Työtä täytyy hakea

Voit saada työttömyysrahaa vain, kun ilmoittaudut TE-palveluihin kokoaikatyön hakijaksi. Voit ilmoittautua työnhakijaksi Oma asiointi -palvelussa.
Jos kieltäydyt työstä tai koulutuksesta ilman syytä, sinulle ei makseta työttömyysrahaa. Maksaminen voidaan lopettaa määräajaksi tai keskeyttää toistaiseksi. Hae aktiivisesti työtä tai koulutusta.

Aiheesta muualla (yleissuomeksi)

Työn hakemista suunnitellaan yhdessä

Teet yhdessä TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa suunnitelman siitä, miten saat työtä. Suunnitelmassa sovitaan työmahdollisuuksien hakemisesta, valmennuksesta, työkokeilusta ja muista toimista, jotka auttavat sinua saamaan työtä.

Jos et osallistu suunnitelman tekoon tai et noudata sitä, työttömyysraha voi jäädä saamatta. Jos et pääse sovittuna aikana TE-toimistoon, ilmoita esteestä aina etukäteen.

Työn saamista tukevat toimet

Työn saamisessa sinua auttavat seuraavat asiat:

  • työvoimakoulutus
  • opiskelu
  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • palkkatuki
  • rekrykoulutus
  • työhönvalmennus
  • työkokeilu
  • kuntouttava työtoiminta.

Jos suunnitelmassasi on sovittu näistä toimista, voit saada korotettua työttömyysrahaa.

Lue lisää (yleissuomeksi)

Alle 25-vuotias ilman ammatillista koulutusta

Jos olet alle 25-vuotias, eikä sinulla ole ammatillista koulutusta, sinun täytyy hakea keväisin johonkin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Sinun täytyy hakea ainakin kahta opiskelupaikkaa.

Teet yhdessä TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa suunnitelman siitä, miten saat työtä. Suunnitelmassasi sovitaan työmahdollisuuksien hakemisesta, valmennuksesta, työkokeilusta ja muista toimista.

Opiskelijan työttömyysturva

Jos olet päätoiminen opiskelija, et yleensä saa työttömyysrahaa. TE-toimisto tai kuntakokeilu tutkii ja ratkaisee, onko opiskelu päätoimista. Opiskelua voidaan kuitenkin tukea, jos se parantaa työn saamista. Silloin et menetä työttömyysrahaa. Tällöin sinun pitää kuitenkin olla 25-vuotias tai vanhempi.

Lue lisää (yleissuomeksi)

Työkyvytön tai sairas työnhakijana

Työkyvytön henkilö voi olla työnhakijana TE-toimistossa tai kuntakokeilussa. Jos saat korvausta sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella, et saa työttömyysrahaa. Korvauksesta sinun täytyy aina ilmoittaa Kelaan tai työttömyyskassaan. Samoin sairauslomastasi tai sairaalahoidostasi täytyy ilmoittaa Kelalle tai työttömyyskassaan.

Työnhaku EU-alueella

Voit myös hakea työtä toisesta EU-maasta kolmen kuukauden ajan ilman, että menetät suomalaisen päivärahan. Ennen lähtöä sinun pitää kuitenkin olla työttömänä vähintään neljä viikkoa. Lähtemisestä pitää ilmoittaa TE-toimistoon tai kuntakokeilulle sekä Kelaan tai työttömyyskassaan. Kohdemaassa sinun täytyy ilmoittautua työnhakijaksi  paikalliseen työvoimatoimistoon.

Lue lisää (yleissuomeksi)

Päivitetty: