Työlupapalvelut

Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan.

Työntekijä, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee yleensä työntekoa varten joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Joitain ulkomaalaislaissa erikseen mainittuja tehtäviä on mahdollista tehdä rajoitetun ajan viisumilla tai viisumivapaasti.

Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta ansiotyöllä on varmistuttava.

Työntekijän oleskeluluvat käsitellään keskitetysti Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan TE-toimistoissa. Ahvenanmaalla hakemuksia käsittelee Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

Työlupahakemukset käsitellään 15.9.2022 lähtien valtakunnallisesti

Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan TE-toimistojen työlupayksiköiden toiminta muuttuu 15.9.2022 lähtien. Jatkossa työlupahakemukset käsitellään valtakunnallisesti ilman alueellisia toimivaltarajoja. Muutos ei koske Ahvenanmaata. Tällä hetkellä työlupahakemuksia käsitellään alueellisesti ja toimivalta perustuu siihen, missä työnteko tapahtuu.

Hakemusten käsittelyyn ei tule muutoksia, mutta Työlupapalveluiden puhelinpalvelunumero ja sähköpostiosoite muuttuvat valtakunnallisiksi. Postiosoitteet pysyvät ennallaan.

Aiheesta muualla

Päivitetty: