Muutosturva työnantajan näkökulmasta

Jos sinun on irtisanottava työntekijöitä tuotannollisista ja taloudellisista syistä, tutustu muutosturvaan. Muutosturva auttaa sekä työnantajaa että irtisanottavaa työntekijää.

Muutosturvan tavoite on auttaa irtisanottua työntekijää ja tehdä muutostilanteesta helpompi sinulle työnantajana.

Muutosturvan toimintamalliin sisältyy 

  • tehostunutta tiedottamista, 
  • työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä henkilöstön kanssa,
  • työllistymissuunnitelman laatiminen irtisanotulle TE-palveluissa,
  • irtisanotun palkallinen vapaa, jotta hän voi etsiä uutta työtä,
  • koulutusten järjestäminen tai muiden tahojen järjestämien opintojen kustannuksiin osallistuminen niin, että irtisanottu voi kouluttautua irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa sekä
  • työterveyshuollon tarjoaminen irtisanotulle kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä alkaen.

TE-toimisto tarjoaa sinulle muutosturvapalveluja myös työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvilla alueilla. TE-toimistoissa työskentelee nimettyjä muutosturva-asiantuntijoita, jotka vastaavat TE-palveluista muutosturvatilanteissa. Sen lisäksi TE-toimisto vastaa työllistymissuunnitelman laatimisesta kuntakokeiluun kuuluville työnhakijoille silloin, kun muutosturvan piiriin kuuluva työnhakija ei ole vielä siirtynyt kuntakokeilun asiakkaaksi.

Muutosturvaan sisältyy velvollisuuksia, jotka koskevat sinua työnantajana. Velvollisuudet riippuvat alaistesi lukumäärästä sekä siitä, montako henkilöä olet irtisanomassa.

Laajennettu muutosturva 55 vuotta täyttäneille

Laajennettu muutosturva on tarkoitettu 55 vuotta täyttäneille työntekijöille. Palvelun tarkoituksena on edistää näiden työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa.

Työnantajalla on työsopimuslain mukainen velvollisuus tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan. Velvollisuus koskettaa kaikkia työnantajia.
Työnantajan muut velvollisuudet muutostilanteessa pysyvät ennallaan.

55 vuotta täyttäneiden laajennettu muutosturva — mikä muuttuu työnantajan kannalta?
Palvelut

Tee henkilöstön kanssa työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Jos aiot irtisanoa vähintään kymmenen työntekijää, sinun on valmisteltava työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma yhdessä henkilöstösi kanssa. Se pitää valmistella, kun yhteistoimintamenettely alkaa. 

Toimintasuunnitelmasta pitää käydä ilmi 

  • muutosneuvottelujen suunniteltu aikataulu,
  • muutosneuvotteluissa noudatettavat menettelytavat, 
  • suunnitelmat irtisanomisaikana noudatettaville toimintaperiaatteille, kun käytetään TE-palveluiden palveluita sekä
  • toimintaperiaatteet, jotka edistävät työntekijöiden työnhakua ja koulutusta.

Ilmoita TE-toimistoon irtisanottujen työsuhteen päättymisestä. Kerro irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit, työtehtävät ja työsuhteiden päättymisajankohdat. Kerro työntekijöille, että heillä on oikeus työllistymissuunnitelmaan.

Voit tehdä ilmoituksen lomakkeella "Työnantajan ilmoitus". Kirjaudu Suomi.fi-tunnistuksen avulla Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palveluun, valitse etusivulta "Yhteydenotot ja asiakirjat" ja lähetä täytetty lomake.

Jos irtisanottavia työntekijöitä on alle kymmenen, sinun on kerrottava muutosneuvottelussa, miten työntekijäsi voivat hakeutua muuhun työhön, koulutukseen tai TE-palveluihin heidän irtisanomisaikanaan.

Tarjoa irtisanotuille valmennusta tai koulutusta

Jos työllistät säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, sinun on tarjottava irtisanotuille mahdollisuus osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Tämä koskee työntekijöitä, jotka ovat olleet palveluksessasi yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Voit tarjota mahdollisuutta joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa. 

Sinun tulee kustantaa tarjoamasi valmennus tai koulutus. Voit myös sopia työntekijän kanssa, että maksat työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen.

Koulutuksen tai valmennuksen järjestämistä koskevat periaatteet kirjataan työyhteisön kehittämissuunnitelmaan, jota tulee päivittää muutosneuvottelujen jälkeen.

Jos et noudata velvollisuutta valmennuksen tai koulutuksen tarjoamisesta, sinun täytyy maksaa työntekijällesi valmennuksen tai koulutuksen arvoa vastaava summa.

Järjestä irtisanotulle työterveyshuolto

Jos palveluksessasi työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja irtisanotun työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta, sinulla on työnantajana velvollisuus järjestää työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Saat tältä ajalta sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

Apua lomautus- ja irtisanomistilanteisiin chatbotilta

Onko yritykselläsi edessä muutos, joka voi johtaa henkilöstön vähentämiseen tai lomauttamiseen? Työmarkkinatorin botti Tarmo neuvoo sinua aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. 

Palvelut
Lue lisää
Aiheesta muualla

Päivitetty: