Ura ja työsuhde

Oletko valitsemassa ammattia? Pohditko ammattitaitosi täydentämistä tai uranvaihtoa? Oletko palaamassa töihin pidemmän tauon jälkeen tai päättämässä työsuhdetta tai uraasi? Työmarkkinatorilta löydät tietoa ja neuvoa kaikkiin näihin tilanteisiin.

Tästä osiosta löydät tietoa työuran eri vaiheista, työsopimuksesta ja osatyökykyisyydestä.

Jos olet työurasi alussa tai harkitset alan vaihtamista, tutustu myös Ammattitieto-osioon. Jos sinua kiinnostaa kansainvälinen ura, tutustu Kansainvälisyys-osioon.

 • Mikä ammatti sopii sinulle? Ammatinvalinta on merkittävä päätös, mutta se ei määritä koko loppuelämääsi. Näin ollen voidaankin puhua laajemmin urasuunnittelusta elämän eri vaiheissa, sillä ammattia voi joutua vaihtamaan useaan kertaan joko omasta halusta tai olosuhteiden pakottamana, kuten työllisyystilanteen tai oman terveydentilan muuttumisen myötä.

 • Työpaikan löytäminen voi tuntua vaikealta, jos sinulla ei ole vielä työkokemusta. Moni aloittaa uransa lyhyillä työsuhteilla, kuten kesätöillä, sijaisuuksilla tai harjoitteluilla.  

 • Työsuhde syntyy, kun sovit tulevan työnantajasi kanssa siitä, mitä työtä teet ja millaista korvausta saat tekemästäsi työstä.

 • Suomalaisessa työelämässä on erilaisia sääntöjä, joita työntekijän ja työnantajan täytyy noudattaa. Lainsäädäntö ja työehtosopimus määrittelevät esimerkiksi vähimmäispalkan, työajan, lomat, sairausajan palkan ja irtisanomisen ehdot.

 • Työntekijänä sinulla on oikeus työskennellä ilman syrjintää. Jos koet itse tai näet muita kohdeltavan epätasa-arvoisesti, kerro siitä työnantajallesi ja tarvittaessa yhdenvertaisuusasioita käsitteleville viranomaisille.

 • Työhyvinvointi on sitä, että voit tehdä työtä terveenä, turvallisesti ja tuottavasti. Hyvinvoivana työntekijänä koet työn tekemisen mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Työntekijänä vaikutat omaan ja työyhteisösi hyvinvointiin.

 • Työturvallisuus koostuu siitä, että fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolosuhteet ovat kunnossa.

 • Vamma tai sairaus ei yleensä vaikuta työn tekemiseen, työpaikan saamiseen tai alan valintaan. Joskus se voi kuitenkin heikentää mahdollisuuksiasi saada työtä tai säilyttää työpaikkasi. Kun valitset ammattia tai koulutusta, sinun täytyy kiinnostusten ja taipumusten lisäksi ottaa huomioon mahdolliset vammasi tai sairautesi aiheuttamat rajoitukset. 

 • Sovi vuorotteluvapaasta työnantajasi kanssa. Vuorotteluvapaa on vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää kestävä vapaa, jonka aikana sijaiseksesi palkataan työtön henkilö.

 • Työkyvyllä tarkoitetaan jokaisen yksilöllistä kykyä pärjätä työssä. Siihen vaikuttavat muun muassa fyysiset ja psyykkiset voimavarat, asenteet ja osaaminen. Erilaisista palveluista saat apua työkykysi kartoittamiseen.

 • Työsuhteen päättäminen voi olla sinulle ajankohtaista esimerkiksi silloin, kun kaipaat muutosta työhösi, etsit uusia haasteita tai olet muuttamassa toiselle paikkakunnalle. Irtisanoutuminen ja työsuhteen purkaminen ovat keinoja, joilla voit päättää työskentelyn nykyiselle työnantajallesi.

 • Eläkeiän lähestyessä voit tehdä oman näköisesi ratkaisun: voit jatkaa työskentelyä, jäädä osa-aikaeläkkeelle tai jäädä nauttimaan eläkepäivistä. Kerromme myös mitä tehdä, jos sinun tarvitsee jäädä työkyvyttömyys- tai työuraeläkkeelle tai jäät työttömäksi juuri eläkeiän kynnyksellä. Eläkkeeltä voit myös palata työelämään.

Oletko palaamassa työelämään?

Oletko palaamassa työelämään esimerkiksi vanhempainvapaan tai omaishoidon jälkeen? Työmarkkinatorilta löydät neuvoja ja palveluita työnhaun ja ammatinvaihdon tueksi. Lue lisää:

Olen palaamassa työelämään

Haluatko muutosta työelämääsi?

Kaipaatko muutosta urallesi? Kiinnostaako sinua uusi työtehtävä, ammatti tai opiskelu? Työmarkkinatorilta löydät tietoa opiskelualan ja ammatin valintaan liittyen. Lue lisää:

Haluan muutosta työelämääni

Oletko kiinnostunut itsesi työllistämisestä?

Työn tekemisen tavat muuttuvat ja avaavat sinulle uusia mahdollisuuksia työllistää itsesi. Perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden lisäksi voit työllistyä esimerkiksi kevytyrittäjänä tai freelancerina. Työmarkkinatorilta löydät tietoa monista erilaisista itsensä työllistämisen tavoista. Lue lisää:

Olen kiinnostunut itseni työllistämisestä

Oletko tulossa Suomeen töihin?

Työmarkkinatorilta löydät tietoa työn aloittamisesta ja työelämästä Suomessa. Lue lisää:

Olen tulossa Suomeen töihin

Oletko työurasi loppupuolella?

Kun lähestyt eläkeikää, saatat pohtia, jatkatko työelämässä vai jäätkö eläkkeelle. Työmarkkinatorilta löydät tietoa ratkaisusi tueksi. Lue lisää:

Olen työurani loppupuolella

Tarvitsetko apua työkyvyn tueksi?

Joskus voit olla tilanteessa, jossa mahdollisuutesi saada työtä tai säilyttää työpaikkasi on heikentynyt. Voit saada apua esimerkiksi työhönvalmennuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta. Lue lisää:

Tarvitsen apua työkyvyn tueksi

Oletko vastavalmistunut?

Työurani on alussa -sivulle on koottu tärkeää tietoa, joka auttaa sinua eteenpäin opintojen päättymisen jälkeen.

Lue lisää

Päivitetty: