Saitko kesätyöpaikan tai oletko palkkaamassa kesätyöntekijän? Tutustu työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin

Uutinen

Kun kesätyöt ovat alkamassa, sovitte työsopimuksessa työntekijää koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista. Työmarkkinatorilla voit tutustua siihen, millaisia asioita on otettava huomioon.

kattely

Työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista kannattaa sopia kirjallisesti. Näin työsuhteen ehdot on helppo tarvittaessa tarkistaa.

Jos olet saanut kesätyön, sinun kannattaa tutustua asioihin, joista työnantajan kanssa on työsopimuksessa tarpeellista sopia, millä tavoin ja mitkä asiat sopimiseen vaikuttavat. Jos olet alle 18-vuotias, palkkaamiseesi liittyy muun muassa työsuhteen solmimista ja työn kuormittavuutta koskevia erityispiirteitä.  

Työsuhde ja työsopimus

Jos olet palkkaamassa kesätyöntekijän, sinun on sovittava työntekijän kanssa työtehtävistä, työajasta, palkasta ja mahdollisista muista eduista ja ehdoista. Kun palkkaamasi työntekijä on alle 18-vuotias, sinua koskevat työnantajana myös muutamat lisävelvollisuudet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi perehdytykseen ja työtehtävien sopivuuteen työntekijän ikään nähden.