Lomauttaminen työnantajan näkökulmasta

Jos työntekijöiden työaikojen järjestely tai lisäkoulutus ei ratkaise yrityksesi vaikeaa tilannetta, voit välttää irtisanomiset henkilökunnan lomauttamisella. Tällöin työntekijän työskentely ja palkanmaksu päättyvät, mutta työsuhde jatkuu.

Lomauttamisessa työntekijäsi työskentely ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta työsuhteenne ei pääty. Lomauttaminen voi olla joko kokoaikaista tai osa-aikaista. Osa-aikaisessa lomautuksessa työntekijäsi työskentelee vain osan päivittäisestä tai viikoittaisesta työajastaan.

Työnantajana voit päättää lomautuksen tarpeesta yksipuolisesti, mutta voit sopia lomautuksesta myös yhdessä työntekijäsi kanssa.

Lomauttaminen vaatii aina perusteet

Työnantajana voit lomauttaa työntekijäsi joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Voit lomauttaa työntekijän kahdella eri perusteella.

Voit lomauttaa työntekijän toistaiseksi, jos sinulla olisi taloudellinen tai tuotannollinen peruste myös irtisanoa hänet. Työn määrän pitää olla vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, etkä voi tarjota työntekijällesi muuta työtä tai koulutusta.

Jos mahdollisuutesi tarjota työtä on vähentynyt tilapäisesti, voit lomauttaa työntekijäsi määräaikaisesti. Määräaikainen lomautus voi kestää enintään 90 päivää. Myös tällöin lomautuksen edellytyksenä on se, ettet voi tarjota työntekijällesi muuta työtä tai koulutusta.

Lomauttaminen koskee ensisijaisesti vakituisia työntekijöitäsi. Voit lomauttaa määräaikaisen työntekijän ainoastaan, jos hän työskentelee vakituisen työntekijäsi sijaisena ja sinulla olisi oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työntekijä.

Työnantajana saat sopia työntekijäsi kanssa lomautuksesta ainoastaan määräajaksi ja työnantajan toiminnan ja taloudellisen tilan perusteella.

Lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle

Sinun tulee aina ilmoittaa lomauttamisesta lomautettavalle työntekijällesi. Lomautusilmoitus tulee antaa henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa ilmoituksen kirjeellä tai sähköisesti. Lomautusilmoitus on annettava tiedoksi myös lomautettavien työntekijöiden edustajille. 

Sinun on annettava ilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Ilmoitusaika voi olla myös pidempi, joten tarkista oman alasi mahdollinen työehtosopimus.

Lomautusilmoituksessa on kerrottava

  • lomautuksen peruste,
  • lomautuksen alkamisajankohta ja
  • lomautuksen kesto tai arvio kestosta.

Jos kyseessä on määräaikainen lomautus, ilmoita kesto täsmällisesti.

Sinun on annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, jos työntekijäsi pyytää sitä.

Palvelut
Lue lisää
Aiheesta muualla

Päivitetty: