Työpaikkailmoitusten rajapinnat

Työmarkkinatori-palvelualustalla on kaksi työpaikkailmoituksiin liittyvää ohjelmallista rajapintaa (API), joiden kautta Työmarkkinatorin ulkopuoliset toimijat voivat

 • luoda ja hallinnoida omia työpaikkailmoituksiaan Työmarkkinatorilla = tuontirajapinta ja
 • hakea työpaikkailmoituksia omiin verkkopalveluihinsa = noutorajapinta.

Kummankin rajapinnan käyttöoikeus on sidottu rajapinnan käyttäjän Y-tunnukseen. Tuontirajapinnan käyttäjän ei tarvitse olla työpaikan varsinainen ilmoittaja, vaan se voi yhtä hyvin olla rekrytoivan organisaation työpaikkailmoitusten julkaisuja hoitava rekrytointi- tai it-palveluyritys.

Rajapintojen käyttöönoton vaiheet

 1. Kumman tahansa rajapinnan käyttöönsä ottava organisaatio toimittaa tarvittavat tiedot KEHA-keskukselle käyttöönottoilmoitus-lomakkeella. Samalla lomakkeella sitoudutaan myös näiden käyttöehtojen noudattamiseen.
 2. KEHA-keskus tarkistaa organisaation oikeuden ja soveltuvuuden rajapinnan käyttöön.
 3. Tarkistuksen jälkeen KEHA-keskus toimittaa käyttäjätunnukset ko. organisaatiolle.
 4. Rajapintojen käyttöönotto on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa KEHA-keskus toimittaa tunnukset aina Työmarkkinatorin testiympäristöön ja tekee tarvittavat yhteysavaukset sinne. 

  Toinen vaihe koskee tuotantoympäristön käyttöönottoa:

  Noutorajapinta: Kun käyttäjä on testannut rajapinnan ja on valmis siirtymään tuotantoon, hän ilmoittaa siitä KEHA-keskukselle. KEHA-keskus toimittaa sen jälkeen tunnukset tuotantokäyttöä varten.
  Tuontirajapinta: Kun käyttäjä on testannut rajapinnan ja on valmis siirtymään tuotantoon, hänen tulee ilmoittaa siitä KEHA-keskukselle ja lähettää vielä KEHA-keskuksen antamat testitapaukset tuontirajapinnan kautta. KEHA-keskus varmistaa testauksen laadun ja toimittaa sen jälkeen tunnukset tuotantokäyttöä varten.

  Kaikki rajapintoja koskevat yhteydenotot pyydämme lähettämään osoitteeseen tmt-rajapinnat.keha@ely-keskus.fi.

Päivitetty: