Työttömyysturva on tukea työttömyyden aikana

Työttömänä voit saada rahaa elämiseen, kun etsit uutta työtä tai koulutusta. Voit saada ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Päivärahaa tai tukea maksaa Kela tai työttömyyskassa.

TE-toimisto tai kuntakokeilu tutkii, voitko saada rahaa työttömyyden ajalta. Se antaa asiasta lausunnon Kelalle tai työttömyyskassalle. Kela tai työttömyyskassa tekee päätöksen, mitä tukea voit saada ja kuinka paljon. Työttömyysrahaa maksetaan 17–64-vuotiaalle työttömälle. Joissain tapauksissa sitä voidaan maksaa myös 65-vuotta täyttäneelle. Työttömyysrahaa saa viideltä päivältä viikossa.

Työttömyysturvan palvelunumero on 0295 020 701.

Lue lisää (yleissuomeksi)
Aiheesta muualla
Aiheesta muualla (yleissuomeksi)

Mikä on ansiopäiväraha?

Ansiopäivärahaa saat, jos olet työttömyyskassan jäsen ja olet ollut tarpeeksi kauan töissä.

Rahan maksaa työttömyyskassa, jonka jäsenenä olet. Ansiopäiväraha lasketaan aiemman palkkasi perusteella.

Mikä on peruspäiväraha?

Peruspäivärahaa saat, jos olet ollut töissä, mutta et ole työttömyyskassan jäsen. Peruspäivärahan maksaa Kela.

Mikä on työmarkkinatuki?

Työmarkkinatukea saat, vaikka et ole ollut töissä etkä kuulu työttömyyskassaan. Tuen maksaa Kela. Sitä maksetaan vähemmän, jos sinulla on omia tuloja. Myös vanhempiesi tulot alentavat tuen määrää, jos asut vielä kotona.

Valittaminen työttömyysturvasta

TE-toimisto tai kuntakokeilu antaa lausunnon Kelalle tai työttömyyskassalle työttömyysrahan myöntämistä varten. Lausunnosta ei voi valittaa. Sen sijaan valituksen voi tehdä Kelan tai työttömyyskassan päätöksestä. Päätös annetaan, kun haet työttömyysrahaa. Päätöksistä voi valittaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Sen päätöksistä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen.

Jos tarvitset neuvoja ja lisätietoa, voit ottaa yhteyttä TE-puhelinpalveluun.

Lue lisää (yleissuomeksi)
Aiheesta muualla (yleissuomeksi)

Päivitetty: