Ammatinvalinta ja urasuunnittelu

Mikä ammatti sopii sinulle? Ammatinvalinta on merkittävä päätös, mutta se ei määritä koko loppuelämääsi. Näin ollen voidaankin puhua laajemmin urasuunnittelusta elämän eri vaiheissa, sillä ammattia voi joutua vaihtamaan useaan kertaan joko omasta halusta tai olosuhteiden pakottamana, kuten työllisyystilanteen tai oman terveydentilan muuttumisen myötä.

Urasuunnittelun lähtökohtana on selvittää, mistä olet kiinnostunut. Sinun kannattaa pohtia, mitä toiveita sinulla on työhön liittyen ja miten arvosi vaikuttavat ammatinvalintaan. Lisäksi on olennaista tunnistaa sekä omat vahvuudet että rajoitukset. Sen jälkeen kannattaa lähteä hankkimaan tietoa eri ammateista, jotta löytäisit sinulle sopivimpia vaihtoehtoja. Ota selvää, mitä koulutusta sinua kiinnostaviin tehtäviin pääseminen vaatii. Kannattaa tutustua myös alan ja ammatin tulevaisuuden näkymiin.

Näihin pohdintoihin saat apua ammatinvalinnan ja uraohjauksen psykologipalvelusta. Voit myös osallistua uravalmennukseen, jossa pohdit urapolkuasi yhdessä valmentajan ja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Jos haluat ammattilaisen apua ja näkemyksiä koulutukseen liittyvien pohdintojesi tueksi, ota yhteyttä TE-palveluiden koulutusneuvontaan. Alle 30-vuotiaat saavat maksutonta apua ja tukea Ohjaamoista esimerkiksi opiskeluun, työllistymiseen ja asumiseen liittyen.

Palvelut
Aiheesta muualla

Miten löydän sopivan ammatin?

Erilaisia ammatteja on lukuisia, ja sopivan ammatin tai työtehtävän löytäminen voi tuntua hankalalta. Voit katsoa pohdintojesi tueksi seuraavat lyhyet videot.

Videoiden katsomisen jälkeen voit tutustua erilaisiin urasuunnittelun työkaluihin ja tietoa tarjoaviin verkkosivuihin.

Työmarkkinatorin Ammattitieto-osio

Työmarkkinatorin Ammattitieto-osiossa voit tutustua eri aloihin ja ammatteihin. Ammattikuvaukset sisältävät tietoa ammatin osaamisvaatimuksista, palkasta ja ammattiin vaadittavasta koulutuksesta. Voit saada vinkkejä oman uravalintasi tueksi eri ammateissa työskentelevien haastatteluista.

Työmarkkinatorin uratarinat

Työmarkkinatorin Ajankohtaista-osiosta löytyvistä uratarinoista voit lukea, millaisia urapolkuja eri ihmisillä on ja millaisia kokemuksia heille on kertynyt työuransa aikana.

AVO-ammatinvalintaohjelma

AVO-ammatinvalintaohjelman avulla voit pohtia omia kiinnostuksenkohteitasi ja toiveitasi työn sisällöstä. Lopuksi ohjelma tarjoaa vastaustesi perusteella ehdotuksia soveltuvista ammateista.

Töissä.fi

Töissä.fi-sivustolta löydät tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät. Lisäksi voit lukea valmistuneiden kertomuksia erilaisista työtehtävistä.

Työvoimabarometri

Työvoimabarometrin avulla voit tutkia, millaiset työllistymismahdollisuudet valitsemallasi alalla on eri alueilla. Löydät työvoimabarometrista tietoa 200 eri ammatin työllisyystilanteesta ja kehitysnäkymistä.

Osaamistarvekompassi

Osaamistarvekompassi sisältää tietoa siitä, millaista osaamista yhteiskunnassamme tarvitaan ja mitä muutoksia osaamistarpeissa on havaittavissa. Osaamistarvekompassi sisältää myös tietoa ammattialoista.

Kykyviisari

Kykyviisarilla voit kartoittaa työ- ja toimintakykyäsi ja selvittää omia vahvuuksiasi sekä mahdollisia kehittämisen kohteitasi.

Ammattiin kouluttautuminen

Kun olet löytänyt kiinnostavan ammatin, selvitä, tarvitsetko koulutusta. Vaihtoehtoja on paljon, sillä sinun on mahdollista hankkia osaamista ja kehittää ammattitaitoasi monenlaisissa oppilaitoksissa sekä monilla eri tavoilla, kuten lähi- tai etäopetuksessa.

Lue lisää

Opintopolku

Opintopolku on valtakunnallinen koulutustietopalvelu, joka sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voit löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

Kiinnostaako yrittäjyys? 

Voit toimia myös yrittäjänä. Selvitä, mitä yrittäjäksi ryhtyminen edellyttää ja sopisiko yrittäjyys juuri sinulle. Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, voit osallistua yrittäjyyskoulutukseen tai uravalmennukseen.

Lue lisää
Aiheesta muualla

Päivitetty: