Työntekijän vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa sovit työntekijäsi kanssa hänen pidemmästä vapaastaan. Työnantajana sitoudut palkkaamaan vapaata vastaavaksi ajaksi TE-palveluihin ilmoittautuneen työttömän työnhakijan.

Sovi vuorotteluvapaasta yhdessä työntekijäsi kanssa. Sinun tulee palkata vapaalle jäävän työntekijän tilalle työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei tarvitse olla samoja. Vuorotteluvapaalle jäävä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla. Työntekijän on syytä hyvissä ajoin ennen vuorottelusopimuksen tekemistä selvittää työttömyyskassan tai Kelan kanssa, riittääkö hänen työhistoriansa vuorotteluvapaalle jäämiseen.

Vuorotteluvapaa lakkautetaan

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen vuorotteluvapaalain kumoamisesta, jonka seurauksena vuorottelukorvauksen maksaminen loppuu. Vuorotteluvapaan voi aloittaa 31.7.2024 mennessä.

Lue lisää

Vuorotteluvapaa hyödyttää sekä sinua työnantajana, työntekijääsi että sijaiseksi tulevaa työtöntä työnhakijaa, sillä

  • vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän jaksaminen paranee,
  • työtön työnhakija saa mahdollisuuden kerryttää työkokemusta määräaikaisesta työstä ja
  • työnantajana voit saada uutta osaamista työyhteisöön.

Vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän yläikäraja on hänen vanhuuseläkkeensä alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja ei kuitenkaan koske ennen vuotta 1957 syntyneitä. 

Vuorotteluvapaa kestää vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää.

Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta ja hänen tulee olla ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Tähän ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolojakso. Työhistorian selvittää vuorottelukorvauksen maksaja, eli työttömyyskassa tai Kela.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-palveluissa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka

  • on ollut työttömänä työnhakijana TE-palveluissa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
  • on alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
  • on vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
Palvelut
Aiheesta muualla

Päivitetty: