Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.työmarkkinatori.fi-verkkopalvelua ja se on laadittu 2.5.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. 

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. 

Verkkopalvelun saavutettavuus 

Tämä verkkopalvelu on julkaistu 2.5.2022 ja se täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on vielä joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. Puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden 2024 aikana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.  

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tmt.verkkopalvelut@keha-keskus.fi

Saavutettavuuden valvonta 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
 • Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
 • www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
 • saavutettavuus(at)avi.fi 
 • Puhelinvaihde: 0295 016 000 

Tarkemmat tiedot saavutettavuudesta 

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.   

Seuraavat Työmarkkinatorin sisällöt ja toiminnot eivät ole saavutettavia.

 • Verkkopalvelussa on kuvia, joilla ei ole asianmukaista tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1) 
 • Joissakin videoissa ei ole kuvailutulkkausta tai muuta vaihtoehtoista esitystapaa. (WCAG 1.2.3, 1.2.5) 
 • Sisällön lukemisjärjestys ja kohdistimen (fokuksen) etenemisjärjestys ovat paikoitellen epäjohdonmukaisia. (WCAG 1.3.2, 2.4.3) 
 • Tietyt käyttöliittymäkomponentit eivät ole näppäimistöllä saavutettavissa. (WCAG 2.1.1) 
 • Joissakin verkkopalvelun osissa sivuotsikko ei päivity kuvaamaan sivun pääsisältöä. (WCAG 2.4.2)  
 • Verkkopalvelussa on epätäsmällisiä ja toistuvia linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4) 
 • Verkkopalvelussa on joitakin sisältötekstejä, joiden kieltä ei ole asianmukaisesti merkitty. (WCAG 3.1.2) 
 • Käyttäjän kohdistin siirtyy odottamattomasti tietyissä käyttöliittymäkomponenteissa. (WCAG 3.2.1) 
 • Tiettyjen käyttöliittymäkomponenttien nimet, roolit ja toiminnallisuudet eivät ole ohjelmallisesti täysin ymmärrettäviä ja osittain englanninkielisiä. Myöskään tiettyjä visuaalisia ryhmittelyjä tulkita apuvälineteknologioiden välityksellä. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) 
 • Teknisessä toteutuksessa on virheitä, jotka voivat vaikuttaa myös apuvälineteknologioiden toimintaan. (WCAG 4.1.1)  
 • Apuvälineteknologioiden välityksellä ei ilmoiteta kaikista näkymässä tapahtuvista muutoksista, kuten virheilmoituksista. (WCAG 4.1.3) 

Työmarkkinatorilta löytyy lisäksi sisältöjä ja toimintoja, jotka eivät kuulu lainsäädännön piiriin, kuten

 • käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia,
 • karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön (esimerkiksi sää- tai maastokarttoja),
 • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esimerkiksi doc-, pdf- ja odt-muotoisia tiedostoja), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018,
 • verkkosisältöjä, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019,
 • suoria video- tai äänilähetyksiä, joita ei tallenneta säilytettäväksi tai uudelleen julkaistavaksi sekä
 • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Työpaikkarajapintojen ohjesisällöt Kehittäjille-osiossa ovat toistaiseksi PDF-muodossa, eivätkä saavutettavia. Sisällöt tuotetaan saavutettavassa muodossa kevään 2023 aikana. Sisältö on teknistä ja sen kohderyhmä on muuta sisältöä rajatumpi. 

Aiheesta muualla

Päivitetty: