Irtisanominen ja työsuhteen purkaminen työnantajana

Voit irtisanoa vakituisen työntekijäsi vain perustellun syyn vuoksi. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän irtisanominen on mahdollista vain, jos siitä on sovittu erikseen. Jos työntekijäsi on rikkonut velvollisuuksiaan erittäin vakavasti, voit purkaa työsuhteen. Irtisanomisen jälkeen sinulla on myös velvollisuuksia työn tarjoamiseen ja työntekijän takaisin ottamiseen liittyen.

Vakituisen työntekijän irtisanominen

Jos irtisanot vakituisessa työsuhteessa olevan työntekijäsi, sinulla tulee olla perusteltu syy irtisanomiselle. Muista myös, että irtisanotun työsuhde ei lopu välittömästi, vaan irtisanomisajan jälkeen. Työntekijäsi työsuhteen pituus vaikuttaa irtisanomisajan kestoon. Sinun on kuultava työntekijää ennen kuin päätät työsuhteen.

Työntekijäsi voi sen sijaan irtisanoutua vakituisesta työsuhteesta ilman syytä, mutta hän on velvollinen noudattamaan irtisanomisaikaa.

Sinulla voi olla syy irtisanomiseen, jos

  • työntekijäsi rikkoo työsuhteenne velvollisuuksia,
  • työntekijäsi edellytykset tehdä työtä muuttuvat olennaisesti, eikä hän voi tehdä enää työtään tai
  • tarjoamasi työtehtävät vähenevät pysyvästi, eikä sinulla ole mahdollista tarjota toista työtehtävää, johon työntekijäsi voisi siirtyä tai kouluttautua. 

Tutustu tarkasti irtisanomisen hyväksyttyihin ja kiellettyihin perusteisiin Työsuojelun verkkosivuilta.

Aiheesta muualla

Määräaikaisen työsuhteen päättyminen

Määräaikainen työsuhde päättyy työsopimuksessa ennalta sovittuna ajankohtana tai kun työntekijäsi on saanut tehtyä työsopimuksessa sovitut työt. Sinun on mahdollista irtisanoa määräaikainen työntekijäsi kesken työsuhteen vain, jos olette erikseen sopineet siitä joko työsopimuksessa tai työsuhteen aikana. 

Jos solmit työntekijäsi kanssa määräaikaisen työsopimuksen yli viideksi vuodeksi, työsuhdetta koskevat vakituisen työsuhteen irtisanomisen käytännöt. 

Työsuhteen purkaminen

Työsuhteen purkamisessa työsuhde loppuu välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Työnantajana voit purkaa työsuhteen vain, jos työntekijäsi on rikkonut velvollisuuksiaan erittäin vakavasti. Myös työntekijäsi voi purkaa työsuhteen, jos olet rikkonut vakavasti velvollisuuksiasi työantajana.

Koeajan aikana sekä sinulla työnantajana että työntekijälläsi on mahdollisuus purkaa työsuhde ilman erillistä syytä. 

Työsuojelun verkkosivuilta löydät tarkat ohjeet työsopimuksen purkamiseen ja sen mahdollisiin syihin.

Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus

Kun irtisanot työntekijäsi, sinulla on velvollisuus tarjota hänelle työtä, ensisijaisesti hänen nykyisiä tehtäviään vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä.

Sinun on järjestettävä työntekijälle uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jonka järjestäminen ja rahoittaminen on sinulle ja jonka suorittaminen on työntekijälle kohtuullista.

Jos käytät henkilöstöasioissa määräysvaltaa myös jossakin toisessa organisaatiossa, sinun on selvitettävä, voiko työn tarjoamis- tai koulutusvelvollisuuden täyttää näissä muissa organisaatioissa. Irtisanotulta ei tämän velvollisuuden osalta edellytetä työnhakijana oloa, eikä hänen statustaan tule tarkistaa TE-palveluista. Tämän velvollisuuden täyttäminen ei poista myöhempää takaisinottovelvollisuutta.   

Muistathan, että silloin, kun tarvitset lisää työntekijöitä osa-aikatyöntekijöille sopiviin tehtäviin, sinun tulee tarjota työtä ensin osa-aikaisille työntekijöillesi.

Takaisinottovelvollisuus

Jos palkkaat neljän kuukauden sisällä tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen henkilöiden työsuhteiden päättymisen jälkeen uutta henkilökuntaa, sinulla on velvollisuus tarjota työtä ensin samoista tai samankaltaisista tehtävistä irtisanotuille työntekijöille.

Jos irtisanotun työsuhde on kestänyt 12 vuotta, takaisinottoaika on kuusi kuukautta. Kunnan viranhaltijoiden osalta takaisinottovelvollisuuden pituus on yhdeksän kuukautta. Valtion virkamiesten takaisinottovelvollisuuden pituus on 12 kuukautta ja työntekijöiden yhdeksän kuukautta. Työehtosopimuksissa tai muutosneuvotteluissa on voitu sopia myös pidemmistä takaisinottoajoista. Takaisinottovelvollisuus ei koske lomautettuja.

Jos organisaatiossasi on avoinna työpaikka, joka olisi soveltuva takaisinottovelvollisuuden piirissä olevalle työntekijälle, voit tarkistaa suojatulla sähköpostilla, onko työntekijä työnhakijana TE-palveluissa, ellei muutosneuvottelujen aikana ole toisin sovittu. TE-toimisto tai kuntakokeilu tekee merkinnän kyselystä tietojärjestelmäänsä. Mikäli henkilö on tarkistushetkellä työnhakijana, tulee sinun tarjota työtä hänelle. Sinä olet vastuussa työntekijän yhteystietojen säilyttämisestä, työn tarjoamisesta sekä siitä, että kyseessä on aito työvoiman tarve.

Edellä kuvatut velvollisuudet koskevat myös työnantajaa, joka on irtisanonut työntekijöitä saneerausmenettelyn seurauksena.

Palvelut
Aiheesta muualla

Päivitetty: