Alle 25-vuotiaan työttömyysturva

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammattikoulutusta? Sinua koskevat osittain muista työnhakijoista poikkeavat ehdot työttömyysturvaan liittyen. Tilanteesi muuttuu, kun hankit ammatillisen koulutuksen tai osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Työttömyysturva ja työmarkkinatuki alle 18-vuotiaille

Jos olet alle 18-vuotias, etkä ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, ei sinulla yleensä ole oikeutta työttömyyden perusteella maksettavaan työmarkkinatukeen.

Jos olet 17-vuotias työnhakija, voit saada  

 • työttömyysturvaa eli peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, jos olet suorittanut oppivelvollisuutesi eli hankkinut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon tai
 • työmarkkinatukea työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta, jos olet suorittanut oppivelvollisuutesi ylioppilastutkinnolla, vaikka sinulla ei olisi lukion jälkeistä ammatillista koulutusta.

Oikeus työttömyysturvaan voi olla myös alle 18-vuotiaalla, joka on keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen oppivelvollisuuslaissa mainitun painavan syyn vuoksi. Niitä ovat esimerkiksi pitkäaikainen sairaus, vanhempainvapaa tai ulkomailla olo.

Alle 25-vuotiailla on velvollisuus hakea koulutukseen   

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta? Jotta saisit työttömyysturvaa, sinun pitää hakea keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen, joiden opiskelijaksi ottamisen edellytykset täytät.

 • Koulutuksen ei tarvitse kuulua perusopetuksen jälkeiseen yhteishakuun. Voit hakea myös yliopistoon tai ammattikorkeakouluun.   
 • Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös opiskelupaikkoja nuorille tarkoitetuista lukioista, joiden opetuksen laajuus on vähintään 150 opintopistettä.
 • Jos olet kevään abiturientti, sinun täytyy hakea abikeväänä koulutukseen, joka alkaa syksyllä ja antaa ammatillisia valmiuksia. Sinun pitää hakea koulutukseen myös, jos aiot suorittaa ase- tai siviilipalveluksen heti lukion jälkeen.
 • Jos saat kutsun pääsykokeisiin, sinun on osallistuttava niihin sekä muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin.   
 • Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.   

Jos esimerkiksi terveydentilaasi tai kielitaitoosi liittyvät syyt estävät sinua hakemasta koulutukseen, keskustele asiasta TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa. Voitte sopia hakuvelvollisuuden täyttämisestä myös jollain muulla tavalla.

Työttömyysturvan saamisen edellytykset  

Jos olet syyslukukauden alussa eli 1.9. edelleen työtön työnhakija, TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija tiedustelee sinulta, mihin koulutuksiin olet hakenut.

Menetät oikeutesi työttömyysturvaan syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen toistaiseksi, jos 

 • olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta vähintään kahteen koulutukseen, 
 • aiheutat sen, ettei sinua valita koulutukseen tai 
 • ilman pätevää syytä kieltäydyt koulutuksesta tai et aloita koulutusta.

Jos keskeytät opinnot ilman pätevää syytä, menetät oikeuden työttömyysturvaan keskeyttämispäivästä alkaen.    

Työttömyysturvan saaminen ei edellytä, että haet syksyllä keväällä alkavaan koulutukseen. Jos kuitenkin haet koulutukseen syksyllä ja saat opiskelupaikan, mutta ilman pätevää syytä jätät aloittamatta koulutuksessa keväällä, menetät oikeuden työttömyysturvaan toistaiseksi.   

Oikeutesi työttömyysturvaan palautuu, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy.

 • Olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.
 • Olet ollut yhteensä vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä eli työskennellyt vähintään 18 h/vko, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä.   
 • Täytät 25 vuotta.

Kela voi määrätä sinulle työmarkkinatuen odotusajan, jota ennen et saa työmarkkinatukea. Odotusajan kesto on enintään 21 viikkoa. Odotusajan ratkaisee Kela.

Työllistymistä edistävät palvelut 

Jos et voi saada työttömyysturvaa, koska et hakeutunut koulutukseen tai keskeytit koulutuksen, voit kuitenkin saada työttömyysturvaa siltä ajalta, kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun. 

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, työnhakuvalmennus, uravalmennus, työkokeilu ja työvoimakoulutus.

Palvelut
Aiheesta muualla

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Päivitetty: