Oleskeluluvan hakeminen työntekijänä

Hakemuksen vireyttäminen

Työntekijän oleskelulupahakemuksen voit panna vireille vain sinä työntekijänä. Voit hakea oleskelulupaa sähköisesti Enter Finland -verkkopalvelussa tai paperisella hakemuksella, joka sinun tulee jättää Suomen edustustoon ulkomailla. Jos olet Suomessa, voit jättää paperisen hakemuksen Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Silloin, kun teet hakemuksen Enter Finland -palvelussa, sinun tulee käydä Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä todistamassa henkilöllisyytesi ja esittämässä hakemuksen liitteiden alkuperäiset kappaleet.

Oleskelulupahakemukseen on liitettävä Työehdot-lomake ja lomakkeella pyydetyt liitteet.

Silloin, kun haet työntekijän oleskelulupaan jatkolupaa Enter Finland -palvelussa ja olet käyttänyt vahvaa tunnistautumista palveluun kirjautumisessa, sinun ei tarvitse käydä todistamassa henkilöllisyyttäsi.

Aiheesta muualla

TE-toimiston osapäätös

Työntekijän oleskelulupahakemus käsitellään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee ensin osapäätöksen, minkä jälkeen asian lopullinen ratkaisu siirtyy Maahanmuuttovirastolle.

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Lisäksi TE-toimisto varmistaa toimeentulosi. TE-toimistoissa on käytettävissä tulorekisteri.

Aiheesta muualla

Maahanmuuttoviraston päätös ja tiedoksianto

Maahanmuuttovirasto antaa sinulle päätöksen tiedoksi. Saat tietoosi sekä oleskelulupapäätöksen että TE-toimiston osapäätöksen.

Valitusoikeus

Jos haluat hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen, voit tehdä valituksen hallinto-oikeuteen. Ohje valituksen tekemisestä, eli valitusosoitus, on päätöksen liitteenä. Siitä selviää, mihin hallinto-oikeuteen sinun täytyy tehdä valitus, missä ajassa se on tehtävä, mitä liitteitä siihen tarvitaan ja miten toimitat sen.

Palvelut
Aiheesta muualla

Päivitetty: