Kasvu ja elinvoima ovat monilla alueilla riippuvaisia muualta tulevasta työvoimasta

Uutinen

Ulkomaisen työvoiman tarve kasvaa tulevina vuosina Suomessa. Työnantajille on tarjolla erilaisia palveluja kansainvälisen rekrytoinnin tueksi. Ulkomaisten työntekijöiden palkkaaminen saattaa synnyttää työpaikoille uusia käytäntöjä, jotka palvelevat parhaimmillaan koko työyhteisöä.

Suomessa on kova kilpailu työvoimasta eri alueiden välillä. Kilpailu tulee kiihtymään, kun lähestymme 2030-lukua.

– Suomessa on tällä hetkellä siinä mielessä poikkeuksellinen tilanne, että ihmisiä syntyy vähemmän kuin kuolee. Luonnollinen väestönkasvu on ollut pitkään negatiivista, ja se myös jatkuu negatiivisena. Talouden suunta on tällä hetkellä alaspäin, mutta se ei koske kaikkia aloja. Lisäksi on merkkejä siitä, että taloustilanne alkaa tulevina vuosina kohentua. Kun nousukausi alkaa, työvoiman tarve saattaa kasvaa sen verran suureksi eri alueilla, ettei työntekijöitä välttämättä löydy riittävästi. Silloin työvoimaa täytyy löytää muualta, kertoo Talent Boost -koordinaattori Vilppu Palmberg Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Alueiden täytyy hakea ratkaisua työvoimapulaan muuttoliikkeestä, joka suuntautuu alueille muualta Suomesta ja ulkomailta. Joissakin kaupungeissa tilanne näyttää tämän osalta jo nyt hyvältä.

– Turkuun muutti vuonna 2023 noin 4000 uutta ihmistä, ja heistä kaksi kolmasosaa saapui kaupunkiin muista maista. Tämä on erinomaista, koska alueellamme on suuri tarve työntekijöille. Turun kasvu ja elinvoima ovat täysin riippuvaisia kaupunkiin muualta muuttavista ihmisistä, ja tilanne on samanlainen kaikissa suurissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla riippuvuus muuttoliikkeestä on kaikkein voimakkainta, kuvaa Turun kaupungin apulaispormestari Elina Rantanen ja lisää, että ennusteiden mukaan Varsinais-Suomessa tarvitaan tulevaisuudessa noin 6500 uutta osaajaa vuosittain, kun otetaan huomioon työllisten määrän kasvu ja eläkepoistuma.

Työvoimalle on erityisen suuri tarve teollisuus-, palvelu- sekä sosiaali- ja terveysalalla. Rakennus- ja kiinteistöalan tilanne on tällä hetkellä heikko, mutta ennusteiden mukaan osaajia tarvitaan kyseiselle alalle tulevina vuosina ylivoimaisesti eniten.

Palvelut ja koulutukset kansainvälisen rekrytoinnin tukena

Jos olet työnantaja ja kiinnostunut ulkomaisen työvoiman rekrytoinnista, voit saada tukea rekrytointiin erilaisista palveluista ja koulutuksista, joita esimerkiksi TE-palvelut, kuntien työllisyyspalvelut ja oppilaitokset tarjoavat.

TE-palvelujen järjestämät IMAGO-valmennukset tarjoavat työnantajille neuvontaa siihen, millaiset asiat tekevät yrityksestä halutun työpaikan. Valmennuksessa opetellaan esimerkiksi taitoja, joiden avulla voi erottua työmarkkinoilla, houkutella oikeanlaisia osaajia ja rakentaa monimuotoista yrityskulttuuria.

Jos yrityksessäsi toimii ulkomailta muuttaneita osaajia, joiden suomen tai ruotsin kielen taito vaatii kehittämistä, ELY-keskuksen hankkimien palveluntuottajien toteuttama Työpaikkasuomi- tai Työpaikkaruotsi-palvelu voi olla hyvä vaihtoehto. Kielikoulutus voidaan räätälöidä yrityksesi tarpeita vastaavaksi, jolloin esimerkiksi koulutuksen kestosta voidaan sopia joustavasti. Koulutus voidaan toteuttaa joko paikan päällä työpaikalla tai etäkoulutuksena. Työnantaja maksaa vain osan koulutuksesta.

TE-toimistojen EURES-asiantuntijat voivat auttaa monipuolisesti ulkomailta muuttavan osaajan rekrytoinnissa. Asiantuntijat auttavat esimerkiksi selvittämään, mitä tukia Suomeen työn perässä muuttava työnhakija voi saada.

– EURES on eurooppalainen työnvälitysverkosto, joka viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan. Jos työnantajilla on tarve rekrytoida EU- tai ETA-maista eli vapaan liikkuvuuden maista, autamme rekrytoinnissa maksuttomasti, koska olemme julkinen palvelu. EURES-asiantuntijoita on noin 1000 ympäri Eurooppaa 31 maassa, ja eri maiden EURES-asiantuntijat tekevät yhteistyötä keskenään, kertoo EURES-asiantuntija Tomi Puranen Varsinais-Suomen TE-toimistosta.

EURES on mukana Finland Worksin järjestämässä valtakunnallisessa European Job Day -tapahtumassa, joka järjestetään verkossa 20. maaliskuuta. Tapahtumaa varten työnantajat voivat avata työpaikkailmoituksia verkkoalustalle, tavata työnhakijoita chatin kautta ja vastaanottaa työpaikkahakemuksia. Neljä tuntia kestävään tapahtumaan osallistuu vuosittain 2000–3000 työnhakijaa ympäri maailmaa.

EURESin Targeted Mobility Scheme -ohjelman tarkoituksena on helpottaa osaajien rekrytointia EU-maista, Norjasta ja Islannista. Ohjelma tarjoaa kohdennettua tukea työnhakijoille ja yrityksille työllistymiseen, harjoitteluun ja oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa. Ohjelma voi myöntää myös rahoitustukea esimerkiksi kielikurssimaksuihin, pätevyyden tunnustamiskuluihin sekä matka- ja oleskelukuluihin.

Työnantajien kannattaa lisäksi huomioida, että EURES osallistuu erilaisiin rekrytointitapahtumiin ympäri Eurooppaa.

– Helmi- ja maaliskuun aikana olemme Job Day -messuilla Sardiniassa. Alankomaissa järjestetään huhtikuussa Emigration Expo -messut, jossa olemme mukana Finland Works -osastolla. Huhtikuussa on luvassa messut myös Unkarissa ja Espanjassa. Suomalaisten työnantajien kannattaa muistaa, että voimme ottaa tällaisiin tapahtumiin mukaan työpaikkailmoituksia markkinoitavaksi, Puranen muistuttaa.

Kohti kansainvälistä työyhteisöä

Ulkomailta tuleva työvoima voi edellyttää työpaikoilla tietynlaisia järjestelyjä.

– Järjestelyihin voi kuulua esimerkiksi uudenlaista perehdyttämistä, koska uudet työntekijät eivät välttämättä osaa suomen kieltä ja suomalaisen työelämän tavat saattavat vaatia heiltä totuttelemista. Tässä yhteydessä työpaikoille saattaa syntyä uusia käytäntöjä, jotka voivat parhaimmillaan palvella yrityksen kaikkia työntekijöitä. Esimerkiksi selkosuomesta voi olla hyötyä kaikille vaikkapa lainsäädäntöön perehtymisessä, koska lakiteksti ei ole monelle kantasuomalaisellekaan helppoa, Talent Boost -koordinaattori Vilppu Palmberg huomauttaa.

Hän rohkaisee työnantajia tarttumaan ennakkoluulottomasti kansainväliseen rekrytointiin ja hyödyntämään tähän tarkoitettuja palveluja.

– Suosittelen yrityksiä ottamaan harjoittelijoiksi ulkomailta tulevia opiskelijoita. Se on helppo tapa tutustua uusiin ihmisiin ja opetella sitä, millaista arki on kansainvälisessä työyhteisössä. Sillä tavoin löytyy niitä ”hyviä tyyppejä”, joita työnantajat yleensä etsivät. Usein käy myös niin, että kun työnantaja työllistää ulkomailta tulevan osaajan, heitä halutaan työllistää pian lisää, ja näin koko työyhteisö vähitellen tottuu kansainväliseen ilmapiiriin. Kannustan kaikkia työnantajia kokeilemaan kansainvälistä rekrytointia. Lisäksi muistutan, että kun parin vuoden kuluessa työvoiman kysyntä lähtee luultavasti jälleen nousuun, löytyy silloin suuri osa osaajista todennäköisesti ulkomaisten työnhakijoiden joukosta.

Puheenvuoroja kansainvälisestä rekrytoinnista kuultiin Job Fair Turku -rekrytointimessuilla 7. helmikuuta.

Saat yleistason neuvontaa kansainväliseen rekrytointiin ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyvissä asioissa Work in Finland -kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonnasta.

Lue lisää

Aiheesta muualla