Työntekijän eläköityminen

Kun työntekijäsi jää eläkkeelle, työsuhteenne päättyy. Lue, mitä sinun on työnantajana hyvä muistaa ennen työntekijän eläkkeelle jäämistä.

Työntekijä jää vanhuuseläkkeelle 

Kun työntekijäsi ilmoittaa jäävänsä vanhuuseläkkeelle, sopikaa yhdessä, mikä on hänen viimeinen työpäivänsä. Muistakaa myös päättää työsuhde. Työsuhde kannattaa päättää kuukauden viimeiseen päivään, koska eläkkeen maksu alkaa aina kuukauden alusta.  

Muistuta työntekijääsi, että hänen pitää hakea eläkettä hyvissä ajoin, noin kuukautta ennen viimeistä työpäivää. Ilmoita työsuhteen päättymisestä ja loppupalkan maksamisesta Verohallinnon tulorekisteriin hyvissä ajoin. 

Työntekijäsi voi siirtyä myös muulle kuin vanhuuseläkkeelle, esimerkiksi osittaiselle vanhuuseläkkeelle tai työuraeläkkeelle. Näihin liittyvissä kysymyksissä sinun kannattaa olla yhteydessä työnantajan eläkevakuutusyhtiöön. 

Aiheesta muualla

Kannusta työuran jatkamiseen  

Jos työntekijäsi työkyky muuttuu, ei eläkkeelle jääminen ole ainoa vaihtoehto. Työntekijäsi alentunut työkyky voi estää häntä tekemästä nykyistä työtään, mutta hänellä voi olla mahdollisuus tehdä muuta työtä tai jatkaa nykyistä työtään osa-aikaisesti.

Voit auttaa työntekijääsi jatkamaan työelämässä monella tavalla. Voit esimerkiksi

  • järjestellä työtehtäviä uudelleen,
  • keventää työtehtäviä,
  • tarjota ammatillista kuntoutusta tai
  • jatkaa työsuhdetta eri eläkemuotojen, kuten osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen avulla.
Palvelut
Lue lisää

Päivitetty: