Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Alalla noudatettava työehtosopimus ja työntekijän henkilökohtainen työsopimus rajoittavat työnantajan yksipuolista oikeutta eli työnjohto-oikeutta.

Työnantajana sinun on kuitenkin noudatettava seuraavia periaatteita.

  • Työnjohto-oikeus koskee vain työaikaa.
  • Lain tai hyvän tavan vastaiset määräykset ovat kiellettyjä.
  • Työntekijän fyysiset ja ammatilliset edellytykset suoriutua annetusta tehtävästä on huomioitava,
  • Työntekijän asemaan olennaisesti vaikuttavissa muutoksissa on käytävä yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut.
  • Työntekijän yksityisyyden suojaa ei saa loukata.

Lisäksi työsopimuksessa on voitu sopia asioita, jotka rajoittavat työnjohto-oikeutta. Esimerkiksi jos työaikaa tai työtehtäviä ei ole kirjattu työsopimukseen, sinun pitää antaa sinulle kirjallinen selvitys työntekijälle viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päätyttyä.

Muista, että työnantajana et voi yleensä yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessa kuvattuja työehtoja vaan niistä pitää sopia uudelleen työntekijän kanssa.

Työsuojeluhallinnon verkkosivuilla on lueteltu tarkasti laissa säädetyt työnantajan velvollisuudet.

Aiheesta muualla
Lue lisää

Päivitetty: