytää myös yrittäjiä. Lisäksi voit etsiä sieltä kumppania osuuskuntaan tai franchising-ketjuun tai yrittäjää yritykseen, jolla on valmis liikeidea.

Voit jättää sivustolle oman ilmoituksesi maksutta tai etsiä sopivaa kumppania sivustolla jo olevista ilmoituksista.

Voit jättää yrittäjäilmoituksen lähimpään TE-toimistoon tai tehdä sen verkkopalvelussa seuraavasti.

  • Klikkaa Oma asiointi -painiketta, valitse "Yritykselle ja työnantajalle" ja kirjaudu palveluun.
  • Etusivulta Esittelypaneelin Henkilöstön rekrytointi -otsikon alta löytyy linkki palveluun "Ilmoita avoin työpaikka".
  • Valitse työsuhteen tyypiksi yrittäjä.
  • Kirjoita tehtävän kuvaukseen, millaisesta yrittäjätyöstä on kyse.
  • Ilmoitus siirtyy TE-palveluiden tietojärjestelmään. Halutessasi se näkyy myös Avoimet työpaikat -palvelussa ja lisäksi EU:n yhteisessä työpaikkatiedostossa EURESissa.
Palvelut

Henkilöstön osaaminen vaikuttaa organisaation toimivuuteen ja menestykseen. Työntekijöidesi tietojen ja taitojen kehittäminen hyödyttää koko työyhteisöä sekä sinua työnantajana.

Voit kehittää henkilöstösi osaamista monin eri tavoin. Työnantajana sinun on mahdollista tarjota työntekijöillesi erilaisia kursseja, koulutuksia ja valmennuksia. Voit myös tukea työntekijöiden omia opintoja. Työnkierto on myös mahdollisuus kehittää henkilöstösi osaamista. Siinä työntekijä siirtyy määräaikaisesti organisaation sisällä toisiin tehtäviin. Uusien työtehtävien oppimisen lisäksi työntekijän tietämys organisaation toiminnasta laajenee.

Organisaation menestymisen kannalta on olennaista, että kannustat työntekijöitäsi uuden oppimiseen. Kun rohkaiset työntekijöitäsi käymään yhteisiä keskusteluja ja jakamaan kokemuksiaan, yhteenkuuluvuuden tunne paranee ja he voivat oppia toisiltaan uutta. Työnantajana voit luoda ilmapiirin, jossa kannustetaan uuden oppimiseen.

Yhteishankintakoulutus

Apua henkilöstön osaamisen parantamiseen saat TE-palveluista. Yhteishankintakoulutuksen avulla voit kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitäsi yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. TE-palvelut tarjoavat apua koulutuksen järjestämiseen ja sinä työnantajana osallistut koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvät, yrittäjä työntekijöidensä kanssa sekä yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät.

Lue lisää yhteishankintakoulutuksista ELY-keskuksen sivuilta.

Aiheesta muualla

Työpaikkasuomi ja työpaikkaruotsi

Työpaikkasuomi ja työpaikkaruotsi ovat koulutuksia, joiden tavoitteena on edistää organisaation ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään joko suomen tai ruotsin kielellä. Koulutukset räätälöidään organisaatiosi ja koulutettavien tarpeiden mukaan ja ne voidaan toteuttaa niin Täsmä-, Rekry- kuin MuutosKoulutuksena.

Palvelut
Aiheesta muualla