Työperäisen hyväksikäytön tai ihmiskaupan tunnistamiseen avuksi ohjekortti

Uutinen

Ihmiskauppa on vakava rikos, jossa rikoksentekijä hyödyntää uhrin haavoittuvuutta, luottamusta tai riippuvaisuutta itsestään ja hyväksikäyttää tätä esimerkiksi työelämässä.

kadet sidottu

Työperäistä hyväksikäyttöä esiintyy aloilla, joilla on yleistä käyttää vuokratyövoimaa, lähetettyjä työntekijöitä ja alihankintaa. Näillä aloilla toimii paljon haavoittuvassa asemassa olevia maahan muuttaneita työntekijöitä. He voivat olla haluttomia kertomaan mahdollisesta hyväksikäytöstään, koska voivat esimerkiksi pelätä oleskeluluvan menettämistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus on julkaissut ohjekortin, jonka avulla voidaan tunnistaa työperäinen hyväksikäyttö tai ihmiskauppa. Kortissa on myös toimintaohjeita, mikäli herää epäilys hyväksikäytöstä.

Ohjekortti on tuotettu työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän yhteistyönä IKUT-hankkeessa. Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen (IKUT)-hanke kehittää uhreille suunnattuja työelämäpalveluita, lisää tietoa ihmiskaupan uhrien asemasta työelämässä ja edistää yksityisen sektorin osallistumista ihmiskaupan vastaiseen työhön. 

Lue lisää

Aiheesta muualla