Haluan kehittää omaa yritystäni

Onko sinun aika rekrytoida, hakea rahoitusta, hankkia tietoa tai konsultoida muita ammattilaisia yrityksesi seuraavista askeleista? Työmarkkinatorilta löydät tietoa yrityksen kehittämiseen liittyvistä palveluista.

Yrittäjyys on yksi perinteisimmistä tavoista työllistää itsensä. Yrittäjyydestä kiinnostuneille on tarjolla paljon tietoa ja tukea.

Työmarkkinatorin Yrittäjyys -kokonaisuudesta löydät tietoa yrittäjyyden aloittamisesta ja siitä, miten voit työllistää itsesi yrittäjänä joko kokoaikaisesti tai sivutoimisesti. Jos sinua kiinnostaa työttömyysturva yrittäjänä, tutustu Työttömyysturva-tietokokonaisuuteemme.

Jos olet yrittäjä ja ryhtymässä työnantajaksi, tutustu muihin Työantaja -kohderyhmän sisältökokonaisuuksiin.

Esimerkiksi yritysmuotoihin tai yrityksen kehittämiseen liittyvää tietoa ja palveluita on sen sijaan koottu Suomi.fi-verkkopalveluun.

Työllistä taidolla -palvelu

Työllistä taidolla on maksuton palvelu, jossa yrittäjä saa neuvontaa työvoiman hankkimisesta ja työnantajuudesta. Tavoitteena on, että yrittäjä pääsee eteenpäin työntekijän hankkimisessa ja mahdolliset työsuhteet tai sopimussuhteet alkavat hyvin.
Palvelua yksilöidään sen mukaan, minkälainen työvoiman hankkimisen tapa sopii yrityksen tilanteeseen parhaiten. 

Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilu

Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilun tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako palkkakustannuksiin maksettava rahallinen tuki yrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Kokeilun tavoitteena on madaltaa yrittäjien rekrytointikynnystä, synnyttää uusia työnantajayrityksiä sekä edistää yritysten kasvua ja työllisyyttä.

Lue lisää
Aiheesta muualla

Kun harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet perustanut yrityksen, voit osallistua yrittäjäkoulutukseen, uravalmennukseen tai työvoimakoulutukseen.

Yrittäjäkoulutukset tarjoavat sinulle tietoa yrittämisen arjesta ja auttavat liiketoiminnan suunnittelussa.

Uravalmennus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen palkkatyön vaihtoehtona.

Yrityksen perustamiskoulutuksessa voit syventää tietojasi esimerkiksi markkinoinnista ja yrittämisen riskeistä. Voit myös perehtyä laajemmin yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä kehittää yritysideaasi ja liiketoimintasuunnitelmaasi.

Lyhytkestoisena työvoimakoulutuksena järjestettävässä yrittäjäkoulutuksessa voit kehittää yritysideaasi ja saat tukea liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Voit myös suorittaa erilaisia yrittäjäkoulutuksia ja yrittäjyyskursseja omaehtoisina opintoina. Lisäksi työvoimakoulutuksena järjestetään koulutusta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkinnon tai sen osan suorittamiseen.

Voit käynnistää yritystoiminnan samalla, kun osallistut yrittäjäkoulutukseen.

Lue lisää

Työn tekemisen tavat muuttuvat. Nykyään sinulla on erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia saada organisaatiosi erilaiset työtehtävät tehdyksi.

Voit palkata organisaatioosi työntekijän, mutta perinteisen rekrytoinnin sijaan voit myös ostaa tai tilata työsuorituksen toiselta yrittäjältä tai ammattilaiselta. Sinulla on mahdollisuus hankkia palvelukseesi myös vuokratyövoimaa.

Erilaiset tavat työllistää osaajia tuovat sinulle joustoa työmarkkinoiden muutosten varalta. Olennaista on, että ymmärrät, mitä tarpeita sinulla on, mitä ammatitaitoa työntekijältä kaipaat ja kuinka usein työtehtävä toistuu. Näin sinun on mahdollista löytää avoimeen tehtävään paras mahdollinen työntekijä myös pitkällä aikavälillä.

Kaikesta teetetystä työstä maksetaan joko palkkaa tai työkorvausta. Kun tilaat työtä, sinua koskee yleensä tilaajavastuu. Tämä tarkoittaa, että sinulla on velvollisuus selvittää, onko sopimuskumppani hoitanut lakisääteiset velvollisuutensa. Tilaajavastuu koskee vuokratyö- ja alihankintasopimuksia, mutta se ei sido esimerkiksi kaikkia yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai kotitalouksia.

Elinkeinotoimintaa voi olla mahdollista teettää myös talkootyönä, mutta silloin pitää ottaa huomioon verotus ja muu talkootyöhön liittyvä lainsäädäntö.

Kotitaloutena voit työllistää esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan, siistijän tai remontoijan. 

Jos sinua kiinnostavat erilaiset tavat tehdä töitä työnhakijan näkökulmasta, lue lisää itsesi työllistämisestä. 

Lue lisää
Aiheesta muualla

Onko sinulla tarjolla työtehtävä, johon tarvittava osaaminen on harvinaista tai muuten erityislaatuista?

Kun etsit organisaatioosi erityisosaamista, sopivan työntekijän löytäminen voi olla vaikeaa. Mieti rauhassa, millainen osaaminen on työssä onnistumisen kannalta välttämätöntä ja mistä taidoista voit tarvittaessa joustaa. Tee työpaikkailmoitus huolellisesti, jotta rekrytointi onnistuisi mahdollisimman hyvin. Varaudu siihen, ettei sopivaa osaaja löydy hetkessä. Valmiin erityisosaamisen sijaan voit korostaa rekrytoinnissa valmiutta oppia ja omaksua uutta ammattitaitoa.

Seuraavista vinkeistä voi olla hyötyä, kun rekrytoit erityisosaamista.

  • Pidä vaatimusten lista sopivan pituisena. Liian pitkä lista voi karkottaa hyviä hakijoita. Isosta hakijajoukosta löydät todennäköisimmin osaavan ja sitoutuneen työntekijän. 
  • Varmista, että rekrytointipriosessi on hakijoille sujuva ja miellyttävä kokemus. Pitkittyvä prosessi voi karkottaa hyviä hakijoita. Tällä hetkellä joillakin aloilla kärsitään työvoimapulasta, joten rekrytointitahti on yleisestikin nopeutunut.
  • Näe myös nuorempien työnhakijoiden mahdollisuudet. Voit löytää heidän joukostaan työntekijän, joka on halukas kehittämään ammatillista osaamistaan. 

Voit etsiä tietyn alan erikoisosaajaa, kun kirjaudut Työmarkkinatorille. Voit luoda työpaikkailmoituksen tai selata työnhakijoiden julkaisemia profiileja erilaisten hakurajausten avulla.

Jos sopivaa työntekijää ei löydy, voit esimerkiksi kouluttaa organisaatiosi tarpeisiin sopivan osaajan, ostaa työsuorituksen yrittäjältä tai etsiä sopivaa henkilöä ulkomailta.