Työmarkkinatorin aluesivut osana TE2024-uudistusta

Uutinen

Työmarkkinatori on vakiinnuttanut viimeisen puolentoista vuoden aikana asemansa avoimien työpaikkojen tarjoajana ja reittinä työllisyyspalveluihin liittyvään viranomaisasiointiin. Työllisyysalueiden perustamisen jälkeen asiakkaiden on tärkeää löytää helposti tarvitsemansa alueellinen ja valtakunnallinen tieto liittyen työelämään ja työllisyyspalveluihin, joten Työmarkkinatorin aluesivujen merkitys korostuu entisestään.

Työmarkkinatorin aluesivut otettiin käyttöön huhtikuussa 2023. Aluesivuilla on maakunta- ja kuntakohtaista tietoa paikallisista tapahtumista sekä työllisyysaiheisiin liittyviä uutisia. Voit myös etsiä alueen toimijoiden yhteystietoja ja Suomi.fi-palvelutietovarantoon kuvattuja palveluita. Alueiden työllisyys- ja elinkeinotoimijoista koostuva verkosto ylläpitää paikallisia sisältöjä.

Työmarkkinatorin aluesivut toimivat uusien työllisyysalueiden tukena 

Vuoden 2025 tammikuussa TE-palvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi. Muutos on historiallisen suuri ja tuo mukanaan paljon uutta. Suomeen perustetaan yli 40 työllisyysaluetta, joiden vastuulle työllisyyspalvelut siirtyvät. Uudistuksen tarkoituksena on järjestää työllisyyspalvelut siten, että ne tehostavat kuntien ja alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä. Odotuksena on, että työllistyminen nopeutuu, kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla.

Työllisyysalue on uusi termi, mutta Työmarkkinatori on ollut käytössä jo pidemmän aikaa. Tammikuusta 2025 alkaen Työmarkkinatorin aluesivujen merkitys kasvaa entisestään, kun työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy entistä useammalle toimijalle. Työllisyysalueet saavat Työmarkkinatorin aluesivuista valmiin ja vakiintuneen alustan viestinnälleen.

Aluesivuja ylläpitää jo nyt joukko tulevien työllisyysalueiden ammattilaisia. Aluesivujen avulla työllisyysalueet voivat parantaa alueen työllisyysteemojen ja kampanjoiden näkyvyyttä. Aluesivujen kautta eri organisaatiot voivat tarjota palveluja kokonaisvaltaisesti ja organisaatiorajat ylittävästi.

Lue lisää

Aiheesta muualla

TE-palvelut 2024 -uudistus (tem.fi)