Terveyteen liittyvät tekijät selittävät vain osan työikäisen väestön työhön osallistumisesta

Uutinen

Tuoreen tutkimuksen mukaan työhön osallistumista ei määritä vain terveyteen liittyvät rajoitteet tai työkyvyttömyys. Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palveluun koottu aineisto tarjoaa uudenlaista tietoa työikäisen väestön työhön osallistumisesta kansallisesti ja hyvinvointialueittain.

Usein työikäistä väestöä tarkastellaan esimerkiksi ikäryhmittäin, sairausryhmittäin tai työkyvyttömyyden näkökulmasta. Laajempi näkökulma ohjaa tarkastelemaan työkykyisyyttä ja työpotentiaalia. Monipuolisempi näkökulma on tarpeellinen, kun tavoitellaan työhön osallistumisen lisäämistä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin laajasti kansallisista rekistereistä löytyviä työkykyyn liittyviä tekijöitä, kuten terveys, väestötieteeseen liittyvät tekijät, koulutustausta, taloudellinen asema ja sosiaaliset tekijät. Näiden tekijöiden perusteella työikäisistä muodostui 14 ryhmää. Tutkimusaineisto kuvaa vuoden 2021 tilannetta.

Keskimääräinen työssäolokuukausien määrä kaikilla ryhmillä on 8,7 kuukautta vuodesta. Eri ryhmien keskimääräisten työssäolokuukausien välillä on huomattavaa vaihtelua.

Työkyvyltään eroavat työikäisten ryhmät osallistuvat työhön eri tavoin eri alueilla. Eri ryhmien työhön osallistumisessa on hyvinvointialuekohtaisia eroja jopa usean kuukauden verran. 

Aluekohtaiset erot kertovat mahdollisesti työmarkkinoista, mutta myös palvelujärjestelmästä. Tulosten avulla on mahdollisuus luoda tilannekuvaa tietyltä alueelta ja miettiä, miten erilaisten työikäisten ryhmien osallistumista työhön voidaan edistää.

Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelussa julkaistuissa tuloksissa tuloksia on mahdollista tarkastella kansallisesti tai vertailla hyvinvointialueittain.

Tutkimus on osa Työkykyohjelman laajennus -hanketta.

Lue lisää

Aiheesta muualla