Pargoadeleijee uđđâ äššigâspalvâlemmyenster

Uđđâ äššigâspalvâlemmyenster puáhtá fárustis personlijd, ulmemiäldásijd já njuolgâduslijd teivâmijd sehe čovgâ toorjâproosees tállân pargouuccâm aalgâst.

Uđđâ äššigâspalvâlemmyenster váldoo anon vyesimáánu rääjist siämmáá ääigi puoh PI-toimâttuvvâin já pargolâšvuođâ kieldâkeččâlmân kullee kieldâin.

Täsivääldi presideenti nanodâm laavâ nubástusah šaddeh vuáimán 2.5.2022.

Eenâb toorjâ pargoucâmân

Uđđâ myensterist pargo-occen peesah jotelubboht savâstâllâđ tuu pargo finniimân lohtâšuvvee aašijn PI-toimâttuv tâi kieldâkeččâlmân kullee kieldâ äššitobdein. Vuossâmuu keerdi maŋa ornip teivâmijd tävjibeht já persovnlubboht jieččâd tile mield.

Uási teivâmijn ornip njunáluvâi tâi káidusohtâvuođáin PI-toimâttuvvâst tâi kieldâ soojijn. Ulmen lii, ete finniih tuárvi torjuu pargoucâmân. Jieččâd vástádâsäššitobdee rävvee pargoucâmist já fáálá hiäivulijd toorjâpalvâlusâid sehe smiättá tuin hiäivulijd kiäinuid pargo finnim várás.

Uđđâ pargouuccâmkenigâsvuotâ lasseet jiešráđálâšvuođâ pargoucâmân

Pargottesvuođâhiäđu finnim várás tun ferttiih puátteevuođâst-uv uuccâđ pargo. Uuđâs lii tot, ete tun ferttiih uuccâđ tuu tile mield 0-4 pargosaje mánuppaajeest já uážuh jieš valjiđ uuccâmnáál pargosoojijd. Pargouuccâmkenigâsvuođâ tevdim puátá uásild PI-toimâttuv tâi kieldâ toohâm pargofalâlduv sajan.

Tääl kenigâsvuotâ uuccâđ olesäigipargo uáivild sehe jiešráđálâš pargouuccâm ete uuccâm puoh PI-toimâttuv tâi kieldâ čäittim pargosoojijd peerusthánnáá tast, mon aktiivlâš jieš lah pargoucâmist.

Kaareenseh láivuh

Uđđâ myenster prinsiipij mield kaareenseh ađai sajanmäksimettum meriääigih láivuh merhâšitteht. Myensterist váldojeh meiddei anon muštottâšah pargo-occei, moiguin tust lii älkkeb čuávvuđ pargo-occee kenigâsvuođâid.

Päivitetty: