Työsuhde ja työsopimus

Työsuhde syntyy, kun sovit tulevan työnantajasi kanssa siitä, mitä työtä teet ja millaista korvausta saat tekemästäsi työstä.

Toimiva työsuhde perustuu huolellisesti laadittuun työsopimukseen. Työsopimus voi olla kirjallinen tai suullinen, mutta yleensä se kannattaa solmia kirjallisesti, jotta työsuhteen ehdot on helppo tarkistaa. Työsopimuksessa sovitaan sekä työnantajan että työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista, joten väärinkäsitysten välttämiseksi työsopimus kannattaa laatia huolellisesti.

Voit sopia työnantajasi kanssa työtehtävistä, työajasta, palkkauksesta sekä muista eduista ja ehdoista vapaasti, kunhan ne ovat lain mukaisia. Työlainsäädännössä on esimerkiksi työaikaa, työmäärää ja palkkausta koskevia reunaehtoja. Työsuhteen ehtoihin vaikuttaa myös yleissitova työehtosopimus, jos alallasi on sellainen. Lainsäädännön ja työehtosopimusten avulla pyritään pitämään huolta oikeuksistasi työntekijänä. 

Työsopimus solmitaan joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräajaksi. Määräaikaisessa työsopimuksessa sovitte etukäteen työsuhteen päättymisajankohdan. Työsuhteen määräaikaisuudelle täytyy aina olla pätevä syy. Voit lukea Työsuojelun sivuilta, milloin määräaikaisen työsuhteen solmiminen on perusteltua.

Jos haluat varmistaa, että työsuhteesi on lain mukainen ja oikeutesi toteutuvat, kannattaa lukea aiheesta lisää. 

Aiheesta muualla

Alle 18-vuotiaan työsuhteeseen liittyy erityispiirteitä 

Jos olet nuori työntekijä, pyydä, että työsopimus tehdään kirjallisesti. Pidä huolta, että palkkasi maksetaan oikein ja että saat pidettyä sinulle kuuluvat lomapäivät. 

Jos olet täyttänyt 15 vuotta, saat tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksen itse. Jos olet alle 15-vuotias, on huoltajasi hyväksyttävä työsuhteesi.

Lain mukaan nuorella ei saa teettää työtä, joka voi olla liian raskasta tai haitata koulunkäyntiä. Joitakin töitä ja tehtäviä on rajoitettu tai kielletty kokonaan nuorilta työntekijöiltä. Kannattaakin tutustua työsuhteen erityissäädöksiin, jotta tiedät oikeutesi ja velvollisuutesi.

Jos olet epävarma oikeuksistasi, tutustu Työsuojeluhallinnon Nuori työntekijä -sivustoon. Myös Ohjaamosta saat tukea ja vastauksia työntekoon liittyviin kysymyksiin.

Lue lisää
Aiheesta muualla

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Päivitetty: