Bargoohcci ođđa áššehasbálvalanmálle

Ođđa áššehasbálvalanmálle buktá mielddistis persovnnalaš, ulbmillaš ja jeavddalaš deaivvademiid ja lávga doarjjaproseassa seammás bargoohcama álggus.

Ođđa áššehasbálvalanmálle váldo atnui miessemánu rájes oktanaga buot BE-doaimmahagain ja gielddain, mat leat mielde barggolašvuođa gieldaiskkadallamis.

Dásseválddi presideantta nannen lága nuppástusat bohtet fápmui 2.5.2022.

Eanet doarjja bargoohcamii

Ođđa málles bargoohccin beasat jođáneappot ságastallat barggu oažžumii gullevaš áššiin BE-doaimmahaga dahje gieldaiskkadallamii gullevaš gieldda áššedovdiin. Vuosttas geardde maŋŋá deaivvadeamit ordnejuvvojit dávjjibut go árabut ja eanet individuálalaččat iežat dili mielde.

Oassi deaivvademiin ordnejuvvojit njunnálagaid dahje gáiddusoktavuođa bokte BE-doaimmahagas dahje gieldda lanjain. Mihttomearrin lea, ahte oaččošit doarvái du dárbbašan doarjaga bargoohcamii. Iežat vástoáššedovdi rávve bargoohcamis ja fállá heivvolaš doarjjabálvalusaid ja smiehttá duinna vuogas geainnuid barggu oažžumii.

Ođđa bargoohcangeatnegasvuohta buktá lasi iešoaivválašvuođa bargoohcamii

Bargguhisvuođaovddu oažžumii galggat boahttevuođasge ohcat barggu. Ođđa ášši lea dat, ahte galggat ohcat du dili mielde 0-4 bargosaji mánotbajis ja oaččot ieš válljet gieldda dahkan bargofálaldagaid. Bargoohcangeatnegasvuohta deavdin buhtte oassái BE-doaimmahaga dahje gieldda dahkan bargofálaldagaid.

Dál lea geatnegasvuohta ohcat olles áiggi barggu sihke iešoaivválaš bargoohcama ja ohcama buot BE-doaimmahaga ja gieldda čujuhan bargosajiide das beroškeahttá, man aktiivvalaš ieš leat bargoohcamis.

Kareanssat láivot

Ođđa málle prinsihpa mielde kareanssat dahjege buhttekeahtes mearreáiggit láivot sakka. Málles váldet atnui maiddái muittuhusaid bargoohccái, maiguin du lea álkit čuovvut bargoohcci geatnegasvuođaid.

Päivitetty: