Yrittäjyyskoulutus ja uravalmennus

Kun harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet perustanut yrityksen, voit osallistua yrittäjäkoulutukseen tai uravalmennukseen.

Yrittäjäkoulutukset tarjoavat sinulle tietoa yrittämisen arjesta ja auttavat liiketoiminnan suunnittelussa. Uravalmennuksessa voit selkeyttää ajatuksiasi yrittäjyydestä uravaihtoehtona. Voit suorittaa erilaisia yrittäjäkoulutuksia ja yrittäjyyskursseja omaehtoisina opintoina sekä käynnistää yritystoiminnan samalla, kun osallistut yrittäjäkoulutukseen.

Lyhytkestoisessa yrittäjäkoulutuksessa, joka järjestetään työvoimakoulutuksena, voit kehittää yritysideaasi ja saat tukea liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.

Yrityksen perustamiskoulutuksessa voit syventää tietojasi esimerkiksi markkinoinnista ja yrittämisen riskeistä. Voit myös perehtyä laajemmin yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä kehittää yritysideaasi ja liiketoimintasuunnitelmaasi. 

Työvoimakoulutuksena järjestetään myös koulutusta, jonka tarkoitus on yrittäjän ammattitutkinnon tai sen osan suorittaminen.

Päivitetty: