TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palveluista saat apua ja neuvontaa, kun etsit uusia työntekijöitä tai kun yrityksesi irtisanoo työntekijöitä. TE-palveluista saat tietoa myös yrityksen perustamisesta. TE-palvelut on myös työntekijöiden kouluttamisen asiantuntija.

Monipuoliset palvelut yrityksille ja työnantajille

Työnantajat ja yritykset saavat TE-palveluista yksilöllistä neuvontaa, joka sopii yrityksen omaan tilanteeseen. TE-palvelut auttaa työnantajia ja työnhakijoita kohtaamaan toisensa.

Kun etsit uusia työntekijöitä

Kun yrityksesi etsii uusia työntekijöitä, TE-palvelut voi auttaa. TE-palvelut voi välittää työntekijöitä, jotka sopivat yrityksellesi. Kun yrityksessäsi on työpaikka avoinna, voit ilmoittaa siitä helposti TE-palveluiden verkkopalvelussa. TE-palvelut voi myös ilmoittaa avoimesta työpaikasta Avoimet paikat -verkkopalvelussa.  He voivat olla työpaikan vaihtajia, opiskelijoita tai työttömiä.

TE-palvelut auttaa löytämään työntekijän

Uuden työntekijän löytäminen voi olla yritykselle hankalaa. TE-palvelut neuvoo kaikissa asioissa, jotka liittyvät työntekijän palkkaamiseen. Kun kerrot TE-palveluille, millaisia tarpeita yritykselläsi on, TE-palvelut etsii yrityksellesi sopivia työnhakijoita. TE-palvelut voi myös esitellä sopivia työnhakijoita yrityksellesi. TE-palvelut voi neuvoa yritystä tekemään työpaikkailmoituksen, jolla yritys saa sopivat työnhakijat. Yritys päättää itse työntekijän valinnasta. 

TE-palvelut järjestää työnhakutilaisuuksia ja työnhakukampanjoita. Niissä työnantajat voivat esitellä työnhakijoille yrityksensä toimintaa ja avoimia työpaikkoja. TE-palveluista työnantajat saavat oman tilanteensa mukaista yksilöllistä neuvontaa. TE-palvelut auttaa yritystäsi löytämään sopivat työnhakijat.

Lue lisää (yleissuomeksi)

Kun etsit työntekijöitä muualta Euroopasta

Kun etsit työntekijöitä muualta Euroopasta, voit ottaa yhteyttä EURESiin. EURES (European Employment Services) on Euroopan talousalueen maiden työnvälitysverkosto. EURES auttaa työnantajia löytämään työntekijöitä Euroopasta. EURESissa toimii yhteensä 800 neuvojaa ympäri Eurooppaa.

EURES-neuvojat 

  • auttavat löytämään työntekijän vastaavat tiedusteluihin 
  • etsivät yritykselle yhteistyökumppanin siltä alueelta, jolta yritys etsii työntekijöitä

EURES järjestää verkossa rekrytointitapahtumia, joiden avulla yritykset voivat löytää työntekijöitä Suomesta ja muualta Euroopasta. Yritykset voivat myös osallistua rekrytointitapahtumiin yhdessä EURES-neuvojien kanssa.

EURES voi myös järjestää yritykselle oman rekrytointitapahtuman siinä maassa, josta yritys etsii työntekijöitä.

Lue lisää (yleissuomeksi)
Aiheesta muualla (yleissuomeksi)

Kun aiot perustaa yrityksen

Kun aiot perustaa yrityksen, voit saada TE-palveluilta starttirahaa uuden yrityksen perustamiseen. Starttiraha on hyvä apu yrityksen alkuvaiheessa. TE-palveluista voit saada myös valmennusta tai koulutusta yrittämiseen. Lisäksi TE-palvelut tarjoaa muita palveluja yrityksen perustamista tai yrityksen kehittämistä ja kasvattamista varten.

TE-palvelut ja paikalliset yrityspalvelut neuvovat yhdessä kaikenlaisia yrittäjiä. Aloittavat yritykset saavat neuvontaa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta 0295 020 500.

Lue lisää (yleissuomeksi)

Koulutusta työntekijöillesi

Monilla aloilla on pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä. Jos yrityksesi on vaikea löytää osaavia työntekijöitä, voit kouluttaa työntekijöitä yritykseesi itse.

Koulutuksia erilaisiin tilanteisiin

Yritys voi järjestää koulutuksia työntekijöilleen yhdessä TE-palveluiden kanssa. Koulutuksia voidaan järjestää myös vuokratyöntekijöille. Yrittäjä tai yrittäjäksi aikova voi osallistua koulutukseen yhdessä työntekijöidensä kanssa. Yritys ja TE-palvelut suunnittelevat ja maksavat koulutuksen yhdessä.

Tarjolla on kolme erilaista koulutusta: 

  • RekryKoulutus on sopiva koulutus, kun haluat kouluttaa yrityksellesi uusia ammattitaitoisia työntekijöitä. 
  • TäsmäKoulutus on sopiva koulutus, kun haluat kouluttaa yrityksesi henkilökuntaa. TäsmäKoulutus sopii myös työntekijöille, jotka on lomautettu määräaikaisesti. 
  • MuutosKoulutus on sopiva koulutus, kun haluat auttaa yrityksestä irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan. MuutosKoulutus sopii myös työntekijöille, jotka on lomautettu toistaiseksi.

Näitä koulutuksia voidaan yhdistää muihin TE-palveluiden yrityspalveluihin. Koulutuksiin osallistuvat työntekijät saavat koulutusten ajalta palkkaa tai työttömyyspäivärahaa.

Järjestä koulutuksia nykyisille tai tuleville työntekijöillesi yhdessä TE-palveluiden kanssa.

Uusia työntekijöitä työvoimakoulutuksen kautta

TE-palvelut järjestää työttömille työnhakijoille työvoimakoulutusta. Yrityksesi voi löytää uusia työntekijöitä työvoimakoulutuksen kautta. TE-palvelut järjestää työvoimakoulutuksia eri alueiden työnantajien tarpeiden mukaan useita kertoja vuodessa.

Työvoimakoulutukset voivat johtaa tutkintoon, tai ne voivat olla jatkokoulutuksia.

TE-palvelut järjestää koulutuksia myös korkeakoulutetuille työttömille ja työttömille asiantuntijoille. Näiden koulutusten kautta yritykset voivat saada työntekijöitä esimerkiksi kehittämishankkeisiin.

Oppisopimusopiskelija töihin yritykseen

Jos yrityksesi on vaikea löytää työvoimaa, se voi ottaa töihin oppisopimusopiskelijan.

Oppisopimusopiskelija suorittaa opintoja työpaikalla työtehtävissä. Opintoihin kuuluu usein myös opiskelujaksoja jossain oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksessa voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Yritys tekee opiskelijan kanssa määräaikaisen työsopimuksen oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa koulutuksen ajalta. TE-palvelut voi maksaa työnantajalle palkkatukea oppisopimuskoulutuksen ajalta, jos opiskelija on työtön henkilö.

Järjestä työnhakijalle työkokeilu

Yrityksesi voi järjestää työnhakijalle työkokeilun. Työkokeilu on tarkoitettu nuorille tai työnhakijoille, jotka ovat palaamassa työelämään. Työkokeilun tarkoitus on auttaa työnhakijaa saamaan töitä. Työkokeilusta tehdään sopimus. Työkokeiluun osallistuva henkilö ei ole työsuhteessa yritykseen. Yritys ei maksa palkkaa työkokeiluun osallistuvalle henkilölle, vaan tämä saa työkokeilun ajalta yleensä työttömyyspäivärahaa. 

Tukea työntekijän palkkaamiseen

Kun yrityksesi palkkaa töihin työttömän työnhakijan, TE-palvelut voi maksaa yrityksellesi palkkatukea. TE-palvelut voi maksaa palkkatukea myös oppisopimuskoulutukseen. Palkkatuen tarkoitus on auttaa työnhakijaa saamaan töitä.

Kun yritys hakee palkkatukea tai palkkaa töihin uuden työntekijän, se voi saada TE-palveluilta myös työhönvalmennuspalvelua.

Palvelut (yleissuomeksi)

Tunnetko työlait

Mitä työsopimukseen voi kirjoittaa? Paljonko työntekijä voi pitää lomaa? Milloin työntekijällä on oikeus opintovapaaseen? Nämä asiat on määrätty laissa. Kaikkien työnantajien täytyy ottaa ne huomioon.

Aiheesta muualla (yleissuomeksi)

TE-palvelut auttaa irtisanomistilanteissa

Kun yrityksesi täytyy irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitä, TE-palveluilta saat apua, tukea ja neuvontaa. TE-palvelut tarjoaa apua irtisanomistilanteissa työnantajalle ja työntekijöille. TE-palvelut voi järjestää myös neuvontatilaisuuden yrityksesi tiloissa.

Muutosturva on toimintamalli, joka auttaa irtisanottuja tai lomautettuja työntekijöitä löytämään uusia töitä. Muutosturvaan kuuluu palveluja sekä työnantajalle että työntekijöille. Kun aiot irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitä, TE-palvelut auttaa muutosturva-asioissa.

Kun aiot irtisanoa työntekijöitä, ota yhteyttä TE-palveluihin. TE-palvelut auttaa ja suunnittelee tilanteeseen sopivia palveluja. TE-palvelut tukee ja neuvoo, kun yrityksesi täytyy irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitä.

Lisätietoja Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

  • suomeksi 0295 020 500
  • ruotsiksi 0295 020 501

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo yrityksen perustamisessa. Puhelinpalvelusta saat apua myös yrityksille tarkoitettujen verkkopalvelujen käytössä. Puhelinpalvelu ohjaa sinut tarvittaessa muille asiantuntijoille.

Palvelut (yleissuomeksi)
Lue lisää (yleissuomeksi)

Päivitetty: