Yhteiskunnallinen yrittäjyys

Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa liiketoimintaa, kuten muutkin yritykset, mutta sen ensisijainen päämäärä on edistää jotakin yhteiskunnallista tavoitetta.

Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman osan voitostaan tai ylijäämästään siihen, että tavoite olisi mahdollista saavuttaa. Yritysmuoto voi olla osakeyhtiö, osuuskunta tai liiketoimintaa harjoittava säätiö tai yhdistys. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus tarjoaa neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville tai siitä kiinnostuneille yrittäjille ja yhteisöille.

Aiheesta muualla

Päivitetty: