Saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Työmarkkinatori.fi–verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa KEHA-keskus ja työ- ja elinkeinoministeriö. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä palautelomakkeellamme.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

 • Verkkopalvelussa on kuvia, joilla ei ole asianmukaista tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)
 • Joissakin videoissa ei ole kuvailutulkkausta tai muuta vaihtoehtoista esitystapaa. (WCAG 1.2.3, 1.2.5)
 • Sisällön lukemisjärjestys ja kohdistimen (fokuksen) etenemisjärjestys ovat paikoitellen epäjohdonmukaisia. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • Tietyt käyttöliittymäkomponentit eivät ole näppäimistöllä saavutettavissa. (WCAG 2.1.1)
 • Joissakin verkkopalvelun osissa sivuotsikko ei päivity kuvaamaan sivun pääsisältöä. (WCAG 2.4.2)
 • Verkkopalvelussa on epätäsmällisiä ja toistuvia linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
 • Verkkopalvelussa on joitakin sisältötekstejä, joiden kieltä ei ole asianmukaisesti merkitty. (WCAG 3.1.2)
 • Käyttäjän kohdistin siirtyy odottamattomasti tietyissä käyttöliittymäkomponenteissa. (WCAG 3.2.1)
 • Tiettyjen käyttöliittymäkomponenttien nimet, roolit ja toiminnallisuudet eivät ole ohjelmallisesti täysin ymmärrettäviä ja osittain englanninkielisiä. Myöskään tiettyjä visuaalisia ryhmittelyjä tulkita apuvälineteknologioiden välityksellä. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Teknisessä toteutuksessa on virheitä, jotka voivat vaikuttaa myös apuvälineteknologioiden toimintaan. (WCAG 4.1.1)
 • Apuvälineteknologioiden välityksellä ei ilmoiteta kaikista näkymässä tapahtuvista muutoksista, kuten virheilmoituksista. (WCAG 4.1.3)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan lokakuuhun 2022 mennessä.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. 

Verkkopalvelu on julkaistu 3.9.2019 (kokeiluversio) ja 29.4.2022 (varsinainen tuotantoversio).

Tämä seloste on laadittu 27.4.2022.

Selostetta on päivitetty viimeksi 29.4.2022.

Päivitetty: