Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää työtä

Uutinen

Opetus- ja kasvatusalalla vallitsee kohtaanto-ongelma muutaman eri ammatin kohdalla. Tämä tarkoittaa sitä, että alalla on työttömiä työnhakijoita, mutta toisaalta myös avoimia työpaikkoja. Työntekijöistä on pulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien sekä harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa.

Sanotaan, että lapsen kasvatukseen tarvitaan kokonainen kylä. Merkittävä osa tätä ovat yhteiskuntamme tukipilarit, nimittäin kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset. Kasvatus- ja opetusalalla työ on erittäin vastuullista, mutta myös antoisaa. Työssään ammattilaiset pääsevät seuraamaan lasten kehittymistä ja tukemaan heitä siinä. 

Laadukas varhaiskasvatus tarjoaa lapselle turvallisen, terveellisen ja kehittävän ympäristön 

Lasten varhaiskasvatuksen ammattilaisten tehtävänä on tukea osaltaan kotikasvatusta perushoidon, leikin ja opetuksen kautta. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa tai muuna leikin ja toiminnan ohjauksena. 

Varhaiskasvatuksen alalle voit kouluttautua esimerkiksi lähihoitajaksi toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, jossa suoritat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suuntautuen lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen. Kun sinulla on lähihoitajan tutkinto, voit työskennellä lastenohjaajana. Varhaiskasvatukseen voit suuntautua myös ammattikorkeakoulun sosiaalialan opinnoissa. Niiden suorittamisen jälkeen voit työskennellä varhaiskasvatuksen sosionomina. Yliopistossa varhaiskasvatuksen koulutuksen suorittaneena voit työskennellä lastentarhaopettajana. 

Kasvatusalan ammattilaisen työssä korostuu kasvattajan rooli 

Opetusalan tehtävänä on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia toimia muuttuvassa yhteiskunnassa sekä tukea heidän kasvuaan ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä. Opetustyö voidaan jaotella yleissivistävään koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen.  

Opetusalalla vaadittu koulutus riippuu siitä, millä kouluasteella ja minkä tyyppisessä oppilaitoksessa työskennellään. Pääsääntöisesti kaikilta opettajan työtä tekeviltä vaaditaan jokin korkeakoulututkinto. Esimerkiksi luokanopettajaksi kouluttautuminen edellyttää yliopistossa suoritettavaa kasvatustieteen maisterin tutkintoa, jossa pääaineena voi olla joko kasvatustiede tai kasvatuspsykologia. Peruskoulun tai lukion aineenopettajan ammattiin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto opetettavasta aineesta sekä opettajan pedagogiset opinnot. 

Valmistaudu kevään yhteishakuun 

Kevään yhteishaun lähestyessä voit tutustua tarkemmin opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten kokemuksiin ja tarinoihin ja löytää mahdollisesti juuri sinulle sopivan ammatin. Haastattelut ja uratarinat tarjoavat ammatista kiinnostuneelle tietoa ammatissa toimivan työtehtävistä sekä työn parhaista ja haastavista puolista. 

Poimi tästä kevään yhteishaun tärkeät päivämäärät:  

  • Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen hakuaika ja se on 20.2.–19.3.2024.  
  • Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku on 3.–17.1.2024.  
  • Korkeakoulujen toinen yhteishaku on 13.–27.3.2024. 

Lue lisää

Aiheesta muualla

Työvoimabarometri (tyovoimabarometri.fi)