Nuoren työntekijän palkkaaminen

Työnantajana sinun tulee muistaa tavanomaiset velvollisuutesi myös nuoren työntekijän kohdalla. Nuorelle työntekijälle kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus sekä pitää huolta palkanmaksusta ja lomapäivälisistä. Jos olet palkkaamassa alle 18-vuotiaan nuoren, sinua koskevat myös jotkut työsuhteeseen liittyvät lisävelvollisuudet.

Lain mukaan saat teettää nuorella ainoastaan työtä, joka ei ole hänen ikäänsä nähden kohtuuttoman rasittavaa eikä haittaa hänen koulunkäyntiään. Tiettyjä töitä ja tehtäviä on rajoitettu tai kielletty kokonaan nuorilta työntekijöiltä. Kannattaakin tutustua työsuhteen erityissäädöksiin Työsuojelun sivuilta. 

Jos olet palkkaamassa alle 15-vuotiaan työntekijän, tulee myös hänen huoltajansa hyväksyä työsuhde. 

Kiinnitä erityistä huomiota nuorten työntekijöiden perehdytykseen ja varmista, että työtehtävät ovat työntekijän ikään nähden sopivia. Saatat olla nuoren ensimmäinen työnantaja ja vaikuttaa paljon siihen, millaisen kuvan hän saa työelämästä. 

Aiheesta muualla

Päivitetty: