Terveydenhuoltoalan osaajille on kysyntää

Uutinen

Terveydenhuoltoalalla on suuressa osassa maata tarvetta työntekijöille. Tilanne jatkuu todennäköisesti samanlaisena myös tulevaisuudessa. Ihmisläheisessä ja vastuullisessa työssä koulutus määrittelee pitkälti työtehtävät ja työnjaon. Alalla on tarvetta monenlaisille työntekijöille.

Työvoimabarometrin mukaan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla on pulaa työntekijöistä. Erityisesti sairaanhoitajille ja lähihoitajille riittää töitä myös lähitulevaisuudessa. 

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla on kohtalainen työvoimapula Lapin, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjanmaan maakunnissa. Lievä työvoimapula on Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon, Hämeen ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Muualla Suomessa on työvoiman kohtaanto-ongelma eli työttömien työnhakijoiden osaaminen ei kohtaa avoimien työpaikkojen kanssa. Työvoimabarometrin mukaan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla kaivattaisiin lisää erityisesti digiosaamista ja kielitaitoisia työntekijöitä. 

Monien mahdollisuuksien ala 

Terveydenhuoltoala tarjoaa paljon erilaisia työtehtäviä ja organisaatioita, joissa työskennellä. Eniten terveydenhuoltoalan ammattilaisia työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalveluiden henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä. Alan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kirkon järjestöissä kehitysyhteistyössä. Yrittäjyys on yksi keino luoda itselle sopiva työura. Monet alan ammattilaiset ovatkin perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina. 

Koulutus ja oma kiinnostus mahdollistavat oman näköisen työuran luomisen. Lisäkouluttautuminen mahdollistaa uudet työtehtävät ja digitalisoituminen lisää etätyömahdollisuuksia myös terveydenhuoltoalalla. 

Terveydenhuoltoalalle voi kouluttautua toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Lähihoitajaopinnoissa voi suuntautua esimerkiksi ensihoitoon, sairaanhoitoon, huolenpitoon tai suu- ja hammashoitoon. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella sosiaali- ja terveysalaa usein eri suuntautumisvaihtoehdoin. Tutkintonimikkeitä ovat esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, röntgenhoitaja ja ensihoitaja. Yliopistoissa voi opiskella lääketiedettä ja valmistua lääkäriksi.

Valmistaudu kevään yhteishakuun

Kevään yhteishaun lähestyessä voit tutustua Työmarkkinatorilla tarkemmin terveydenhuoltoalan ammattilaisten kokemuksiin ja tarinoihin ja löytää mahdollisesti juuri sinulle sopivan ammatin. Haastattelut ja uratarinat tarjoavat ammatista kiinnostuneelle tietoa ammatissa toimivan työtehtävistä sekä työn parhaista ja haastavista puolista.  

Poimi tästä kevään yhteishaun tärkeät päivämäärät:   

  • Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen hakuaika ja se on 20.2.–19.3.2024.   
  • Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku on 3.–17.1.2024.   
  • Korkeakoulujen toinen yhteishaku on 13.–27.3.2024.

Terveydenhoitoalalla olennaista on aito kiinnostus potilaita kohtaan sekä positiivinen asenne ja hyvät vuorovaikutustaidot. Jos nämä ovat kunnossa, yleensä koko työyhteisö voi hyvin ja potilaiden hoito sujuu. - Johanna Snäll, Suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri 

Lue lisää 

Aiheesta muualta 

Työvoimabarometri (tyovoimabarometri.fi)