Yhteistyökumppanuus Työmarkkinatorilla

Työmarkkinatorin tavoitteena on tulevaisuuden työelämäpalvelujen toteuttaminen tuomalla yhteen oikeat palvelut, oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan ja oikean toimijan kautta. Toisin sanoen käyttäjät löytävät tilanteeseensa sopivat palvelut riippumatta siitä, kuka palvelun tarjoaa. Keskeinen tavoite on edistää osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista työmarkkinoilla.

Miksi liittyä Työmarkkinatorin yhteistyökumppaniksi? 

 • Pääset osaksi ainulaatuista työelämän yhteistyökumppaniverkostoa, joka tuo yhteen työelämätoimijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta 
 • Liityttyäsi yhteistyökumppaniverkostoon voit tuoda työelämään ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelusi Työmarkkinatorille käyttäjien löydettäväksi. 
 • Saat näkyvyyttä palveluillesi ja tavoitat oikean kohderyhmän Työmarkkinatorin kautta. Palvelut näkyvät käyttäjille tietosisältöjen yhteyksissä sekä jatkossa käyttäjille räätälöidyissä palveluehdotuksissa. 
 • Myöhemmin Työmarkkinatori tarjoaa työelämään liittyvää tilastotietoa ja muuta dataa, jota voi hyödyntää esimerkiksi uusien palveluiden kehittämisessä. 
 • Yhteistyökumppaniverkostoon liittyminen sekä palveluiden tuominen on sinulle maksutonta. 

Mitä yhteistyökumppanuus käytännössä tarkoittaa? 

 • Liityttyäsi yhteistyökumppaniksi voit tuoda omat työelämän ja osaamisen kehittämisen palvelusi Työmarkkinatorille. Asiakas löytää ne tietosisältöjen yhteydestä ja räätälöidyistä palveluehdotuksista. 
 • Voit ohjata asiakkaasi hyödyntämään Työmarkkinatoria.  
 • Voit antaa palautetta ja osallistua yhteiskehittämiseen 

Ketkä voivat liittyä yhteistyökumppaneiksi?

Työmarkkinatorin yhteistyökumppaneiksi ovat tervetulleita kaikki työelämän, yrittäjyyden ja osaamisen kehittämisen palveluja tarjoavat toimijat. 

Hyödyt yhteistyöstä, jos olet esimerkiksi:

 • Rekrytointi- ja työnvälitysalan toimija 
 • Valmennus- ja koulutustoimija, jonka palveluiden avulla yksityishenkilö tai työyhteisö voi lisätä osaamistaan ja siten parantaa työllistymismahdollisuuksiaan, työmarkkina-arvoaan tai yrityksen kilpailukykyä 
 • Muita työelämään liittyviä palveluja tarjoava toimija 

Työmarkkinatorille rakentuu yhteistyökumppaniverkosto, joka koostuu yksityisistä, julkisista ja kolmannen sektorin toimijoista. Näitä toimijoita yhdistää halu tuoda työelämään, yrittäjyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluja ja tietosisältöjä helposti asiakkaiden löydettäväksi ja hyödynnettäväksi. 

Työmarkkinatorin kehitystyö 

Kehitämme Työmarkkinatoria yhteistyössä - olet lämpimästi tervetullut kehittämään palvelua ja yhteistyökumppaniverkostoa. Yhteiskehittämiseen osallistuminen ei velvoita sinua mihinkään, mutta pääset vaikuttamaan siihen, millaiseksi yhteinen yhteistyökumppaniverkostomme muodostuu 

Työmarkkinatori on osa työ- ja elinkeinoministeriön TE-digi-hanketta ja sitä kehitetään ja ylläpidetään julkisin varoin. Tavoitteena on toteuttaa kaikille työelämästä kiinnostuneille kokoava, selkeä ja helppokäyttöinen palvelu. Työmarkkinatori on julkisen sektorin tarjoama yhteinen avoin alusta, jolla ovat tasaveroisesti esillä julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut. 

Päivitetty: