Muutosneuvottelut

Muutosneuvottelut ovat työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistä toimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa työolosuhteisiinsa.

Työnantajana sinua koskee lain mukainen neuvotteluvelvoite, jos työllistät säännöllisesti vähintään 20 työntekijää ja organisaatioosi on tulossa

  • muutoksia vähintään yhden työntekijän työtehtävissä, työmenetelmissä tai työtilojen tai työajan järjestelyissä,
  • toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa yhden tai useamman työntekijän lomauttamiseen, irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla,
  • päätös lomautuksesta tai
  • liiketoiminnan luovutus.

Sinun on ennen muutosneuvotteluiden aloittamista annettava kirjallinen neuvotteluesitys, jossa tulee kertoa ainakin neuvottelujen ajankohta, järjestämispaikka ja ehdotus käsiteltävistä asioista. Neuvotteluissa on käsiteltävä henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Usein kummallakin osapuolella on neuvotteluissa erillinen edustaja. Muutosneuvottelussa osapuolten on toimittava rakentavasti ja käytävä neuvottelut yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Muutosneuvotteluihin kuuluu tarkkoja määräaikoja, joiden rikkominen voi johtaa hyvitysmaksuihin tai sakkoihin. Tutustu muutosneuvotteluja koskeviin ohjeistuksiin tarkasti. 

Jos sinulla on alle 20 työntekijää, muutosneuvottelut eivät koske sinua. Silti sinun pitää ennen irtisanomista antaa työntekijöillesi selvitys irtisanomisen syistä ja vaihtoehdoista sekä kertoa heille saatavilla olevista työllisyyspalveluista.

Palvelut
Aiheesta muualla

Päivitetty: