Fysioterapeutti

Ammatit Julkaistu

Fysioterapeutin työn lähtökohtana on ihmisen liikkumisen, toimintakyvyn ja terveyden edistäminen. Fysioterapeutti ammatissa keskeistä on yhteistyö asiakkaan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapia tarjoaa ennaltaehkäiseviä sekä kuntouttavia palveluja yksilöllisesti ja ryhmämuotoisesti joko vastaanotolla, etäkuntoutuksena tai kotikuntoutuksena. 

Sairaalat, terveyskeskukset, työterveyshuollon yksiköt, vanhainkodit, neuvolat, tutkimus-, hoito- ja kuntoutuslaitokset, kylpylät, järjestöt sekä yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Fysioterapeutti

Fysioterapeutin ammatillisen osaamisen perustana ovat ohjaus- ja neuvontaosaaminen, tutkimis- ja arviointiosaaminen sekä terapiaosaaminen. Fysioterapeutin työssä vaaditaan oma-aloitteisuutta, sillä fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Ammatissa on olennaista ottaa huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat, kuten itsemääräämisoikeuden ja luottamuksellisuuden kunnioittaminen.

Fysioterapeutin työ perustuu myös hyviin yhteistyö- ja viestintätaitoihin. Lisäksi työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä ongelmanratkaisuun. Fysioterapeutti tarvitsee työssään myös tietoteknisiä taitoja.

Fysioterapeutin ammatti edellyttää hyvää yleiskuntoa. Liikunnallisista taipumuksista sekä koordinaatio- ja rytmitajusta on työssä hyötyä. Alan uusien tutkimusten ja alan kehityksen seuraaminen edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta. Kielitaito on hyödyksi asiakastyössä sekä oman alan kehityksen seuraamisessa.

Fysioterapeutiksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa suorittamalla fysioterapeutin tutkinto, joka on sosiaali- ja terveysalan alempi korkeakoulututkinto.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Ammattipätevyyden kelpoisuusehdot (suomi.fi)

Mediaanipalkka

2796 €/kk

Yksityinen sektori

2850 €/kk

Julkinen sektori

2772 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto